آرشیف

2017-2-6

نظیر ظفر

جبر زمان

بسکه از جبر زمان قـــتل و قتال است اینجا
صاحب رمه ای ما گرگ و شغال است اینجا

دزد و قا تل همــــه دعـــــــوی ریاست دارند
دیده بگشا که عجب قحط الرجال است اینجا

همه از زنده گی خویــــــش به تنگ امده اند
تا بکی غصه و غم جنگ و جدال است اینجا

هر وجـــــــب خاک وطــــن لوح شهادت دارد
رونق کار فقــــط بهـــــر غـــــسال است اینجا

آشـــــــیان سوخــــته گان کی برسند در پرواز
عندلــــــیبان همـــــــگی بی پر و بال اند اینجا

مــــنطق طالــــب جاهـــل به صـــــراحت گوید:
قتل این توده ای غــــــــمدیده حلال است اینجا

۲۰۱۷
ایالت لویزیانا – امریکا 
نوشته نذیر ظفر