X

آرشیف

تلبیس پاکستان در انتقال سفارت عربستان  از کابل به اسلام آباد.

 

پاکستان در چار چوب عمق  استراتیژی اش در مورد أفغانستان از فشار بر حکومت های مرکزی کابل ( ادار] نا شناخته شدن طالبان هم دست بر نداشته  .گمان میرودفشار های پیهم  نظامی ، اقتصادی، سیاسی ،امنیتی  وحتی اجتماعی پاکستان بر طالبان تا هنوز نتیجه مثبت نداده واداره سر پرست طالبان به دوخواست اساسی اسلام آباد که شنا سائی خط دیورند وممنوعیت فعالیت مخالفین حکومت پاکستان است تا هنوز نوافقت نکرده اند.لذا پاکستان به هر گزینه متوسل میشود تا حکومت مرکزی کابل را ضعیف وآتش جنگ وخشونت بطور همیش در أفغانستان شعله ور باشد .پاکستان قبلا خاک أفغانستان را بمبارد کرد، محدودیت های اقتصادی برأموال تجارتی أفغانستان وضع نمود، افغانهارا در پاکستان زندانی ساخت وسر نجام صدورویزه برای افغانهارا محدود واز طریق نما یندگی هایش در 11 کشور اروپاوی ممنوع کرد اینها هم بقصد فشار بر اداره نو پای وضعیف طالبان بود اما تا هنوز نتیجه مثبت نگرفته است بر تلبیس ابلیس مأبانه اش علیه أفغانستان ادامه میدهد.

در کنار پاکستان دو دوست روز های نخست طالبان (عربستان، پاکستان وامارات عربی) هم از تعامل با حکومت سر پرست امارت اسلامی مأیوس و بخاطر روی کرد شگفت انگیز محدودیت تحصیل دختران وممنوعیت کار زنان ازتعامل ودوستی با طالبان اظهار ندامت وشر مندگی نموده  با تلبیس پاکستان رعایت خاطر دوستان غربی خویش روز یکشنبه 5 فبروری 2023 کار مندان سفارت خودرا توسط یک فروند طیاره چارتر از کابل به اسلام آباد انتقال داد وبه تعقیب آن روز دوشنبه 6 فبروری  امارات متحد عربی وکشوراروپائی چک  نیز کار مندان سفارت خانه  خود را از کابل بیرون کردند این در حالیست که بعد از حمله نا مؤفق بر سفارت پا کستان تا هنوز سفیر آن کشور به کابل بر نگشته است.سوال اساسی این است که چرا اینبار سه یا روز های نخست بر طالبان پشت میکنند وچرا در آستانه آغازتنظیم پروسه کار اداری مراسم حجاج سفارت عربستان سعودی از کابل به اسلام آباد نقل نکان کرد؟

در برابر این گمانه‌زنی‌ها و در حالی که وزارت خارجه عربستان سعودی، دلیل فراخوانی دیپلمات‌های خود را از کابل اعلام نکرده است، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد بسته‌شدن سفارت عربستان سعودی، اتفاقی موقت است و دیپلمات‌های سعودی برای امور آموزشی کابل را ترک کرده و به زودی به محل کار خود بازخواهند گشت.اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی طالبان  گفت دپلواتهای عربستان سعودی  طور مؤقت  بخاطر آموزش های خاص رفته اند وبزودی بر میگردند با واقعیت نزدیک نیست چون مقامات عربستان سعودی درین مورد اظهار نظر نکرده اند .وپا کستان هم بجای اعزام سفیر به کابل اعلان کرد بجای فعال سازی سفارت در کابل در اسلام آباد یک نماینده خاص در امور افغانستان تعین کرده است  که اینها همه نشانه های عقبگرد سیاسی معکوس  در برابر افغانستان است و از قرائن بر میآید که عین وغین یا عربها وغربی ها با وساطت پاکستان تخته بازی را پهن کرده اند.

تلبیس پاکستان بخاطر انتقال سفارت عربستان به اسلام آباد: پاکستان تمام فشار هارا بر افغانها وارد میکند وآخرین فشار کج ساختن مسیر کعبه است طوری که با نزدیک شدن ایام حج سفارت عربستان را به اسلام آباد انتقال داد تا حکومت کابل مجمور شود جهت اخذ ویزه برای زائرین حج بیت الله اول مسیر معکوس اسلام آباد را طی کنند که خود نوع وابستگی را به اثبات میرساند

همچنین گفته می‌شود دو کشور اروپایی نیز که نمایندگی دیپلماتیک فعال در کابل دارند، قصد دارند ادامه سناریوی «بسته شدن سفارت‌ها» را در کابل، در روزهای آتی پیگیری کنند و با تعطیل کردن نمایندگی‌های خود جوّ جدیدی در عرصه تحولات سیاسی افغانستان ایجاد نمایند.

اما حقیقت ماجرای بسته شدن سفارتخانه‌ها عربستان سعودی و امارات و احتمالاً برخی دیگر کشورها در کابل چیست؟

تحلیلگران مسائل افغانستان بر این باورند که آنچه طی دو روز گذشته در کابل اتفاق افتاده است، سناریوی جدیدی است که آمریکایی‌ها آن را طراحی کرده و  در عرصه میدانی پیاده‌سازی آن را به دوستان، پاکستانی  سعودی، اماراتی و اروپایی خود واگذار کرده‌اند.

سناریویی که به نظر می‌رسد طراحی دقیق و ظریفی را پشت سر خود داشته باشد؛ به این معنی که هر چند در گام نخست دلیل بسته شدن سفارتخانه‌های همسو با آمریکا در ابهام نگه داشته شود و گمانه‌زنی‌ها درباره آن صورت بگیرد، مانند آنچه امروز از آن به «ترس از حملات تروریستی» یاد شده است، اما در روزهای آتی چهره پنهان و اصلی خود را آشکار خواهد کرد.

به عنوان مثال، مسئله تحصیل دختران افغان و یا رفع ممنوعیت کار زنان از گزینه‌های با ظرفیت بالا و دارای پتانسیل همراه شدن با افکار عمومی به شمار می‌روند که می‌تواند از آن‌ها به عنوان دلیل مسدود شدن مراکز دیپلماتیک کشورهایی که اقدام به این کار کرده‌اند، یاد شود!

 

سفارت عربستان به دلائل امنیتی کابل را ترک کردند واین تهدید از طرف القاعده، داعش، تی تی پی ویا هم حرکت انتقام جویانه پاکستان حس شده است.در حمله انتحاری مسجد پیشاور در داخل محوظه حوزه امنیتی پولیس  که بیش از صد نفر کشته شده  پاکستان تی تی پی را مسئول درجه یک دانست  وادعا کرد که عملیات در خاک افغانستان طراحی شده وتوسط تی تی پی اجراء شده لذا حکومت طالبان بایداین متهمین را دستگیر وبحکومت پاکستان بپارند ولانه های شان را از افغانستان بر چینند .گمان میرود که سفارت عربستان سعودی به عملیات انتقامجویانه پاکستان در کابل پی برده باشد وبه همین دلیل  سفارت خودرا در کابل تخلیه کرده اند وطبعا سفارت امارات متحده عربی نیز در جریان قرار گرفته است.که روز دوشنبه عین عمل را انجام داد.

سفر رئیس ارتش پاکستان به انگلستان ورئیس استخبارات آن کشور به امریکا  ودخیل ساختن ایران در قضیه تی تی پی این احتمال را تقویت می بخشد که پاکستان قصد عملیات در افغانستان وهم بخش های از ایران را دارد ومیخواهد در تطبیق پروژه از کشور های امریکا وانگلستان امتیاز بگیرد چون حالت اقتصادی پاکستان خیلی خراب است واین کار را انجام میدهد.

هر چند روسیه گفته است هیچ بر نامه بخاطر بستن سفارت خود ندارد .حضور ایران وروسیه در کابل به نفع طالبان نیست.طالبان از مرحله های مثبت روز های اول عبور کرده اند دیدگاه ها نسبت به طالبان منفی ومسیر تعامل کشور ها به تقابل تبدیل شده است. چنانچه ازبکستان همسایه نزدیک افغانستان هم چروژه های همکاری خط آهن از حیران تا مزار را بحالت تعلیق در آورد وصدور برق را به نصف کاهش داد وآهسته آهسته تر کمنستان نیز چنین میکند.

تا ثیر بسته شدن سفارت های خارجی در کابل بر حکومت مؤقت طالبان

ادامه این وضعیت باعث میشود تا سفارت چین  وبعضی کشور های دیگر نیز تعداد کار مندانش را کم کنند وسر مایه گزاران چینی  هم از افغانستان فرار کنند. البته از بکستان کار پروژه خط آهن بین حیرتان مزار را قبلا تعلیق وصدور برق را به نیم کاهش داد که اینها همه نشانه های سقوط مجدد افغانستان به دامن جنگ است.

تخلیه سفارت های خارجی در کابل طالبان  را منزوی واز حالت تعامل با کشورها  بسوی تقابل واز حکومت داری بسوی جنگ وسنگر داری می برد.طالبان بعدازین بسوی سقوط نزدیک میشوند .طالبان مجبور اند تا تی تی پی را از افغانستان بیرون کنند ودروازه دانشگاه هارا بروی دختران باز کنند وممنوعیت کار زنان را لغو کنند. در غیر آن طالبان علاوه از عوامل بیرونی دچار اختلافات درونی نیز میشوند که گویا مسیر سرا شیبی شان آغاز میگردد. وسر از بهار داعش پاکستان، از یکطرف، جبهه مقاومت شمال از طرف دیگر اختلافات درونی  طالبان را افزایش داده  با عث تبدیلی این گروه  از حکومت به سنگر جنگ میشود وطالبان فرصت حکومت سازی و وحکومت داری را از دست میدهند. وهیچ کشوری با یک سنگر جنگی که از طرف هیچ کشوری بنام دولت  برسمیت شناخته نشده تعامل نخواهد کرد..لذا وضعیت فعلی با وصف حضور گسترده چین وایران در افغانستان وسیاست های دورخ ودورنگ روسیه نقطه آغاز سراشیبی طالبان بحساب میاید.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.