X

آرشیف

تهمینه کــوهستانی قهرمـــان هــــزار هـــا متر دوش و تپش

تهمینه کوهستانی

 

تهمینه کوهستانی امروز جمعه در بازی های المپیک 2012 لندن در مسابقه دوش صد متری در کنار زنان جهان استاد یعنی هزاران کیلومتر فاصله را پیمود تا پا در کنار پای زنان پیشتاز جهان بگذارد وقتی او در کنار زنان قهر مان دنیا استاد شد ومیخواست همگام وهم اهنگ با زنان جهان حرکت کند خودش یک پیروزی بود او نیازی نداشت بیشتر حرکت کند چون خیلی حرکت کرده بود وخیلی دویده بود وبجای رسیده بود که تا هنوز هیچ زنی از افغانستان به آن نرسیده است. اواز مسیر بس پر ماجرا وپر تکلیف عبور کرده بود او هزاران موانع را زیر پا گذاشت ودر دل تاریکی ها دوید از افتیدن وغلطیدن نترسید از جمع جامعه به جهان پیوست که زنان را در پشت پنجره ها محبوس دارند .وزنان حق دارند تجهان را تنها از سوراخ های تنگ چادری نگاه کنند.یعنی ببینند واما دیده نشوند واما تهمینه امروز استاد ودیده شد ودوید ورکورد را شکست.

رقیبان تهمینه صد متر دویدند، ولی تهمینه قرن ها ست که دویده است ، او از لابلای سالها تاریکی دویده است تا زن افغانستان را تا المپیک لندن برساند. او خیلی دویده است و او برنده است. او توانست در المپیک شرکت کند. او در کابل در جایی تمرین می کرد که روزگاری زنان را در آن مکان به گلوله می بستند. تهمینه از جوخه اعدام طالبان تا به لندن دویده است. و او پیروز است." کوهستانی فاصله صد متر را در 14 ثانیه و 42 صدم ثانیه طی کرد.
"تهمینه کوهستانی زن قهرمانی است که سنت ها را شکستاند. برای وی اشتراک و دویدن در میدان انگلستان بزرگترین پیروزی است.

 

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.