آرشیف

2017-9-7

گل رحمان فراز

توطئه علیه رئیس معارف غور استعداد کُشی است!

 

توطئه علیه رئیس معارف غور

استاد مبارز حدوداً چهار ماه می شود که بنا به لزوم دید رئیس جمهور غنی و وزیر معارف کشور بحیث سرپرست ریاست معارف غور پیشنهاد شده و تقرر حاصل کرد. مبارز از جمله جوانان فعال با اندیشه مدنیت است که قبل از احراز کرسی معارف تقریباً در همه راه پیمایی های مسالمت آمیز که فلاح غور و منافع مشترک و عامه مردم آنولا در آن دیده می شد سهمِ بارز و نقشِ ارزنده داشت.
استاد خلیل احمد مبارز قبل از کرسی ریاست معارف غور مسئولیت تدریس در تربیه معلم غور را داشت. او با زحمات فراوان تحصیلات اش را موفقانه (کدری و با درجه) به اتمام رسانید و همان بود که مرتبت مدرس را بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کمایی کرد و در آنجا برای روشن ساختن اذهان دانشجویان مصروف تدریس بود. او حتی بابت شایستگی اش شایسته اختصاص بورسیه ماستری را در یکی از کشور های خارج دانسته شد.
اکثریت دوستانِ آقای مبارز را صرف نظر از موضوعات قومی، سمتی و تنظیمی….! جوانان شکل می دهد. جوانان از گماشته شدن مبارز به حیث رئیس معارف غور اظهار رضایت و خرسندی نمودند و از این اقدام رئیس جمهور غنی و وزیر معارف کشور استقبال قابل ملاحظه نمودند که تقرر مبارز روزنۀ اُمید برای آوردن تغییرات بنیادی در چارچوب معارف و بهبود وضع آن بود اما توطئه های اخیر رئیس امنیت ملی (که استاد مبارز را متهم به اختلاس 17 میلیون متهم نموده است) این رویا را نگذاشت تا به حقیقت بپیوندد.
امروز همان جوانان به رسم حمایت از عملکرد بی شایبه و کارکرد صادقانه آقای مبارز دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند و این ادعای کوهنوردرئیس امنیت ملی را بی بنیاد و دسیسه ی برای بدنام سازی نسل جوان، مدیران متعهد به ارزش ها و رؤسای پر کار محسوب نمودند
تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار های چون: استعداد کشی بس است، دسیسه سازی علیه رئیس معارف غور را محکوم می کنیم، مردم و جوانان ولایت غور توطئه های سازمان یافته و سیستماتیک  را خنثی خواهند کرد، آقای استانکزی؛ دیگر روانی ها را برما تحمیل نکنید، کوهنورد بی کفایت؛ عدالت؛'عدالت! و ما کوهنورد باجگیر را نمی خواهیم…! دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند.
در اینجا دقیق معلوم شد که بعضی از حلقات در پی بدنام ساختن بعضی از کارکنان با تعهد دولتی اند و مدیران کارکن بخاطر عدم پرداخت باج برای شان هدف دسیسه بی بنیاد و ساختگی ایشان قرار می گیرد. کوهنورد باید بداند که رئیس معارف به سادگی و به اساس قره در این سمت تقرر نیافته است که به این سادگی به دام بی بنیاد شما افتد. مطمئنم که با این دسیسه ات دیری نخواهد گذشت که از وظیفه ات سبک دوش شوید.
پس، قبل از اینکه خشم مردم را بر انگیزید، می بایست تا فکر خود را جمع کرده و دیگر دست به توطئه فگنی نزنید و از دسیسه انجام شده ات معذرت خواهی کنید.

با مهر
گل رحمان فراز