آرشیف

2015-1-16

عبدالظاهر سروری

تصاویر مـحـصلـیـــن غور در شهر مزار شریف

 
عید برهمه گان مبارک باد!
عید سعید قربان پرشکوه ترین ایثار وزیباترین جلوه دربرابر خالق یکتا را از طرف محصلین غورباستان در پوهنتون بلخ  بومی به تمام مسلمین جهان وبه خصوص ملت قهرمان افغانستان وفرهنگیان زحمت کش جام غورتبریک وتهنیت عرض میدارم .
خدا کند که عید بر تمام شما عزیزان خوش بگذرت وهمه روز تان عید باشد.
بنده تصاویر را که از جریان عیدمحصلین غور درشهر مزار شریف  تهیه کردم خدمت شما دوستان تقدیم میدارم .
 

تصاویر محصلین غور درشهر مزار شریف
 
تصاویر محصلین غور درشهر مزار شریف
 
تصاویر محصلین غور درشهر مزار شریف
 
تصاویر محصلین غور درشهر مزار شریف
 
تصاویر محصلین غور درشهر مزار شریف