آرشیف

2015-9-9

عبدالقادر حيران غوري

تجلیل از سالروز شهادت شهید سعید احمد شاه مسعود با شکوه وشکوه مند با دا !

786

مسعود که حیات  با عزت و سرفراز داشت، شهادتش  نیز الگوبرای رهروان راه ازادی و استقلال شد . شهید مسعود :یگا نه کسی بود که از همه عقاید ،خصلتها ،آداب سلوک اسلامی وانسانی بر خودار بود وتمامی دوران  حیا ت مکلف خویش را در حهاد ومبارزه سپری کرد چنین انسان را تاریخ ها ی دور ونزدیک کشور کمتر بیاد دارد . مسعود درسهای از ازادی خواهی ،ایثار ،فداکاری وقربانی را بخاطر خصول آزادی واستقلال  در تاریخ های فتوحات ومبارزات دوران  امپروطوری غوری ها خوانده واموخته بود .
   او که از تبار ابومسلم خراسانی ، یعقوب لیث صفاری .طاهر پوشنجی بود با لا تر از ان ها لوای توحید وآزادی را تا آخرین رمق حیات خود برافراشته نهگه داشت . مردی بود که به آزادی عشق کامل داشت وآزادی را مایه افتخار واب حیات زنده گی ملت ها می دانست شعار وپیام ان برای دیگران این بود وباخود به قول شا عر همیشه ذ م ذمه می نمود .
زعزم خود نمی گردم منم مفتون آزادی— وطن لیلای من باشد منم مجنون آزادی 
    آری ! جهاد ومقاومت ا و در برابر متجاوزین شرق وغرب  نمونه اشکار و عشق کامل  او نسبت به آزادی استقلال بود . رهبران  معظم جهاد علما دین ومجا هدین قهرمان جهاد بر حق ملت افغانستان از هر ولایت ، منطقه؛ قوم ، زبان که بود ند مسعود را شخصیت  ملی  رهبر عا دل  یک مدافع دانا وزیرک  اعلم بردار بزرگ دفاع از اسلام  انسانیت بشریت می دانستند هم صدا همنوا با ملت تاریخ ساز افغانستان اورا مربوط بیک قوم سمت نه  :بلکه اورا مربوط تمامی جهان اسلام وازاد کننده ان ملت های که در تحت قیود فقر بیسوادی ،برده گی ، اسارت ، بی عدالتی  ومحروم از نعمات مادی ومعنوی به سر می برند میدانستند. هر قدر که استکبار جهانی شیطان بزرگ وکمونیزم بی فرهنگ بالای وی فشا ر های  نطامی وسیاسی را به جهت  تعغیردان فکراو     از مبارزه وجهاد وارد مینمودند در اراده وعزم اهنین او نسبت به ازادی واستقلا ل وطنش خللی وارد کرده نتوانستند .در مقابل مسعود اب دیده تر شده وبطرف معشوقه خود (آزادی ) نزدیکتر میشد . درعین حال مسعود را دنیای کفروالحاد ودشمنان سوگند خورده  وطن تحمل کرده نتوانستند بیم و هراس داشتند که مسعود جهانشمول گردیده وسبب نجات وازادی ملت های رنجدیده که در تحت اسارت وبرده گی ما قرار دارد شود وبرق اسا جانب طرف فلسطین شتابدوبه هیولای   اسرائیل جنایت کار خاتمه دهد کلیم یهودیت برچیند . یک توطه خا ئینا نه را طرح پلان ودر عمل پیاده  کردند اسطوره جهاد فرزند صدیق اسلام را در 18 سنبله سال 1380  ترور نمودند گرچه وجود فزیکی مسعود ازین دنیا رفت اما اندیشه وسیستم او بر جا وجاویدانه است ان شا ء الله راه و اصولش قرن ها پایدار واستوار خواهند ماند ودر مسیر ان همه ملت قهرمان وبا شهامت شجاع افغانسان روان خواهد بود .
   مسعود : شهید شدن را به مرگ طبعی ترجع میداد وبقول یاران نزدیکش این بیت را همیشه ، همیشه  ز م  زمه میکرد .( مرد انست که درخدمت مردم به سر جاده دهد جان *** نی که در زیر لحاف افتد و افتاده دهد جان  )آخر هم او به هدف ش نایل گردید به دعوت حق لبیک گفت خلعت وقبای شهادت را پوشید . جلوه گاه نور بادا خاک او  رحمت حق برروان پاک او یادش گرامی باد .یاهو