آرشیف

2015-9-25

داؤد عطایی قندهاری

تذکر وحدت در عید توحید

در سالهای اخیر احساسات فارس گرایی وعرب ستیزی ؛ کـُردپرستی و ترک زدایی ، تاجیک ستایی وپشتون ستیزی ، هند دوستی و پاکستان دشمنی، غرب پرستی و اسلام ستیزی… در بین شبکه های اجتماعی مثل یک بیماری مسری و واگیردار رایج شده و روزبه روز افکار عمومی مردم را اسیرخود کرده رایی است. 

و جالب توجه است که این قوم گراییهای قرون وسطایی از رسانه های اروپای متمدن،مثل بی بی سی و صدای امریکا برای ما تجویز و تبلیغ شده و عوامل اشکار و پنهان انها نیز این تفکرات قبیله گرایی عصرحجری را تا اعماق استخوان مردم رسوخ داده میروند… 

همین دیشب بی بی سی در برنامه – نوبت شما- با استفاده از متدهای مدرن ، روان شناسی رسانه؛ اینگونه تلقین می کرد که انگار تروریست ها در افغانستان همه از قوم خاص (پشتون) هستند… در حالیکه این گروها، شبکه های بین المللی هستند که بیشتر ازانکه پشتون و عرب باشند اعضای انها اروپایی و امریکایی هستند. بیش از هزاران تن ازاتباع اروپایی و امریکایی درشبکه های بین المللی مثل القاعده و داعش عضویت دارند و طالب ها فقط بخش کوچکی از چنین سازمان ها بین المللی می باشند. همچنانکه سازمان جهاد اسلامی تاجیک ها نیز عضوی دیگری از سازمان القاعده بوده است… 

اما سئوال این است که چرا بی بی سی و صدای امریکا و یا دویچه بلی صدای المان و نوچه های رسانه ای انها در شبکه های اجتماعی مدام سعی دارند تا چنین شبکه های بین المللی را فقط به اقوام خاص یعنی پستون ها و یا عرب ها نسبت بدهند؟؟ هدف امریکا و ناتو این است که دشمنان خود را درقالب های قومی و قبیله ی تعریف ساخته وبا تزریق سم مهلک قبیله گرایی درکشورهای اسلامی، دشمنان خودرا توسط هموطنان خودشان نابود بسازند!! 

سئوال مهم این است که چرا درحالیکه هر روز صدها زن و کودک مهاجر در پشت درهای بستهء کشورهای اروپایی در دریا غرق می شوند؛ با اینحال فقط مرگ یک کودک کـُرد توسط رسانه های غرب اسطوره می شود؟؟ آن هم با تاکید خاص براین نکته که وی در سواحل ترکیه غرق شده!!؟ آیا هدف شان جز شعله ورتر ساختن اتش جنگ های است که بین ترک ها وکـُرد ها بر افروخته اند؟؟

حقیقت این است که اروپای مثلا متمدن اما دراصل وحشی واستعمارگر؛ در حالیکه در بین کشورهای خود حتی مرزهای بین المللی را نیز برداشته و اتحادیه ی اروپا تشکیل داده اند اما در همانحال بنا بر نقشه مهندسی شده ئ– خاورمیانه جدید- سعی دارند تا در بین ما مرزهای قوم گرایی و وقبیله گرایی و احساسات شئونیستی زبان گرایی و منطقه گرایی را پر رنگ تر بسازند… 

بنابراین کاملاضروری است که در این عید توحید ( عید قربان) یکبار دیگر یاداور بشویم که مسلمانان ، هزارو چهارصد سال قبل در مکتب توحید، مدینه امُت شدن را در سایه پیامبر رحمت، که همه انسانها را با هم برادر و مثل دندانه های یک شانه باهم برابر میدانست، تجربه کرده اند. و برهمین اساس هرساله در مراسم حجِ خانهء توحید، که دران همهء انسان ها اعم از سرخ وسیا و سفید وعرب وعجم … با لباسی سفید در دریای خروشان امُت شدن، غرق شده و وحدت عملی خود را به نمایش می گزارند…وتمام تبلیغات حج ستیزی و کعبه ستیزی رسانه های اروپایی هم بخاطر وحشت ازهمین نکته است… 

از همه مهمتر اینکه حج نه تنها میعادگاه وحدت و همپیمانی بین مسلمانان عصر حاضر است بلکه حج میعادگاه ما با تمامی نسل های گذشته تا عصر ابراهیم خلیل می باشد. ما با رفتن به سفرحج در واقع به اعماق تاریخ سفرمی کنیم وبه جایی میرویم که در انجا همهء ابا و اجداد ما در طول تاریخ با لمس یک سنگ (حجرالاسود) باهم عهدو پیمان بسته و با هم بیعت اخوت ایمانی کرده و میکنند. بنابراین سفرحج بزرگترین شانس برای سیروسلوک روحانی و انسانی و تاریخی برای ما است…

(غزل حج)

این حج تمتع یعنی انسان ! برو گم شو 

اي ذره به گرداب كهكشان برو گم شو 

درمشکل این شکل ؛چو زندانی اسیر

بشکن سفال وقالب وزندان بروگم شو

از این هوای کاذب حباب ما و من

آزاد گشته دراعماق آسمان بروگم شو

اینجا نجابت انسان به مرز وقوم نیست

ای قوم خودپرست خودنشان بروگم شو

مشرک شدی که جنگ توگرننگ قوم بود

بشکن حصار تاجیک وافغان برو گم شو

باطل شود نشان تو از کاغذ و سجل 

در قعر خانهء صاحب نشان بروگم شو

تاکی به دور خودت مرزخار می تنی

ای غول حدپرست ِمرزنشان! بروگم شو

یا روح گشته در عقول جوهر افلاک

یا خاک گشته درقبورمردگان بروگم شو

تبخیر زره های توجز یک بهار نیست

معدوم درمذاب کهکشان بروگم شو

تاکی ز خاک قبر تو تمثیل–من- کنی

ای بت شده ازخانهء منان بروگم شو

تاكي به جامه فخر علم كني شيخ خودنما

بگذرز ریش و دلقك شيطان برو گم شو

در مسلك همساني انسان سفيد پوش

همسان بروهمسان همه يكسان بروگم شو

جنگ خليج چه فارس وعرب زمن منيست

سير خدا و صورت از بتان !؟ برو گم شو

گويي – علي- ولي افتخار– من– كني

دين خدا و مكتب ايران!؟ برو گم شو

بتهاي اختلاف درون خانه ئ توحيد؟

اي واي ازين شرك درنهان!برو گم شو

{ اول میزان 1394- داؤدعطایی –قندهاری}