آرشیف

2017-7-9

عصمت الله راغب

تلاش های ارگ برای اقناع جنرال دوستم ادامه دارد

ارگ ریاست جمهوری در تازه ترین مورد به نهادهای عدلی و قضایی دستور داده است  تا «هرچه زودتر قضیه جنرال دوستم را یک طرفه کنند» و در پیوند به همین موضوع نجیب الله آزاد یکی از سخنگویان ارگ  به رادیو آزادی گفته است که «پرونده جنرال دوستم یک پرونده حقوقی است در صورتیکه جنرال دوستم بی گناه ثابت شود می تواند به کارش ادامه دهد».
به نظر من منبعد هیچ نیازی نیست که نهادهای عدلی و قضایی ارگ در پی برائت دادن دوستم باشند و این پرونده را بار دیگر مبنای حقوقی بدهند و به بررسی آن تاکید کنند. بر تمام مردم افغانستان آفتابی است که جنرال دوستم قربانی دسیسه های شد که عقده ی سیاسی- تاریخی داشت.

  1. اشرف غنی که تا ده روز قبل از کاندیداتوری اش جنرال دوستم را همواره قاتل قوم خاص می دانست و در این خصوص از آخرین توان علمی و نویسنده گی اش کار می گرفت تا با نشر مقالات به زبان های ملی و بین المللی جنرال دوستم را دشمن هویت خاص تلقی کند، اکنون چگونه این بزرگوار کین هزارشبه را به یک شبه فراموش می کرد. این تنها رای میلیون ازبیک ها بود که غنی استراتیژی عوض کرد و در این فرصت هم از رای شان استفاده برد و هم رقیب دیرینه اش جنرال دوستم را زمین گیر ساخت.
  2. مقتضای طبعیت غنی همین است که برای فروکش سازی عقده های گذشته اش می بایست با استفاده از امکانات خودشان به سراغ نابودی شان می رفت که تا اینجای کار خیلی موفق و مطابق مراد خویش پیش رفت.
  3. عملیات تصفیوی شمال به رهبری جنرال دوستم که در حقیقت راه رفتن روی گرده های غنی و تیم اطرافش بود، دیگر تحمل این کار برای غنی "کم حوصله" خیلی سنگینی می کرد و از همین رو برنامه های خود را از چند جانب بالای جنرال دوستم آغاز کردند. از حادثه ی المناک فاریاب که اشک جنرال دوستم را به عنوان تلخ ترین تجربه زنده گی اش به دامن اش واریز کرد تا کم ساختن صلاحیت های اش در ارگ، یکی دیگر از موارد بود که بر تضعیف جنرال دوستم به نفع غنی کارساز تمام شد.
  4. غنی به آن هم اکتفا نکرد؛ در آخرالامر جنرال مملکت را به اتهام عمل غیر اخلاقی به جهان بدنام ساخت. اگر برنامه فراتر از یک عمل جنسی نبود؛ پس کدام منطق می پذیرد که جنرال دوستم با این سن و سال و با این نام و اعتبار بر یک مرد 80 ساله برای رفع نیازهای جنسی اش تجاوز کند، انجام این کار از سویی دوستم نه در ترازوی دین قابل سنجش است و نه در میزان عقل سری سازگاری دارد.
  5. حالا هم تلاش های مکرر غنی مبنی بر بررسی پرونده ی جنرال دوستم و یک طرفه کردن آن؛ همش رنگ دستوری و سازمانی دارد که غنی بار دیگر می خواهد در این نقطه حساس که " شورای ایتلاف نجات افغانستان" در محور جنرال دوستم شکل گرفته است، در یک تیر دو هدف را نشانه بگیرد؛ از یک سو با برائت دادن جنرال دوستم منت خویش را بر جنرال دوستم وازبیک های هوادارش بار کند و از سویی دیگر بر فروپاشی این ایتلاف نیز موفق بدر آید.
  6. غنی در صورتیکه این بارهم برای فریب دوستم موفق شود و ایتلاف نجات افغانستان را از هم متلاشی سازد، بدانید که ایشان با برنامه تر از این پنج سال برای نابودی همه ی تان در پنج سال آینده به میدان خواهد آمد و آن وقت افسوس فایده نخواهد داشت. ایتلاف جدید پنجره ی تازه بسوی تحقق آرمان های همه مردم افغانستان است، امید است برای بارورسازی آن به اراجیفات دیگران اعتنا نکرده از همین حالا برای تقویت روز افزون آن تا انتخابات پیشرو و بعدتر از آن تلاش نهایی نمایند.
  7. جنرال دوستم، هواداران وی و قاطبه ی مردم افغانستان به درستی می دانند که برنامه چیست و غنی پشت چی چیزی پای لوچ کرده است. خوب است که این بار دوستم همانطوری که فرصت کافی به سراغش رفته، دیگر نه بنام برائت از پرونده سازمانی احمد ایشچی فریب غنی را بخورد و نه هم بنام تفویض صلاحیت های معاونیت اول دل خوش کند.
  8. …………

​با حرمت

18 سرطان