آرشیف

2018-1-31

دوکتور ص. سعیدي

جاسوس و اجنت دشمن کیست؟

 

كی اجنت است و کی نیست این را کس در فیسبوک و خارج از آن در میدیا فیصله کرده نمی تواند. اما همه كسانيكه در پاکستان بوده اند تحت اشراف ای اس ای قرار داشته اند و چنین است وضع در اقامت طويل المدت كس در خارج خصوصاً ایران و پاکستان. اما مهم این است که کی زیر یوغ رفته و کي نه؟ 

و اګر در زیر یوغ بنابر مشکلات عینی و راشن همین حالا هم باقی است و یا جرئت سیتسی و اخلاقی رهایی ازین یوع را با شرایط جدید هنوز هم دارد؟ آیا ای اس ای هنوز هم دوسیهء اپراتیفی منقاد سازی وی را دارد و یا نه؟ این و سوالهای دیګر که عمق تراژيدی ملت افغان و تأثیرات جانبی منفی آن به صورت عینی و خارج از خواست ما وجود دارد. هزاران و یا اقلاُ صدها کدر با استعداد و متعهد به وطن و مردم کشور ما با ګردن فرازی زندګی کردند و با وجود ارادهء خدمت و تعهد بخاطر عدم راضی بدون به نُقل ګزاری به استخبارات اجنبی در کار های بسیار عادی غیر مسلکی استهلاک میشوند. بودند و هستند کسانی بسیار عادی و معمولی که با دیده درایی و شارلتانی، فریب و به جان زنی به مقامات بلند غیرقابل تصر برای شان  در افغانستان رسیدند و با ادارهء صعیف، ناتوان و بی کفایت خویش تراژيدی ملت افغان را تعمیق بخشیدند. عجب درین است که عدهء شان هنوز هم قلقله دارند و تصریف میکنند و به سعم خویش درین تراژيدی ملت افغان باور ندارند. 

و اما مشکل ما چیست و چه باید کرد؟  جاسوس و طور شناخت؟ 

به برداشت و منطق سخن  جاسوس و خاین همان کسی است که در مواضع، اظهارات و عمل خویش خاینانه و ضد منافع ملی عمل میکند. مشخص اګر انفجار و انتحار دهنده اعلام میکند، چنانچه حرکت طالب و یا ای اس ای از دفتر قطر در تویتر خود نوشت: “ما را در جریان بگذارید که چی وقت آماده هستید در مورد خروج‌تان از افغانستان گفتگو کنیم”.

 

 “بهتر است تا اینکه وضعیت در افغانستان بدتر نشود، زودتر روی این مورد گفتگو کنیم. شما (امریکا) می‌دانید که چگونه با دفتر ما در قطر تماس بگیرید”.

خاین کسې است که در براندازی نظام، به تمرد و یاغی ګری در بلخ و کابل و … بخ خاطر کسب مقام ولایت و امتیاز به ادعای طالب و یا ای اس ای صحه میګذارد. 

مسأله خاین بودنش و اثبات خیانتش به عنوان اجیر دشمن به دست مراجع استخباراتی است و در میدیا اثباتش نه ممکن و نه عادلانه است اما منطق سخن، موضع و کردارش  ګواه خیانتش است. نزد ملت خاین و اجیر دشمن همان است در ګفتار، کردار و مواضع موضع دشمنانه علیه منافع ملت دارد. آنکه در خلاف دینم، در خلاف هویتم و در مورد تمامیت ارضی ام و در براندازی نظام و قوت افغانی و در قتل و کشتار افغان و خانه و کاشانهء آن و در قتل و غارت، انتحار و آدم کُشي دست دارد و یا آنرا تمویل و معاونت میکند خاین، اجیر و جاسوس دشمن است.

برماست تا  دیر نه شده این حقایق و منطق سخن را خود درک کرد و به همه رسانید. الساکت عن الحق یشیطان اخرس.

ساکت از بیان حق، شیطان ګنګ است.

الهی هدایت نیکی کن! نمی دانند چه  میکنند! 

د. صلاح الدین سعیدی

1/2/2018