آرشیف

2023-9-30

احمد محمود امپراطور

توفان کین و نفرت نظم و سرک ندارد

تصویر شاعر احمد محمود امپراطور
Ahmad Mahmood Imperator 2023

پس از یک رخداد..
توفان کین و نفرت نظم و سرک ندارد
قانون بربریت تار و خرک ندارد
در کشور که ماهیم حکام روزگارش
انسان نمی شمار اند پایش ترک ندارد
خون می‌رود ز چشمم آهم رود به گردون
لیکن طبیب و دارو بر ما درک ندارد
شیران به ورطه‌ی خون، شاهین شکسته بالش
موشان گربه بیزار، بیم از تلک ندارد
عذر فشار بالا بیهوده گشته بدنام
خود مردم زمانه پاس نمک ندارد
هر جانور نگردد مانند کرم پیله
این فیض کامرانی کیک و خسک ندارد
با هوش باش و قدری احساس خویش میدان
در آب جای چشم است پا مردمک ندارد
در بیستون گیتی نی خرمن است و نی کاه
ابری اگر نباشد بام اش چکک ندارد
فریاد و ناله‌ی ما، را کس شنیده نگرفت
گوش جهان غدار جای سمک ندارد
امروز تیرباران می‌خواستن کنندام
غافل از آنکه محمود ترس از فلک ندارد
—————
پنجشنبه ۰۸ میزان ۱۴۰۰ خورشیدی
که برابر میشود به 30 سپتامبر 2021 ترسایی
سرودم
#احمد_محمود_امپراطور

مطالب مرتبط