آرشیف

2019-4-4

غلام رسول مبین

جام غور

من وبسایت انترنیتی "جام غور" را به مرتبه یگانه رسانه ملی و بین المللی میشناسم، کهپیرامون مسایل گونگون به ویژه اوضاع و احوال غور فعالیت میکند، درحق چنین است. این بودگاه به اثر سعی و تلاشِ مزیدِ شخصیت های غوری ما ایجاد و به فعالیت های فرهنگی، رسانه یی، سیاسی، اجتماعی و اطلاع رسانی پرداخته است. عمر این رسانه ی مهم و ارزشمند حدود یک و نیم دهه میشود. در جریان سال 2005 میلادی بود که با این نام آشنا شدم. 
در گامِ نخست، برگزیدنِ چنین نامِ به این بودگاه زیبنده بوده و از قدامتِ تاریخی بُلندِ حکایت میکند. جام، همان مکانیست که دارای دره ی زیبا و کوه های رفیع میباشد. موجودیت "منار" تاریخی به نام "منار جام" به زیبایی، اهمیت و باستانی بودنِ این دره میافزاید. این نام پسندیده است. 
غور، حکایت از یک امپراطوری بزرگ و روایت از یک دورانِ با شکوهی میکند که این حاکمیت و قدرت از خطه ی غور آغاز و الی هریوا انجام یافت. خاندان های آل شنسب، غوریان و آل کُرَت با همتِ بلند خویش توانستند که پایگاه تاریخی را درین سرزمین بگذارند که بعد از صده ها هنوز که هنوز است پرآوازه تر میشود. 
ترکیب این نامِ باقدامت زیر عنوان "جام غور" نمایانگرِ بلوغ فکری و ثبات نژادی موسسین و بنیانگزارانِ بودگاه "جام غور"، موسسه خیریه جام و نشریه/مجله شنسبانیه را بیان میکند. شایان ذکر است که "موسسه خیریه جام" حدود 5 سال میشود که با جمع آوری و انتقال انواع گونگون مساعدت های مناسب از طریق بنادر و لنگرگاه ها به افغانستان به ولایت های هرات، بادغیس، غور و فراه توانسته است که خودش را برای مردم آشنا بسازد. 
جام غور را آنقدر میستایم به مثابه یک مکتب، آنقدر خوشبینم به اندازه یک آیینه معرفت، چندان میشناسمش به منزله ی فضای که بیانگر حقایق بوده و چنان ارزشمندش میپندارم به قدرِ دماوند (بعضی دوستها و بزرگوارها بندبایان/بندبایند را همان دماوندِ تاریخی میدانند). 
جام غور را باید ستود و موسسه خیریه جام را نیز پشتوانه تر ساخت. 
جام غور منعکس کننده اندیشه و ایده های مان به قدرِ استعدادهای مان است و موسسه خیریه جام لبخند را برای دانشجویان و دانش آموزان هدیه کرده و انگیزه ی فکری شان را به ارمغان میآورد. 
 
درودِ به استواری "جام" 
غلام رسول مبین
چغچران
14 حَمَل 1398 هـ.ش.