آرشیف

2015-1-31

سید حضرت حیران

جــــــرب معمولی (Common scab) کچالو

 

Streptomyces scabies
این بیماری درمناطق مختلف جهان شیوع دارد. این بیماری برای اولین بار در ایران در سال 1365 از روی ارقام بومی وهمچنین ارقام تجارتی وارد شده از اروپا یافت شد.
 
علایم بیماری
دونوع علایم از این بیماری روی غده ظاهر می شود، یکی بنام جرب کم عمق که به آن جرب کرکی، سطحی ویا چوب پنبه ای گفته می شود. نوع دیگر جرب عمیق یا حفرای است. در نوع جرب سطحی اندازه لکه ها ابتدا کوچک هستند ولی بعد بهم متصل شده به رنگ مایل به قهوه ای وچوب پنبه ای (Russet) مانند، سطح زیاد از پوست غده را می پوشاند. بعضی از لکه ها ممکن است فرورفته وبرخی بر آمده باشند.
معمولاً زخمهای فرورفته، در جرب نوع عمیق یا حفره ای به صورت چوب پنبه ای قهوه ای رنگ به اندازه های مختلف ایجادمی شود. این زخمها تقریباً به شکل گرد وغالباً به قطر 1 تا 15 ملی مترهستند. ارقام کچالوی(غده سرخ پوست نازک) نسبت به این بیماری حساس هستند.
 
عامل بیماری
عامل بیماری جرب معمولی کچالو Streptomyces scabies است. قارچ شناسان آن را جز قارچها وبرخی جز باکتریا طبقه بندی نموده اند. اندام رویشی عامل بیماری مانند قارچها شامل رشته ها دارای دیوار عرضی بوده، اسپورهای یک حجروی ریز وشفاف شبیه به باکتریا به اندازه 0.7-0.6×3-1 میکرومتر تولید میکند.
 
دوران زندگی
عامل بیماری جرب معمولی کچالو مدت طولانی در خاک زنده مانده، از طریق غده های آلوده از منطقه به منطقه دیگر انتقال می یابد. باد، آب، ادوات زراعتی وغیره نیز در انتقال بیماری نقش دارند. به عقیده (Chup & Sherf‚ 1960) جرب ممکن است در ریشه های چغندر، کلم، زردک، بادمجان، پیاز، ترب، اسفناج، شلغم وغیره ایجاد شده، موجب مرگ گیاهچه نیز شود.
 
مبارزه
کاشت غده های کچالوی سالم در زمین غیرآلوده تنظیم PH خاک بین 5 تا5.5، برقراری تناوب زراعی واستفاده از سویا و یونجه در تناوب، بیماری را کاهش میدهند. بهترین روش کنترول، کاشت انواع مقاوم است. ضمناً تنظیم آبیاری وضد عفونی کردن خاک با سموم کیمیاوی علیه این بیماری مؤثرند.
 
 
با احترام سید حضرت(حیران)
محصل صنف چهارم زراعت