آرشیف

2017-5-8

گل رحمان فراز

جان کلام گلبدین حکمتیار

جان کلام گلبدین حکمتیار

– حکومت ائتلافی در افغانستان نتیجه نمی دهد.
– با حکومت پارلمانی در افغانستان موافق نستیم.
– با همکاری با حکومت این روند را قبول کردیم.
– ما هیچ چیزی از حکومت نمی خواهیم.
– قربانیان جنگ در افغانستان فقط افغانها هستند.
– حکومت زور را قبول ندارم.
– مخالفان باید به جنگ در افغانستان خاتمه دهند.
– طالبان برادران ماست اما در میان آنها خوب و بد وجود دارد.
– من به طالبان برادر خطاب میکنم.
– ما باید به عوامل بودن نیروهای خارجی در افغانستان پایان دهیم.
– به جنگ پایان می دهیم به نیروهای خارجی نیاز نیست.
– از ایران و پاکستان می خواهم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.
– ما نظامی می خواهیم که در آن تمام اقوام افغانستان حضور داشته باشد.
– نیروهای خرجی با هراس افگنی در جنگ افغانستان پیروز نمی شود.
– مردم افغانستان می توانند درین کشور صلح را تأمین کنند.
– فاصله از بین ملت و دولت برداشته شود.
– رسانه ها برای خود آزادی بیان را می خواهد اما برای ما هم بخواهد.
– برای تأمین عدالت به یک حکومت قوی نیاز داریم.
– به او کسی لعنت شود که به روی کسی تیزاب می پاشد.
– رسانه ها نباید دروغ بگویند.
– ما به آزادی بیان باور داریم.
– ما باید به وضعیت کنونی نقطه پایان بگذاریم.
– حزب اسلامی آماده است که با حکومت همکاری کند.
– خواهش شریک شدن به حکومت را ندارم.
– نظام کنونی را قبول دارم و سقوط این حکومت را نمی خواهم.