آرشیف

2021-7-17

علم عبدالقدیر

تا ثیر بند های افغانستان وبحران امنیتی

بحران امنیتی آبهای افغانستان.

اعمار بند های آب وبرق در افغانستان موجب بحران امنیتی درین کشور است.بند های آب افغانستان در شرق کشور یک دشمن ودر غرب کشور دو دشمن دارد.دو همسایه شرقی وغربی افغانستان از اعمار بند ها بالای در یای های افغانستان در شرق وغرب افغانستان خیلی ناراض ونگران اند به همین دلیل در بی ثباتی ونا امنی افغانستان  نقش بارز داردارند. بند های آب افغانستان را در شرق یک دشمن ودر غرب افغانستان دو دشمن تهدید میکند.

پروژه بند سلما وپا شدان بالای در یائی هریرود در شرق هرات که توسط انجینران هندی ساخته شده سخت مایه نگرانی پاکستان است .پاکستان از حضور گسترده انجینران ومتخصصین  هندی در غرب افغانستان که احتمالا کار استخباراتی هم میکنند نگران است چون هندی ها ازان طریق به بلوچها ی پاکستان نزدیک میشوند ،احتمالا  هند کمک های لوژستیکی ونقدی خودرا از طریق نمایندگی های موجود در غرب افغانستان تحویل بلوچها ی پاکستان میدهند..اگر نقش هند در ساخت بند بخش آباد در فراه ویا بند کمال خان در نیمروز کمرنگ است در سائر پروژه ها ی غرب افغانستان مانند ساخت جاده نیمروز دلارام پر رنگ است. پاکستان به این باور است که هند در کنار انجینران، کار مندان ومتخصصین  افراد استخباراتی خودرا دران مناطق فرستاده وبا بلوچهای نیمروز و ومناطق دابندین وچاغی کویته  روابط خیلی نزدیک دارد به همین دلیل پا کستان نسبت به حضور هند در پروژه های باز سازی افغانستان خصوصا در جنوب غرب خیلی نگران است.

جمهوری اسلامی ایران هم از اعمار بند های بخش آباد، بند کمال خان، بند سلما، بند پاشدان بند کجکی  بخاطر کاهش ریزش آب در مناطق شرقی اش خیلی نگران است به همین دلیل این دو کشور به بحران بد امنی وبی ثباتی در افغانستان دامن زده اند.تا جلو اعمار بند ها در افغانستان گرفته شود..بخاطر حضور هند در پروژه های مهار آب در غرب افغانستان دو دشمن وجود دارد پاکستان بخاطر حضور هندی ها وایران بخاطر مهار آبدست به ما جرا جو ئیی میزنند هر چند مسئول تنظیم آب در افغانستان گفته اند اعمار بند های آبی ناقض قرار داد تاریخی ایران وافغانستان نیست  چون در هرثانیه 26 متر مکعب وارد خاک ایران میشود.. .خلاصه  جمهوری اسلامی ایران با احداث بند های بالای دریای هلمند، هریرورود وفرارود مخالف است.به همین دلیل کار ساخت بند ها غرب أفغانستان همیشه با مشکل روبرو بوده.علاوه از مصارف مالی .حدود شصت  60تن از نیرو های امنیتی جان خودرا در محافظت از بند سلما از دست داده اند.

 

بند سلما: موقعیت این بند  ولسوالی جشت در شرق ولایت هرات است .بند  سلما با ۲۰ کیلومتر طول و ۳ کیلومتر عرض، ظرفیت ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب را دارد. بند سلما علاوه بر تأمین آب مورد نیاز برای بیشتر از ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی، ظرفیت تولید سالانه ۴۲ مگاوات برق را نیز دارا است..

بند سلما بزرگ‌ترین پروژه کشور هندوستان برای بازسازی افغانستان است که با ارزش ۳۰۰ میلیون دلار احداث شده‌است. احداث بند سلما از پروژه‌های بزرگ دولت محمد داوود خان، نخستین رئیس‌جمهوری افغانستان بود که در سال ۱۹۷۶ به کمک هند آغاز شد. روند ساخت این بند که به دلیل درگیری‌ها در افغانستان متوقف شده بود، بار دیگر در سال ۲۰۰۵ آغاز شد.

2- بند پا شدان: بند پاشدان یکی ازپروژه های زیربنایی در ولایت هرات است  که با ظرفیت ذخیره 54.2 میلیون متر مکعب آب و ظرفیت تولید 2 میگاوات برق می تواند 36,888 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار دهند. که به هزینهٔ ۱۱۷ میلیون دالر از بودیجه دولت افغانستان ساخته میشود. این بند قابلیت تولید ۲ میگاوات برق و آبیاری نزدیک به ۱۳ هزار هکتار زمین را دارد.

3- بند کجکی :بند برق کجکی در ولسوالی کجکی هلمند و در ۱۶۱ کیلومتری شمال‌ شهر قندهار بر روی دریای هیرمند ساخته شده است. این بند بیشتر از 60 سال پیش در زمان حکومت ظاهرشاه ساخته شده است، اما پس از بروز مشکلات داخلی و پس از حمله‌ی روس‌ها بر افغانستان، کار آن ناتکمیل ماند. ارتفاع این بند آبی 100 متر، وسعت آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه‌ی آن 1،2 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ مکعب می‌باشد.
بند کجکی در تولید برق دوبرابر بند سلما (بند دوستی افغان- هند) در هرات ظرفیت دارد و با تکمیل شدن ساختمان جدید آن به یکی از بندهای بزرگ در منطقه تبدیل خواهد شد.

4- بند کمال خان:بند کمال خان در 95 کیلومتری جنوب زرنج در ولسوالی چهاربرجک در مرز ایران مو قعیت دارد.کار آن 45 سال پیش آغاز واوائل سال 1400 تکمیل شد.

مشکلات امنیتی: ایران با احداث بند کمال خان مخالف است به همین دلیل تا تکمیل شدن  به تعداد 22 تن از نیرو امنیتی در دفاع این بند کشته و15 تن زخمی شده است

. بودجه 120 ملیون دالر.ارتفاع آن 16 متر است.ظرفیت آبگیری 52000000 پنجا ودوملیون متر مکعب آب ظرفیت تولید برق: 9 میگاوات .

5- بند بخش آباد فراه.

طول بند 422 متر وارتفاع آن 81 متراست و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﺳﻪ ﺁﻥ ﺟﻤﻊ خواهد شد که ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۲۷ ﻣﻴﮕﺎﻭاﺕ ﺑﺮﻕ ﺭا ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ و در حدود ۱۰۴ هزار هکتار زمین را تحت آبیاری قرار میدهد..در سال 1392 با یک  کمپنی پاکستانی قرار داد شد وسپس این قرار داد فسخ شد وکار دیزاین آن توسط یک کمپنی ایتا لیائی صورت گرفت..بودجه بند بخش آباد توسط دولت پرداخته شده..