آرشیف

2016-9-1

سجاد ساحل

جلسۀ ویژه با دست اندرکاران رسانه ها در ولایت غور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور، جلسۀ ربعوار با اصحاب رسانه ها را با حضور مسؤل مطبوعات و سخنگوی مقام ولایت، رئیس اطلاعات و فرهنگ، رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان ولایت غور، رئیس مجتمع جامعه مدنی ولایت غور،  مسؤلین و خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی غور، رادیو سرحد، رادیو صدای عدالت، رادیو فیروزکوه، نشریه هیس، 21، خبرنگار آجانس باختر، پژواک، رادیو آزادی و غیره به تاریخ 10 سنبله در سالن جلسات این دفتر برگزار کرد.
این جلسه به سلسله جلسات قبلی به منظور هماهنگی  بین رسانه ها و بررسی مطالبات حقوق بشری آنان طبق برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تدویر یافت.
جلسه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز یافت، سپس ذبیح الله جواد رئیس دفتر ولایتی غور روی دو مورد مهم یکی تقویت هماهنگی بین رسانه ها و دیگر مرور بر وضعیت حقوق بشر در ولایت غورصحبت کرد. وی افزود: هماهنگی بین رسانه ها و جود داشته اما ضرورت است که این هماهنگی ها تقویت شود. در قسمت وضعیت حقوق بشری در ولایت غور وی افزود:  کارهای مؤثری در زمینه رشد و انکشاف حقوق بشر صورت گرفته و کارها وتلاش های بیشتری را می طلبد. لذا ضرورت دارد که از آدرس کمیسیون مستقل مستقل حقوق بشر و نهاد های دیگری کارکنیم. یک سلسله مشکلات وجود دارد که مانع فعالیت های حقوق بشری در غور می شود که این مشکلات عبارت است از اوضاع نا بسامان امنیتی، ماین های کنار جاده، خشونت های فامیلی، از قبیل تیزاب پاشی، ازدواج های زیر سن، گلو بریدن که یک قضیه در همین اواخیر در ساحه بادغیس اتفاق افتاد و زن قربانی شده از ولایت غور بود و دیگر محروم شدن هزاران طفل از واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی تیوره و پسابند که این موضوع نیز بصورت گسترده از طریق رسانه های محلی و ملی حقوق بشر انعکاس یافته است.
آقای جواد اضافه کرد: خواهش ما از مخالفین دولت این است که افراد ملکی و کسانی را که در جنگ ذیدخل نیستند مورد حمله، اختتاف و گروگان گیری قرار ندهند و دولت نیز توجه بیشتری را برای محافظت شهروندان مبذول دارد.
موصوف همچنان تغییرات و پیشرفت های که در زمینه های مختلف حقوق بشری و آزادی بیان بوجود آمده حاصل زحمات وتلاش های تمام نهاد های مرتبط چون کمیسیون مستقل حقوق بشر،  فعالین جامعه مدنی، دست اندرکاران رسانه ها و افراد و اشخاص فعال که در این زمینه تلاش نموده اند، دانسته و با اضافه این مطلب که در گذشته نیز به وفور قضایای خشونت وجود داشته ولی کسی از این موضوعات خبر نمی شد.  وی همچنان علاوه کرد که گرچند هنوز هم احتمال میرود قضایای باشد که یا به نسبت حرمت خانوادگی  و یا به نسبت مشکلات امنیتی قضایا تحت پوشش رسانه ها قرار نمیگیرد.
در اخیر  وی بیان داشت که هر فعالیت که از هرآدرس که باشد در راستای ارزشهای حقوق بشری قابل قدر است و این فعالیت ها برای ما نیز دست آورد محسوب میگردد.
فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ  ضمن تقدیر و تشکر از کمیسیون در ارتباط با تدویر این جلسات، سپس اقدام های عملی که توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ درارتباط با رسانه ها انجام داده است از جمله توزیع کارت های خبرنگاری  برای خبرنگاران، نشست ها و جلسات با خبرنگاران در مورد اینکه تعدیل که در قانون رسانه های همگانی آمده به سمع خبرنگاران برسد و دیگر قانون دسترسی به اطلاعات به دسترس خبرنگاران قرار داده شد. وی همچنان افزود : بیشترین مشکلات را ما با نشرات چاپی داریم که بعضی از آنها جواز ندارد و اکثرا دفتر نداشته و حتی یک آدرس مشخص هم ندارند ما حیران می مانیم وقتیکه ضرورت میشود مکتوب را به کجا بفرستیم.
سپس رئیس اطلاعات و فرهنگ نیز اشارۀ  به تشخیص هویت خبرنگاران داشته که هرکس از نام خبرنگاری در جلسات در مورد اخلال امنیتی و تصویر برداری در جهت هتک حرمت اشخاص سؤ استفاده نکند و نیز تأکید بر بی طرفی خبرنگاران داشته و افزود که خبرنگاران باید موضوعات حقوق بشری و خصارات وارده ناشی از جنگ به افراد ملکی را همه جانبه و مستقلانه انعکاس دهند.
پس از آن آقای خدایار واقف رئیس مجتمع جامعه مدنی غور در مورد تغییرات که امروز در عرصه های حقوق بشر بوجود امده، نقش نهاد های مدنی و رسانه هارا در تأمین حقوق بشر بیان داشت. وی افزود نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها جدا ازهم نبوده و تمام دوستان فداکاری کرده وقت خود را رایگان صرف کرده تا بتواند در عرصه های حکومت داری خوب ، عرضه خدمات درست  وکاهش فساد اداری تلاش بکنند.
آقای واقف اضافه کرد:  مردم ما دوره های تاریک و حکومت های طالبانی را سپری کرده و این دوره ها فرصت های طولانی را از مردم گرفتند. در گذشته مردم نمی توانستند از جنایت ها شکایت کنند و اگر صدای بلند می شد منجر به قتل صاحب صدا می انجامید و تحولی که امروز ایجاد شده حد اقل ما می توانیم در روشنی آن تمام حق تلفی ها و نا بسامانی هارا انعکاس بدهیم و اگر جنایتی انجام شود باز کسانی هستند که آگاه می شوند. وی همچنان بیان داشت:  گرچند که قضیه سنگسار رخشانه اوضاع غور را بد انعکاس داد ولی ما راضی نیستیم که هرچیز پوشیده و کتمان بماند. وی از همه جوانان تحصیل کرده خواست که بیایند تا باهم این کاروان را تقویت و در کنار دولت برای سلامتی نظام بکوشند.
آقای غفوری رئیس اتحادیه ژورنالیستان غور،  پس از اینکه از تدویر جلسات از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکر نمود مشکلات خبرنگاران و رسانه هارا مطرح ساخت. موصوف افزود:  به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اتحادیه ژورنالیستان ایجاد شد ولی مشکلات که وجود دارد کسی نیست برای پیشبرد کارهای اتحادیه حق العضویت پرداخت کند و کار های را که ما توانیستیم انجام بدهیم مشکلات برق بعضی رادیو ها بود که با قوماندانی امنیه حل ساختیم و بعضی رادیوها به اساس تلاش شان این مشکلات را حل کردند اما در مورد خانه خبر کاری عملی نشده و ما از کمیسیون تقاضاداریم در ایجاد دفتر با ما همکاری کند و در مورد خبرنگاران ما نیز با راه اندازی کارگاه های آموزشی در قسمت فنون خبرنگاری همکاری داشته باشد.
آقای غفوری مشکلات خبرنگاران را بیشتر از پیش خواند و گفت وقتیکه محافظین رئیس جمهور خبرنگاران را لت وکوپ نماید از دیگران چه
رئیس اتحادیه از منابع خبری شکایت داشت و گفت: از آغاز جنگ در ولسوالی  پسابند تا کنون نتوانیستم با قوماندان امنیه تماس برقرار نماییم، سربازان ما از پسابند در شرایط سخت از ما میخواهند که صدای شان را بلند نماییم ولی مسؤلین با ما همکاری نمیکنند.
آقای خطیبی سخنگوی مقام ولایت از پروسیجر طی مراحل خبر صحبت کرد و نیز افزود که در خیلی از موارد محرمیت خبر و نیز در بعضی موارد برای جلوگیری از خورد شدن روحیه سربازان و مصلحت ها موضوع قابل تأمل بوده است.
آقای محمدی آمر رادیو تلویزیون ملی غور، آقای سعیدی مسؤل رادیو سرحد، آقای سلام صمیم مسؤل رادیو صدای عدالت و سمیع الله نژاد خبرنگار رادیو فیروزکوه هرکدام از نشر موضوعات حقوق بشری از طریق این رسانه ها بصورت بسیار گسترده بیان داشت. و مسؤلین رادیو ها نیز از نشرات یک ساعت موضوعات حقوق بشری به اساس تفاهمنامه همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که برای آگاهی جامعه غور یک نیاز مبرم است نیز در جلسه بیان داشتند. یکی از مشکلات اساسی رسانه ها مشکل مالی عنوان شد و مسؤلین تمام رسانه ها از کمیسیون خواست تا برای فعالیت این رسانه ها از هرجای که امکان داشته باشد حامی مالی جستجو کند.
آقای یار محمد یاور از مشکلات مالی رسانه های چاپی صحبت داشت و افزود که از یک سال بدینسو تمام نشرات چاپی در غور به نسبت کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.
آقای حسن حکیمی فعال مدنی صاحب امتیاز نشریه 21 و گزارش گر چندین رسانۀ ملی و بین المللی  در این جلسه گفت:ولایت  با میان با تمام مدنیت شاید در قسمت فعالیت های رسانۀ به اندازه غور نباشد و ما توانیستیم تمام مشکلات را در این ولایت انعکاس دهیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ در اخیر در مورد دسترسی به اطلاعات بیان داشت که در این مورد قانون خودش برای شما پاسخ می گوید و در مورد خشونت علیه خبرنگاران کتاب راجستر و فورم مخصوص در ریاست اطلاعات و فرهنگ  و جود داشته و در بعضی ولایات نیز در کمیسیون سمع شکایات راجستر می شود. وی افزود که تا هنوز لیست خشونت علیه خبرنگاران در ولایت غور سفید است.
در اخیر رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر جلسه را جمع بندی کرد. وی برای ایجاد خانه خبر گفت: شعبه مرکز منابع دفتر، همراه با برق و انترنت در خدمت خبرنگاران قرار دارد و موضوعات دیگر را نیز مورد بررسی قرار میدهیم. بعد جلسه با دعای خیر به اختتام رسید.
 

جلسۀ ویژه با دست اندرکاران رسانه ها در ولایت غور

جلسۀ ویژه با دست اندرکاران رسانه ها در ولایت غور