آرشیف

2014-12-19

علم عبدالقدیر

جمعهحضور زنان در نماز

مسلما هر حکم از احکام شرعی یکی از نیاز های مادی ویا معنوی انسانهارا مرفوع میسازد ونماز جمعه از جمله احکامی است که در اصطلاح عصر حاضر بنام نماز عبادی سیاسی اثر مثبت بر جوامع اسلامی از رهگذر سیاسی اجتماعی دارد.همینکه شرط ادای ان حضور مردم وجماعت مسلمین پیشینی شده دلیل روشنی است بر سیاسی اجتماعی بودنش .،به همین دلیل در یک محل اگر چندین مسجد وجود داشته باشد باید مردم در یک مسجد جچامع مسجد جامع بزرگ جمع ونماز را یکجا ادا سازند چون اجتماع مردم در یک محل درین روز مقدس از حکمت های وجوب این فریضه الهی است واگر در تمام مساجد شهر نماز جمعه ادا گردد فلسفه وحکمت وجوب نماز جمعه تحقق نیافته وبرخی فقها بر بطلان نماز کسانی حکم کرده اند که بعد از جماعت اول اغاز به ادای نماز جمعه کرده اند.
یکی از الطاف بیکران الهی در حق بندگانش این است که فضیلت وبر کت نماز را به حضور واشتراک بیشتر شان منوط ساخته یعنی به هر اندازه که تعداد نماز گزاران در جماعت زیاد باشد به همان پیما نه ثواب آن زیاد است ونماز چمعه یگانه نمازی است که در قرآنکریم صراحتا از وی نام برده شده وجهت ادای آن به سعی وتلاش وترک معاملات دنیوی تأکید شده و اهمچنین از شأن نزول آيات تدکید مزید افاده مى شود، اگر در سا لى كه مردم گرفتار كمبود مواد غذايى هستند كاروانى بيايد و نيازهاى آنان را با خود داشته باشد به سراغ آن نروند و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند، تا چه رسد به مواقعى كه مردم زندگى عادى خود را مى گذرانند.در روايات متعددى به اهميت نماز جمعه اشاره شده است.. نماز جمعه قبل از هر چيز عبادت بزرگ دست جمعى است و اثر عمومى عبادت را كه تلطيف روح، شستن دل از آلودگى هاى گناه و زدودن زنگار گناه از قلب است، در بر دارد. به خصوص اين كه دو خطبه دارد كه دربردارنده انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوى و پرهيزگارى است و از نظر اجتماعى و سياسى، يك كنگره عظيم هفتگى است كه مى تواند منشأ بركات زير شود
الف- آگاهى بخشيدن به مردم در زمينه معارف وعقاید اسلامى و رويدادهاى سياسى و اجتماعى.
ب- ايجاد همبستگى و انسجام هر چه بيشتر در ميان صفوف مسلمانان.
ج- تجديد روح دينى و نشاط معنوى براى توده مردم مسلمان.
د-جلب همكارى براى حل مشكلات عمومى
رفع ابهام:درین نوشته به مسئله وجوب نما زجمعه بر زنان وحضور وعدم حضور ایشان در مسجد اشاره میشود طوریکه وجوب وحضور دو مفهوم کاملا متفاوت و جدا گانه اند لذا دوستان فکر نکنند وقتی حکم وجوب روی دلائل از زنان مرفوع میگردد حضور ویا اتیان به احکام نیز ممنوع خواهد بود ، نه خیر عدم وجوب به معنی عدم ویا منع از حضور نیست.وعدم وجوب برخی احکام شرعی بر زنان دلیل إعتراف ویا احترام بر وضعیت فزیکی ،احساسی وصحی زنان است که در بسیاری موارد از مردان متفاوت اند اما عدۀ عمدا آنرا به کم أهمیت دادن زنان از منظر اسلام تعبیر میکنند که بطور قطع نا درست است چون زنان با وصف عدم اجرای برخی احکام باز هم همان فضیلت وکرامت را نصیب میشوند خصوصا در بخش نماز ها که گاهی مجبور به ترک آن میشوند واز طرف هر عبادت فلسفه وشرائط دارد اگر شرائط کامل نباشد وحکمت بدست نیاید لازم نیست اجرا شود.با آنکه برخی دلیل عدم وجوب نماز جمعه بر زنان را به حضور پر مخاطره شان بر خشوع وحضور قلب ویا خدای نا خواسته ایجاد فتنه نسبت میدهند اما اکثریت قاطع علماء فقهاء ومجتهدین نسبت حضور زنان دز جماعت ومسجد در شرائط امن و داشتن حجاب دینی اشکالی نمی بینند واما وجوب چپیزی دیگریست که ذیلا بالای ان بحث میشود.
اختلاف علماء در وجوب وحضور: در مسئله عدم وجوب نماز جمعه بر زنان بین فقها اتفاق نظر وجود دارد آنچه مورد اختلاف است حضور زنان در مساجد ومحل اجتماع است واین اختلاف تنها به علماء وفقهای أهل سنت خلاصه نمیشود ، فقهاء و مجتهدین أهل تشیع نیز با در نظر داشت اختلاف روایات وتفاوت بر داشتها وتفسیر ها درین زمینه دیدگا های متفاوت دارند، برخی حضور زنان را در مسجد مکروه وعدۀ هم مستحب وشایسته می پندارند.هر چند برخی آیات قرآنکریم مانند (وقرن فی بیوتکن) به قرار گرفتن زنان به خانه حکم میکند اما حکم آیه سعی وتلاش برای ادای نماز جمعه برای زنان ومردان عام است ونص صریح قرآنکریم بر خاص بودن نماز جمعه برای مردان اشارۀ خاض ندارد چنانچه خداوند ج فرموده (یاأیها الذین آمنوا إذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله وذروا البیع)اینجا همه مؤمنین أعم از زن ومرد طور یکسان به ادای نماز جمعه مکلف شده اند. چون از دید گاه اسلام زنان ومردان از سرشت واحدی آفریده شده اند و همانطوریکه زنان در آفرینش با مردان یکسان می باشند و سرشتی جداگانه ندارد، در رشد و کمال معنوی و رسیدن به قلّه های بلند تقوا و فضیلت و کسب ارزش های والای الهی و انسانی نیز دارای حقوق ووجایب مساوی اند. زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه انسا نی به اساس فلسفه نظام آفرینش حق دارند در رشد وتعالی جامعه نقش آفرینی کنند واینکه برخی احکام شرعی از زنان بملاحظه وجود فزیکی وتکالیف متعدد دیگر رفع شده یک امتیاز است نه إهانت که قبلا به آن اشاره شد.
فتوای تعداد از فقهاء در مورد وجوب وعدم وجوب نماز جمعه بر خانم ها:
إستفتاء :هل صلاة الجمعة مفروضة على النساء أيضا ، أم على الرجال فقط ؟ وكيف تُصَلَّى ? 
أنا امرأة ، وليس لدينا مكان في المسجد ، فهل أستطيع أن أصليها في البيت وحدي ? هل أنال أجرها ?. 
ترجمها: خانمی پرسیده آیا نماز جمعه بر زنان هم فرض است ویا این نماز مخصوص مردان میباشد؟وچگونه ادا میشود؟ وهم اگر مکان خاص برای ادای نماز جمعه زنان نباشد آیا نماز جمعه را به خانه به تنهای ادا کرده میتوانند؟ وهمان أجر را میگیرند؟
جواب:
اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء ، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة . 
اتفاق علماء بر این است که نماز جمعه بر زنان واجب نیست وتنها چهار رکعت ظهر را در خانه ادا کننديقول ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52) : " وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى . بر اینکه جمعه بر زنان واجب نیست اجماع کرده اند.
……………………………………………………………………………………………………………………
والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ ) رواه أبو داود (1067) وقال النووي في "المجموع" (4/483) : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح ، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) . 
ترجمه:: دلیل عدم وجوب نماز جمعه بر زنان حدیث طارق بن شهاب است که از پیامبر ص روایت کرده: نماز جمعه بر تمام مسلمانان واجب است به استثنای چهار گروه_غلام وکنیز(که فعلا وجود ندارد)بر زنان اطفال ومریض ها..
حکمت عدم وجوب نماز جمعه بر زنان چیست؟
والحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء : أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال ، وأماكن تجمعاتهم ؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها ، كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء . 
ترجمه: حکمت عدم وجوب نماز جمعه بر زنان این است که شرعیت بحضور زنان به محل که مردان اند تر غیب نمکیند چون این امر عواقبت ناگواری دارد.چنانچه محل مختلط کار زنان ومردان در عصر حاضر خالی از اشکال نیست .
وانظر: "بدائع الصنائع" (1/258) . وإذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية لخروجها إلى المسجد ، كعدم تزينها وتطيبها ، فلا حرج عليها في حضور صلاة الجمعة في المسجد ، وتصليها مع الإمام ركعتين ، وتجزئها حينئذ عن صلاة الظهر . 
رفع ابهام بین وجوب وحضور: آنچه از حدیث فوق استنباط میشود عدم وجوب است نه عدم حضور چنانچه اگر زنان با همان لباس شرعی به مسجد بروند ونماز را با امام یکجا بخوانند هیچ اشکالی وجود ندارد ودو رکعت نماز جمعه بجای فرض پشین کفایت میکند.
قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم ( وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلَّينَ معه أن ذلك يجزئ عنهن " انتهى . 
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/88) : ولكنها تصح منها – أي الجمعة – ؛ لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " انتهى . 
نظر دو عا لم فوق هم بر این است که حضور زنان در مسجد اشکالی ندارد واگر با شرائط وحجاب مکمل به مسجد بیایند ونماز را ادا کنند کافیست وثواب می برند .وابن قدامه میگوید زنان یکجا با پیامبر نماز جماعت را ادا میکردند.
أما صلاة الجمعة في البيت منفرداً ، فلا يصح ذلك من رجل أو امرأة ؛ لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة ، كما سبق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ) . اما نماز جمعه به تنهای ودر خانه خانه ادا نمیشود شرط ادای این نماز جماعت است.
ولا يجوز تعددها في المدينة الواحدة إلا عند الحاجة إلى ذلك ، كاتساع المدينة ، أو عدم وجود مسجد جامع كبير يسع الناس . وعلى هذا ، فإذا لم تذهبي إلى المسجد لصلاة الجمعة ، فإنك تصلينها في البيت ظهراً . 
ترجمه:همچنین تعدد جماعت جمعه در شهر واحد جواز ندارد چون حکمت فرضیت نماز جمعه جمع شدن تمام أهالی شهر در یک محل است تا خطبه را یکجا بشنوند واز اوضاع سیاسی واجتماعی مسلمانان آگاه شوند وادای نماز جمعه در مساجد متعدد منافی حکمت فرضیت نماز جمعه است.از آنجائیکه نماز جمعه یک عبادت اجتماعی است به همین دلیل بر زنان تأکید نشده چون زنان همیشه همیشه توانائی حاضر شدن در اجتماع را ندارند و قریه هم ضامن اجتماع تعداد کثیری از مسلمانان نیست.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/337) : إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كَفَتهَا عن الظهر ، فلا يجوز لها أن تصليَ ظهر ذلك اليوم ، أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا ، وليس لها أن تصلي جمعة " انتهى . 
در فتوای لجنة الدائمه صفحه فوق آمده است که اگر زنان با امام نماز جمعه را ادا کنند جواز دارد وکفایت مکیند ولی به تنهای نماز جمعه ادا نمیشود همان نماز پشین ادا شود بهتر است.
والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ظهرا ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : واما بطور عام اگر زنان نماز ظهر را در خانه بخوانند بهتر است.
( لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . تر جمه: در صحییح ابی داود نقل شده که زنان را از رفتن به مسجد منع نکنید واما خانه برای شان سهل تر وبهتر است.
دلائل کسانیکه نماز زنان را در خانه بهتر از مسجد میدانند.
هدف اساسی رعایت عفت وحجاب است دین مبین اسلام به مسئله حجاب و عفا ف زنان جهت حفظ شخصیت و ارزش آنها اهمیّت فوق العادۀ قائل شده است. خداوند در قرآن به زنان پیامبر(ص) دستورهای خاصّی داده است تا ارزش و احترام آنان محفوظ بماند. از جمله می فرماید: یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَولاً مَّعْرُوفً(3) ای زنان پیامبر! شما مانند دیگر زنان نیستید، اگر تقوا پیشه کنید بنابراین، به نرمی سخن نگویید تا آنکه در قلبش مرض است طمع ورزد، و به گونه ای نیک سخن گویید.
ناگفته نماند که طرف خطاب خداوند در آیه مزبور، همسران پیامبرند، ولی در مورد هر یک از زنان مسلمان نیز می تواند صادق باشد. در آیه قبل، زنان پیامبر از سخن گفتن هوس انگیز و مهیج، نهی شده اند تا از طمع و آزار بیگانگان ایمن باشند. در این آیه می فرماید: در خانه هایتان بمانید و همچون زنان جاهلیت در میان جمعیت ظاهر نشوید و اندام و زیبایی و زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید.
این آیه شریفه بیانگر اهمیّت حجاب اسلامی و نهی از خودنمایی است که به زنان مسلمان دستور می دهد همانند زنان عصر جاهلیت هنگام حضور در اجتماع، از خودنمایی و خودآرایی بپرهیزند. روشن است که مراد محصور و محبوس نمودن زن در خانه و جدا نمودن او از اجتماع نیست؛ زیرا مخاطبان آیه یعنی زنان پیامبر(ص) به شهادت تاریخ همراه آن حضرت به مسافرت رفته، در جنگها شرکت جسته و پیامبر(ص) نیز منعی نفرموده است.
قرآن کریم در آیه 59 همین سوره (احزاب) خطاب به پیامبر(ص) می فرماید: یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیما؛(9) ای پیامبر! به زنان و دختران خود و به زنان و مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود فرو پوشند. این مناسب تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.
این آیه شریفه فلسفه پوشش زنان را با تعبیر( ذَلِکَ أَدْنَی أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ) بیان کرده است: یعنی پوشش، نزدیکترین راه است که زنان به ستر و عفاف شناخته شوند و نااهلان و فاسدان در مقام تعقیب آنان برنیایند و به آنها آزار نرسانند و بی احترامی نکنند و نگاه هوس آلود به آنان نداشته باشند.
درباره شأن نزول این آیه شریفه آمده است: گروهی از منافقان، اوائل شب که هوا تاریک می شد در کوچه ها و معابر مزاحم زنانی که جهت اقامه نماز به مسجد می رفتند می شدند. خداوند این آیه شریفه را نازل فرمود و به پیامبر(ص) دستور داد که به همسران و دختران خویش و زنان مؤمنین بگوید که بدون جلباب و روسری از خانه خارج نشوند. ازاین رو، پس از نزول آیه، زنان انصار با لباس سیاه و بلند و با حجاب کامل در نماز جماعت حاضر می شدند. بنابراین، به جهت اهمیت و لزوم مصونیت زن از هرگونه تجاوز، اسلام دستور به حفظ حجاب و پوشش داده است.
همچنین قائلین به افضلیت نماز برای بانوان در خانه، به برخی از احادیث وارده نیز استناد کرده اند.
رسول خدا(ص) فرمود: صَلاةُ المرأةِ وَحدَها فی بَیتِها کفَضلِ صَلاتِها فی الجماعة خَمس وَ عشرین درجةً؛ به تنهایی و در خانه نماز خواندن زن، مثل نماز در جمع است، در حالی که 25 درجه فضیلت دارد.
دلائل کسانیکه رفتن زنان به مسجد را بهتر میدانند:
در کتب فقهی آمده ، خروج زنان برای اقامه جماعت، منوط به ایمنی از وقوع در فتنه، عدم ازدحام مردان در خیابانها و بازارهای منتهی به مساجد شده است. برخی نیز برای جمع میان هر دو فضیلت؛ یعنی جماعت زنان و عدم حضور در میان مردان، نماز جماعت زنان را در خانه توصیه کرده اند. 
تأکید بر حجاب طبعا از رفتن به بیرون از خانه وپیوستن به اجتماع وسهم گرفتن در کار وزندگی اجتماعی حکایت دارد. وقتی مسئله حجاب مطرح میگردد لزوما حضور زن در اجتماع در ذهن مان خطور میکند والا در خانه نیاز به حجاب آن چنینی نیست.اسلام با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور وی در عرصه های مختلف اجتماعی را رقم زده ویا فتو ا داده است و با دستورات حکیمانه و راهگشایی که در چگونگی منش و روش زن ارائه داده از یکطرف این نیروی عظیم را از تبا ه شدن نجات داده و از سوی دیگر، جلو فساد گری و ناهنجاری های ناشی از اختلاط زن و مرد را گرفته است؛ بنابراین، به خاطر وجود عدم امنیت در جامعه و اهمیت و لزوم مصونیت زن از هرگونه تجاوز، شریعت اسلام دستور به حفظ حجاب و پوشش داده است.
ظرافت در در درک وفهم : برتری فتوی دلیل وجوب وعدم وجوب نیست با توجه به مطالب یادشده اگر کسی ادعا کند چون نماز زن در خانه بهتر است ودلائل کسانیکه نماز را در خانه توصیه کرده اند قوی به نظر می رسد باید زنان از رفتن به جماعت ومسجد خود داری ورزند فتوی استوار وپایدار نیست چون به همین اندازه به خواندن نماز زنان در مسجد سفارش شده و اهمیت هر کدام در جای خود محفوظ است. روایات بسیاری هم وجود دارد که حضور زنان در مسجد را جائز می داند. مثلا در سنن ابوداود، باب ما جاء فی خروج النساء الی المسجد تعدادی از این روایات ذکر شده است که برخی ازین روایاتن را نقل میکنیم.
حضرت محمد ص می فرمایند: لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذنکم؛(39) باز ندارید زنان را از فیض مسجد، آن هنگام که از شما اجازه می خواهند.
در روایتی از پیامبر(ص) نقل شده که فرمودند: هنگامی که دیدید شخصی بر رفت و آمد به مسجد مداومت دارد، او را مؤمن بدانید؛ زیرا مسجد خانه انسانهای با تقوا و صالح است..
و همچنین در روایتی دیگر فرمود: بشر المشائین فی ظلمات الی المساجدِ بالنور الساطع یوم القیامه؛ بشارت باد کسانی را که در تاریکی شب به مساجد می روند، در روز قیامت، از نوری درخشنده در پیشاپیش خود برخوردارند.
روایت دیگری که خود دلیل گویایی بر جواز حضور زنان در مسجد است، سیره خود پیامبر اعظم(ص) می باشد؛ چنانکه ابن عباس درباره پیامبر(ص) و عملکرد ایشان چنین می گوید: کان رسول الله(ص) امر بَناته و نسائه أن یخرجن فی العیدین؛ رسول خدا(ص) دختران و زنان خود را برای اقامه جماعت در نمازهای عیدین به خارج خانه می بردند.
در روایت دیگری آمده است: روزی رسول خدا(ص) نماز صبح را با کوتاهترین سوره خواند. اصحاب پرسیدند، ای رسول خدا(ص)! چه اتفاقی افتاده که نماز را سریع تمام کردید. حضرت در پاسخ فرمود: إنی سَمِعتُ صوتَ صبیّ فی صفَّ النِساءِ.من صدای طفلی را در صف زنان شنیدم.
در روایتی می خوانیم: زنی قریشی به نام عاتکة بن زید پیوسته در نماز جماعت مسجدالنبی حاضر می شد، عمر بن خطاب از او خواستگاری کرد، وی به این شرط که او را از نماز جماعت در مسجد منع نکند، پذیرفت با حضرت عمر ازدواج کند، حضرت عمر نیز پذیرفت؛ 
در زمان خلیفه دوم حضرت(عمر رض )، زنان به امامت شخصی به نام سلیمان بن ابی خثیمه انصاری در رحبه مسجد، نماز جماعت می خواندند چنان که مردان به اما مت ابی کعب نماز جماعت برگزار می کردند.
خلاصه ونتیجه : 
1- خداوند ج نماز جمعه را بدون استثنا بر مرد وزن فرض گردانیده واین اختلاف در بین فقها ست.
2- در عهد پیامبر اسلام زنان به جماعت حاضر میشدند و واگر جماهت های دیگر اشکالی نداشته باشد جماعت نماز جمعه هم اشکالی ندارد.
3- حدیث طارق مبنی بر عدم وجوب حدیث نادر ووقسما مقطوع است چون راوی ها وسلسله اسناد ذکر نشدها
4- در کتب فقهی در مورد تر تیب صفوف جماعت آمده اول مردان وبعد اطفال وزنان یعنی در متون فقهی در مورزد حضور زنان در جماعت تذکر رفته واگر آنجا احتمال فتنه واضطراب واخلاتل حضور قلب نباشد در نماز جمعه نیز نخواهد بود.
5- اگر فرض کنیم وجوب بخاطر آسانی وسهولت رفع شده خیلی قابل استقبال است واما در مورد حضور هیچ مشکلی وجود ندارد ز آنجائیکه جمعه یک نماز عبادی سیاسی است ومسائل سیاسی ونیاز های اجتماعی مسلمانان مطرح میگردد حضور زنان در نماز جمعه در محل مناسب بهتر از عدم حضور شان است. 
6- خداوند ج برخی تکالیف شرعی را از زنان در حال بر داشته که باز هم همان اجر وفضیلت ادارا نصیب شان میگرداند.
7- زنان در خانه نماز بخوانند فضیلت جماهت را در میابند واگر شرائط ایمنی تأمین باشد رفتن شان به جماعت ویا مسجد مشکلی ندارد ونماز شان صحت دارد.
اسلام در أصل با حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی مخالف نیست و آن را منع نکرده است واگر جای منع شده من حیث رعایت وضعیت جسمی وحالت صحی خاص بوده ویا اینکه وظیفه اصلی زنان را مادری و تربیت و پرورش انسان های بزرگ و وارسته که جهان را اداره میکنند معرفی نموده که از هر کاری دیگر با عزت تر بزرگتر وپر اثر تر است؛با آنهم به زنان اجازه داده تا با دوری از تبرج جاهلیت وحفظ عفّت و پاکدامنی و در پوششی محفوظ از تیر زهرآگین نگاه های هوس آلود؟ آلوده دلان وهوس بازان، در اجتماع حضور یابند و برای رشد و ترقّی خود و جامعه گام بردارند. وقتی زنان در شرائط خاص از بیرون شدن وحاضر شدن در اجتماع منع میشوند دلیلش این نیست که زنان دلیل باعث بروز فتنه میشوند بلکه مردانیکه قلبا مریض وروحا طمع گار اند باعث این فتنه اند چنانچه خداوند ج میفرماید ( فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض) یعنی شما زنان درمقابل مردان جدی باشید بخاطریکه صحبت نرم وملایم شما مردانی را که قلب آلوده ومریض دارند طمع گار می سازد وبدنبال فتنه وفساد میگردند،لذا هر جائیکه مسئله فتنه وفساد اخلاقی مطرح میشود یکطرف طبعا مرد است وزنان به تنهای گاهی هم متهم به اشاعه وبروز فساد نمیشوند باید طرف داشته باشند که طبعا مردان اند واگر مردان را بخانه نگهدارید زنان در بیرون به هیچ فساد متهم نمیشوند. بنابراین، دین اسلام نه تنها حضور زنان را در مسجد و جماعات و به طور کلی در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و عهده داری سمتهای مدیریتی و حتّی نظامی جایز شمرده، بلکه در برخی زمینه های یادشده، به ویژه در وضع ویژه زمان ما، شایسته و حتّی بایسته دانسته است.

پی نوشت ها:

قرآنکرین وسایت قرآن نت
1= ترجمه ایات جلد 24 تفشسر نمونه صفحه 133
2-سنن ابی داود .
3. . سوره احزاب،آیه 32.
4. .همان، آیه 33.
5. . سید قطب، فی ضلال القرآن، تفسیر ایات نماز جمعه ..