آرشیف

2016-5-22

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تسلیت عمیق مان را نسبت ترور دگروال عبدالله پیشکش حضور میدارم

تسلیت عمیق مان را نسبت ترور دگروال عبدالله برادرزاده ی رییس عطا محمد خان دهقانپور دولتیاری به جناب ایشان و خانواده محترم شان، دوستان و وابستگان شان از صمیم دل دلداری مان را پیشکش پیش حضور میدارم و از خداوند سعادت و سلامتی به جوانه های بازمانده دگروال عبدالله از بارگاه خداوندگار توانا و دادگر آرزو میبرم و به همه مردمان دولتیار همسویی، همدوشی، همگامی در پرتو صلح و مصالحه و مبارزه با جنگ در پرتو حیات بدون جنگ از تک تک شما خانواده های دولتیار خواهانیم. امیدوارم به ناله ما لبیک عطا فرمایند.
یکبار دیگر اجازت فرمایند تا به جناب دهقانپور دولتیاری تسلیت عرض نمایم و موفقیت های ایشان را در همه عرصه های حیاتی، سیاسی، اجتماعی از بارگاه خداوندگار آرزوگری کنم.
باعرض سپاس و احترام

 ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"
شهر فیروزکـــــــــــــوه !