آرشیف

2016-11-16

تعهد سازمانی با رویکرد اسلامی
تعهد سازمانی در مدیریت با رویکرد اسلامی
مهم‌ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد که می‌تواند کشور یا سازمان را به سوی اهداف توسعه هدایت کند. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله‌ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌ها بوده است، به عبارت دیگر می‌توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می‌شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوۀ اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. یکی از مفاهیم جدی‌ای که در این زمینه مطرح است، تعهد کاری و مسؤلیت پذیری کارکنان نسبت به سازمان می‌باشد.
یکی از مشکلات سازمان‌های امروزی نداشتن کارکنان متعهد و وفادار نسبت به سازمان و ارزش‌های آن می‌باشد. افراد آن چنان که بایدکارشان را درست انجام نمی‌دهند و اعتقادی به اهداف و ارزش‌های سازمان ندارند و در نتیجه پیامدهای منفی متوجه سازمان می‌شود. تعهد سازمانی میتواند در راستای تحقق اهداف سازمان نقش اساسی ایفا نماید، و به مثابۀ عامل اصلی و مؤثر بر افزایش بازدهی و عمل‌کرد نیروی انسانی به عنوان کلید موفقیت سازمان عمل نماید. چه بسا بسياري از جوامع علي‌رغم برخورداري از امکانات و منابع طبيعي فراوان، تنها به دليل فقدان نيروي انساني لايق و متعهد و متخصص توان استفاده از اين مواهب را نداشته، (متأسفانه کشور جمهوری اسلامی افغانستان از این موارد است)، حال آن‌كه ملتهاي ديگر با وجود عدم برخورداري از منابع طبيعي فراوان، تنها به دليل بهره‌مندي از نيروي انساني متعهد، لایق و دلسوز، مسير پيشرفت وتوسعه را با سرعت چشمگيري در کم‌ترین زمان طي نموده اند.
تعهُّد سازمانی، نوعي نگرش و احساس دروني‌ فرد نسبت به سازمان، شغل، گروه و یا جامعه است، كه در قضاوت‌ها، عمل‌كرد، وفاداري و مسئولیت‌پذیری وي نسبت به سازمان تأثيرگذار است، به خصوص اگر باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی در کارکنان تقویت بشود. اندیشۀ تعهُّد سازمانی در مدیریت به خصوص در مدیریت اسلامی، یکی از ارزش‌های مهمّ و اساسی در سازمان است که برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سازماندهی بر آن متکی است، و اغلب مدیران بر این اعتقادند که تعهُّد ملاک ارزشیابی کارکنان است و برای موفقیت و اثر بخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. این مقاله با روش کتابخانه‌ای به صورت توصیفی– تحلیلی به تعریف تعهد سازمانی،  اهمیت تعهد سازمانی، انواع تعهد سازمانی، فرایند شکل‌گیری وعوامل مؤثر در افزایش تعهد سازمانی، و در انتها به راهکارهایی جهت افزایش تعهد سازمانی می‌پردازد.