آرشیف

2016-9-18

تاریخ مختصر غور برای بار سوم چاپ شد !

تاریخ مختصر غور برای بار سوم چاپ شد !

تاریخ مختصر غور تالیف قاضی صاحب مستمند غوری که یکی از آثار ارزشمند و نفیس و معتمد در تاریخ غور و امپراطوری پرافتخار آن میباشد، برای بار سوم توسط انتشارات فیضی در هرات به تیراژ یکهزار نسخه به زیور طبع و نشر آراسته گردید.
این کتاب قبلا طی دو نوبت از طرف انتشارات سعید در کابل و انتشارات فیضی در هرات به همان تیراژ یک – یکهزار جلد به نشر رسیده بود که نظر به استقبال علاقه مندان، نسخ آن نایاب گردیده و ایجاب می نمود که تا به چاپ سوم آن اقدام گردد.
در چاپ سوم اثر مذکور که با قطع و صحافت مرغوب و با اضافه مطالب جدید و ارزنده و تصحیح کامل اغلاط تحریری وارد آمده در آن عرضه گردیده است، از چاپ های اول و دوم کیفیت و مزیت بهتری را بخود گرفته است، بویژه آنکه مکاتبه ی تاریخی مولف با مرحوم استاد خلیل الله خلیلی – و منظومه ی (ره آورد غور) از مرحوم فکری سلجوقی که در چاپ حاضر اضافه گردیده سخت قابل قدر است.
در حالیکه موفقیت های مزید برادر بزرگوارم استاد مستمند غوری را در عرصه های علمی و فرهنگی از خداوند بزرگ (ج) استدعا دارم، مطالعه (تاریخ مختصر غور) را به همه دوستان و بخصوص جوانان عزیز صمیمانه توصیه می نمایم.
#سیف_الدین_مستمند
 

تاریخ مختصر غور برای بار سوم چاپ شد !