آرشیف

2022-11-9

Shahla Latifi

تن ِ نیم‌برهنه

تو ای مرد که از تن نیم‌برهنه ای من می‌هراسی

ولی هنوز

به پستانهای جوان یک زن می‌اندیشی

هنوز، هر شام

زیر سقف ِ تاریک

با کفری مطلق

دستی بر اندام برخاسته ات می‌کشی

تو جاهلی

معاشقه نمی‌دانی

تو با چشمان بسته

هر زیبایی را

هر لمس را

گناه کبیره می‌پنداری

ولی هنوز

به لبهای عنابی یک زن می‌اندیشی

من به حال تو دل می‌سوزانم ای تخریب گر

که بارها به نام پیامبران جعلی

خون دوشیزگان ریخته ای

ولی هنوز هر شام

در کلبه ای تاریک اوهامت

به موهای براق یک زن آویزان شده ای

شهلا لطیفی

دو نوامبر ۲۰۲۲(میلادی)