آرشیف

2024-5-13

الحاج استاد محمد قاسیم علم

تخمیس برغزل واقف لاهوری از

بهار خوشگوارمن چه کردی

به قمری وهزارمن چه کردی

به کبک کهسار من چه کردی

صبا بازلف یار من چه کردی

زدی برهم قرارمن چه کردی

 

صدایی انعکاس کوه بکوه یم

چوآبی رفته از جویی بجویم

مزن شانه غبار  رویی مویم

مکدر گر نگردی باتو گویم

که بامشت غبارمن چه کردی

 

کجای دلبرمه روی دلدار

نمی آیی به چشم یار یکبار

مگردل بسته ی جانا باغیار

نشستی گردکین ازخاطریار

بگو ای گریه کارمن چه کردی

 

تو رمز عشق من را یاد دادی

عجب درس به این بنیاد دادی

از آن تیشه که با فرهاد دادی

کف خاک مرا برباد دادی

چه کردی شهسوارمن چه کردی

 

تو شاخ پرگلی دربین گلشن

فدای روی زیبایت سروتن

بریزم پیش پایت گل به دامن

زدی ترخنده ی برگریه من

به چشم اشکبارمن چه کردی

 

به یادی روی توماه شب افروز

نشد آرام قلب من شب و روز

نبودی توبه من ای شوخ دلسوز

توشمعی باتو میگویم به صدسوز

که باشبهای تار من چه کردی

 

ندارم من به سرسوادی دیگر

فتاده ازغمت درسینه اخگر

علم چون مرغ بسمل میزند پر

فگندی خوار واقف رابه بستر

چه کردی گلعذارمن چه کردی

 

۲۲ ثور ۱۴۰۳ ح ش