X

آرشیف

جلوه های معنوی رمضان

نخست توضیح معنی کلیمه رمضان…

رمضان در لغت‏ به معناى تابش گرما و شدت تابش خورشيد است. بعضى میگویند رمضان به معنى سنگ گرم است كه از سنگ گرم، پاى روندگان مى‏سوزد و شايد ماخوذ از «رمض‏» باشد كه به معنى سوختن است چون ماه صيام گناهان را مى‏سوزاند به اين خاطر، به اين اسم موسوم شده است . انتخاب چنين واژه‏اى براستى حکمت وفلسفۀ خاصى برخوردار است. چرا كه سخن از گداخته شدن است، ودر ماه رمضان گناه روزه داران گداخته می شود. ****   

 

جلوه های سر شار از معنویت:

ماه مبارک رمضان منبع فیوضات وبرکات بیکران الهی وتجلی رحمت پر وردگار است.درین ماه بندگان بخدا نزدیک واز گناه دوری میجویند رمضان فصل  نشاط  وفرصت نیکو برای رفع تقصیرات وجبران نا بسامانیهای کل سال هر انسان  با ایمان است.لذا چه نیکوست که این فصل از زندگی را عنیمت شمرده در قسمت تز کیه، تر بیه وصیقل روح وروان آنچه در توان داریم انجام دهیم. بلی ! نه تنها روح بلکه رمضان جسم را نیز سالم وصحتمند سا خته ماشین معده را پاکسازی ومقاومت وجود را بلند می برد، چه پیامبر بزرگوار اسلام فرموده است{صوموا تصحوا ابدانکم} با گر فتن روزه صحت بدن خودرا افزایش دهید. خوب حکمت های این ارشاد پیغمبر به حدی روشن است که نیاز به توضیح وتفسیر ندارد.امروز تمام اطباء ودانشمندان بخاطر جلوگیری از ازدیاد امراض ناشی از چاقی وشکر وچربی خون به کم خوری و پر هیز توصیه میکنند. روزه گر فتن علاوه ازینکه مایه صحتمندی میگردد مایه زدودن زنگارهای شیطانی از آینۀ دل و برافروختن چراغ معرفت در شبستان وجود انسان نیز هست، روزه برای انسان، حکمت به ارمغان می آورد؛ روزه، قلب را از وسواس حفظ می کند؛،گذشته از آن  روزه، سبب شناخت عیوب نفسانی گشته مانع تأثیر شیطان بر آدمی است؛ انسان به وسیله روزه، آنچه را که تاکنون نمی فهمید می فهمد و آنچه را که نمی دید می بیند.

 

 جلوه به زنجیر کشیدن شیطان!

ما مبارک رمضان ماه سازندهگی انسانهای مؤمن وبزنجیز کشیدن شیطان ونفس اماره است .رسول الله (صلى الله عليه و آله) فرمود ه است:ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع‏»،یقینا شيطان نفوذ مى‏كند در وجود فرزندان آدم، مانند جريان خون در بدن پس مجارى شيطان را در وجود خود به واسطه گرسنگى يعنى روزه تنگ نمائيد، بلی منظور از روزه این نیست كه آدمى تنها از خوردن ونوشیدن در جریان روز خود داری کند، واما ازسائرمبطلات روزه، چون تهمتها و دروغها و غيبتها و شهوترانى‏ها و هتك حرمت‏خلق الله و حفظ نكردن ناموس خويش از نامحرمان و سوء تربيت فرزندان و سرعت غضب به حادثه كوچكى و صدها گناه ديگر اجتناب ورزد . اگر کسی دست وزبانش را از بدی باز ندارد خداوند ج به گرسنگی وتشنگی اش هیچ نیاز ندارد؟ اين نوع روزه اثر و فايده‏اى ندارد، بايد روزه قدرت ساختن و اصلاح نفس را داشته باشد و روزه اين قدرت را  هم دارد، لكن اين مائيم ارزش و اهمت او را تشخيص نداده ايم، باید در روزه از قهر وغضب وتهمت ودروغ وافتراء جدا خود داری کنیم. چه فايده‏اى است از براى روزه‏دار كه یک فريضه‏اى اداء كند و ده كبيره‏ مرتكب گردد؟؟   

1- جلوه و فضائل امساکقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صام رمضان ایمانا وإحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه} متفق علیه.کسیکه رمضان را از روی ایمانداری وطلب اجر روزه بگیرد گناه های دور ونزدیکش بخشیده می شود، احادیث متعدد از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که در ماه مبارک رمضان دروازه های جنت باز واز دوزخ بسته وشیاطین در غل وزنجیر اند اینها از برکت تمسک وامساک روزه داران واجرای محاسن ونیکوئی هاست.

2– جلوه های معنوی قیام{شب زنده داری بخاطر عبادت:: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:( من قام رمضان إیمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر} بلی یکی از ویژه گی های رمضان شب زنده داریست.قیام اللیل نماز تراویح است ویا نوافل شب که به عنوان شب زنده داری وراز ونیاز به پیشگاه پرورگار ادا میشود.کسیکه از روی اخلاص شب های رمضان را به عبادت بپردازد گناه های گذشته وآیندۀ آن بخشیده میشود.

3– فضائل تلاوت قرآن: یکی از فضائل که در ماه رمضان باعث خیر وبر کت فراوان میشود قرائت ویا تلاوت قرآن  این چشمه زلال وحی الهی ا ست. به اساس روایت پیامبر اسلام روزه وتلاوت قرآن یکجا به شفاعت بندگان میآیند.قرآن تلاوت کنندگان خودرا در روز واپسین شفاعت میکند.

4– صدقه وخیرات دادن: علاوه از صدقه فطر انسان باید در ماه رمضان بیشتر سخاوت مند ورحم دل باشد وهیچکس را مأیوس نسازد چه خوب است قبل از سوال به سراغ نیاز مند برود.واین خصلت پیامبر اسلام بوده است.محروم را دستگیری کردن اجر زیاد دارد.

5– افطار صائم: در ماه رمضان اگر کسی روزه دار را افطاری بدهد علاوه از ثواب روزه خودش ثواب معادل روزه دار دیگر را نیز نصیب میشود.یعنی دو صواب می برد اینها همه زمینه های است که خداوند برای حصول فضائل نصیب انسان گر دانیده است.

6– دعا حین افطار: یکی از محاسن ونیکوئی ها رمضان دعا در هنگام افطار است که غالبا مستجاب میگردد.از حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است که دعای سه کس مستجاب است دعای روزه دار، دعای مظلوم ودعای مسافر.

7–  فضیلت إعتکاف: یکی از فضائل دیگر که مخصوص ماه رمضان است إعتکاف است .گوشه نشینی در ده اخیر رمضان یکی از خصلت های پیامبر بزرگوار اسلام بوده است  واگر کسی توانای إعتکاف در مسجد را داشته باشد خیلی ثواب دارد. وقت إعتکاف از یک روز تا ده روز روایت شده است.

8– فضیلت عمره در رمضان: از فضائل دیگر رمضان ازدیاد ثواب طواف عمره در ماه رمضان است پیامبر اسلام قصد عمره در رمضان را معادل حج توصیه فرموده است.البته این فضائل مربوط به توانمندی واستطاعت است.

9– فضیلت سحری خوردن: فضیلت دیگر در رمضان سحری خوردن است.پیامبر اسلام فرموده است {تسحروا فإن فی السحور برکة} وهم فرموده کسی  که بقصد روزه گرفتن در سحرگاهان لقمه نان ویا جرعه آب بنوشد خداو رسولش بر وی درود میفرستد.البته مستحب است واگر کسی سحری نخورد اشکالی ندارد.

10– تعجیل در افطار:.اگر کسی در افطار تعجیل میکند معنی اش این است که نعمت های ارزانی شده خدارا پاس میدارد ودرین اثنا نشان میدهد با وصف گرسنگی وتشنگی امر خداوند ج را تا این لحظه اطاعت کرده تا غروب آفتاب از خوردن ونوشیدن خود داری نموده است.

11– فضیلت تحمل گذشت وروی گرداندن از جا هلین: یکی از خصلت هائیکه در رمضان ثواب بیشتر دارد گذشت وتحمل است در برابر همه نا ملایمات یعنی روزه دار خشمگین نمی شود آنانیکه در روزه خشمگین تر اند این فضیلت شامل حال شان نشده است.بعضی هست که حوصله صحبت را ندارد ومیگوید روزه دارم نه خیر روزه دار صاحب فضیلت نهایت حلیم، بردبار، خوش خلق وبا تحمل است آنانیکه دارائی چنین خصلت نیستند متدسفانه از فضیلت بی بهره اند..

12–  فضیلت تحری وجستجوی شب قدر:انانکه با جد وجهد در دهه اخیر رمضان در تلاش یافتن فیوضات شب قدر اند ثواب معادل هزار ماه عبادت را نصیب میشوند.منظور تنها تحری ویا جستجو است چون بسیاری فکر میکنند آثار مادی شب قدر را حس خواهند کرد نه خیر البته تحری وتلاش وجستجو همین ثواب را دارد.کسانیکه دهه اخیر رمضان را بیشتر بیدار اند وبا اخلاص عبادت میکنند  خواهی نخواهی این فضیلت شامل حال شان میشود اگر چه خود شان این  حقیقت را عملا حس نکرده باشند. خلاصه عرفا گفته اند که ماه رمضان را دو حرمت است: یکی حرمت رمضان و دیگری حرمت قرآن،  و آن را دو عصمت است: یکی عصمت از شیطان و دیگری عصمت از نیران،  و برای آن دو نعمت است: گشایش درهای بهشت و آرامش دلها، و  آن را دو برکت است: برکت نور، و برکت سحور و نیمه شبها، و  برای آن دو هدیه است: خواب در آن عبادت، و خاموشی در آن تسبیح است، و در آن دو فرح و خوشحالی است: یکی هنگام افطار، و دیگری در ملاقات با ملک جبّار.

 

– See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0168_03042013_alam.htm#.VIoTkjGG9TQ

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.