آرشیف

2018-5-13

فرزاد رمضانی بونش

تردیدهای گوناگون پاکستان و افغانستان در گذار از تنش به همکاری

 

 

آنچه مشخص است هرچند پشتیبانی پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان، انجام اقدامات مؤثر در برابر جنگجویان و تهدیدهای امنیتی، تعهد دو کشور برای اجتناب از نقض حریم سرزمینی و ایجاد گروه‌های کاری و هماهنگی برنامه‌ها برای صلح و همبستگی مهم و دیدار رهبران دو کشور در کنار توجه به کاهش تنش می‌تواند راهگشا باشد اما تا رسیدن به فرمولی که بتوان با آن آرامش را به روابط دو کشور افغانستان و پاکستان بازگرداند راه زیادی باقی است. در این بین برنامه عمل افغانستان  پاکستان برای صلح و همبستگی و  تدوین برنامه هفت ماده‌ای می تواند گامی در رسیدن به اهداف مشترک و کاهش تنش باشد اما نمی تواند بدون ارائه فرمولی برای حل دو چالش مهم حل اختلاف بر سر خط دیورند و پشتیبانی از تروریسم و طالبان کارآمد و مفید باشد و منجر به همکاری روز افزون دو کشور گردد.

 

 

#روابط #ايران #تردید #پاکستان #افغانستان #گذار #همکاری

#پاکستان  #تروریسم #داعش #راهبردي #افغانستان #موافقتنامه #بحران #امريكا #اسلام_آباد #چابهار

#farzadbonesh #Frbonesh

#فرزادبونش #بونش #farzadbonesh #Frbonesh #daesh
 

فرزاد رمضانی بونش

پژوهشگر مسائل منطقه‌ای