آرشیف

2022-8-22

احمد محمود امپراطور

تو فرشته‌ی زمانی 

تو فرشته‌ی زمانی

تو شبیه‌ی آسمانی
تو به عشق سایبانی
تو چقدر مهربانی
به من بلا کشیده، رنج زندگانی دیده
———————
مه ای آتشین مزاجم
 شده ای تو ابتهاجم
ز قضا گرفتی باجم
همه درد را علاجم
تو بهانه‌ی حیاتی، به منِ ز غم خمیده
———————
تپش و ترانه استی
عمرِ جاودانه استی
بیت عاشقانه استی
وطن استی خانه استی
ثمر جلال عشقت، به وجود من تنیده
——————
تو طراوت گلابی
تو شکوه آفتابی
تو ترنمی تو آبی
شکری شبی شرابی
عطر گیسویی تو را من، بدماغ خود شمیده
———————
لب تو چو غنچه گل
دهن تو خمره‌ی مل
سخن تو صوت بلبل
ز برم ربوده‌ی دل
کرم تو کم مبادا، به کویر نم ندیده
———————–
تو کرامت بهاری
تو نوای جویباری
تو تجمل، وقاری
تو به بی وطن دیاری
قطرات اشک هستی، به قدوم تو چکیده
———————-
جبروت آشکارم
گل تازه ای بهارم
بخدا که زرد و زارم
بنمای رستگارم
که شکسته و پریشم، چو گل یخن دریده
———————–
سر و حال من چو مجنون
تن من فتاده در خون
من و صد هزار مضمون
تو و صد هزار افسون
هاجوواج مانده ام من، به تو سرو نو رسیده
———————–
دل خود زدم به دریا
سر خود زدم به صحرا
تو سفر نمودی بی ما
تو نکردی هیچ پروا
لب حسرت فراقت، به لبان غم مکیده
————————
تو بیا بیا به پیشم
تو بمان بمان همیشم
تو بدان ز قلب ریشم
تو مکن دگر پریشم
به نثار مقدم تو، سر محمود آرمیده
———————-
دوشنبه ۳۱ اسد ۱۴۰۱خورشیدی
که برابر میشود به 22 آگست 2022 ترسایی
سرودم
#احمد_محمود_امپراطور