آرشیف

2018-12-3

احمد سعیدی

تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نهایی شد

افغانستان روز های دشوار ولی سرنوشت سازی را پیشرو دارد از یک سو تا هنوز نتایج انتخابات پارلمانی همگانی نگردیده و از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات 31 حمل سال 1398 را روز تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده است.
از طرف دیگر بحران نا امنی و نبود اعتماد ملی بیکاری به اوج خود رسیده مشکلات اقتصادی، سیاسی، یکی پی دیگری بر درد و رنج مردم ما افزوده اند، از سوی دیگر متاسفانه روزی نیست که از کشته ها پشته ها ساخته نشود از طرف دیگر طوریکه دیده میشود مخالفین دولت افغانستان سطح خشونت و جنایت به شیوه داعش در این کشور را افزایش داده اند.
هر کس و نا کس که دست به جنایت میزند میگویند مسئولیت آنرا داعش گرفته است اما در مورد مصالحه و مذاکره گفته می شود که آقای زلمی خلیل زاد توانسته است طالبان را برای یک توافق ایده ال مشروط بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری به تعویق انداخته شود راضی کرده است. این در حالیست که افغانستان به لحاظ امنیتی نسبت به سال های گذشته  دچار مشکل جدی تری است، بازی بغرنج و پیچیده است ظاهراً امریکا بدنبال صلح با زودترین فرصت یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری با طالبان است اما جناب آقای دوکتور اشرف غنی که برای دور دوم کاندیدای ریاست جمهوری است در نشست جنیوا گفته است مذاکره با طالبان تا پنج سال دیگر به ثمر نمی رسد، تضاد باور ها بخاطر مصالحه و مذاکره با طالبان بین رهبری دولت افغانستان با امریکایی ها از زمین تا آسمان است. 
در چنین وضعیتی من فکر نمیکنم ما بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را بطور شفاف یا حداقل نیمه شفاف برگزار کنیم چون میدانم کشتار در افغانستان به دلیل این است که مسببین آن، جریان هایی متفاوت با اهداف خاص و متفاوت هستند. اینکه داعش تا چه حدی در این کشور حضور دارد و سر افراد را میبرد واقعیت این است که باید بگویم داعش در این کشور بومی شده است. به این معنی که غیر از چچن ها، تاجیک ها، ازبک ها که در سوریه و عراق جنگیدند و پس از شکست، با این هدف به افغانستان آمدند که به کشور های آسیای مرکزی بروند گروهای محلی هستند و کسانی هستند که به دلایل مختلفی از جریان طالبان جدا شدند و پرچم داعش را بالا کرده اند، یعنی در حال حاضر داعش یک پرچم است که هر گروهی عملیاتی را انجام می دهد برای اینکه خودش را مطرح کند و در این مسیر از پرچم داعش استفاده می کند. این مشکلی است که افغانستان با آن روبه رو است. در ارتباط با کشتار بی رویه در این کشور عوامل متفاوتی وجود دارد نمی شود بزودی این کشتار را مهار کرد زمانی این وضعیت تحت کنترول آمده میتواند که یک دولت قدرتمند با ثبات در افغانستان و بر آمده از یک انتخابات شفاف روی کار آید همچو دولتی میتواند کشتی شکسته و پر تلاطم این سرزمین را به ساحل مقصود برساند اینکه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برگزار می شود یا نمیشود کی پیروز خواهد شد و کی نخواهد شد امریکا چه تصمیم میگیرد دولت افغانستان چه باوری دارد باید انتظار کشید اما به نقل از رسانه های صوتی و چاپی اطلاعاتی وجود دارد که اشخاص ذیل منحیث کاندیدان احتمالی ریاست جمهور 31 حمل سال آینده در میدان خواهند آمد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری موجود ، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه فعلی، محمد حنیف اتمر مشاور قبلی شورای امنیت ، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه موجود ، محمد عمر داوود زی وزیر داخله سابق ، استاد عطا محمد نور والی قبلی بلخ ، داکتر انور الحق احدی وزیر اسبق تجارت ، رحمت الله نبیل سابق رئیس امنیت ملی، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی قبلی وزارت امور خارجه ، شیدا محمد عبدالی سابق سفیر افغانستان در هند، اسد الله خالد سابق رئیس عمومی امنیت ملی، دوکتور فرامرز تمنا رئیس انستیتیوت مطالعات استراتیژی وزارت امور خارجه، احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود شاید اشخاص و افراد دیگری نیز به وقت و زمانش شوق ریاست جمهوری نماید، و تعدادی از این کاندیدان احتمالی در نیمه راه از این سفر منصرف شوند، یا روز ثبت نام در بازی معاون شدن دخیل شوند این همه چیز احتمالی است موضوع دیگری را که قابل تذکر میدانم در حال حاضر رئیس جمهور از اختیارات زیادی برخوردار است در آینده بخاطر تفاهم و همکاری ایجاب مینماید تا در قوانین تجدید نظر صورت گیرد صلاحیت های کاری رئیس جمهور بین معاونیت های که متاسفانه تا هنوز از آدرس قومی و زبانی انتخاب میشوند تقسیم گردند، اما مشکل دیگرهرچند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا ماه جدی امسال شروع نخواهد شد، اما صف‌آرایی‌ها قبل از ثبت نام بخاطر انتخابات ریاست جمهوری  در میان سیاستمداران جریان دارد چنانچه رئیس جمهور آقای غنی قبلاً بطور علنی جناب سرور دانش را معاون دوم خود معرفی کرده است.
 نتیجه :
تا هنوز نتایج انتخابات پارلمانی  مراحل نهایی خود را طی نکرده است اما از سوی دیگر گذشت زمان روزتا روزفاصله را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک ترمی سازد و نیازمند کارها وآماده گی های بیشتراست چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز می پذیرد که هنوزکارهای بنیادی برای برگزاری انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری انجام نشده که باید انجام شود.
همه میدانیم امورات را کمیسیون مستقل انتخابات بخاطر انتخابات شفاف ریاست جمهوری باید انجام دهند زیاد است اما زمان خیلی محدود، کمیسیون انتخابات میداند انتخابات های گذشته ریاست جمهوری ومجلس نماینده گان همواره با سرو صدا ها وانتقاد ها برگزارشده اند، اما چه راه حل ها برای دورکردن چالش ها ازبرابرانتخابات آینده ریاست جمهوری وجود دارند، که بتواند قناعت نسبی مردم را فراهم سازد. به باور من  ایجاد اعتماد ملی است اگر کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات پارلمانی که حالا شمارش آرا ادامه دارد رای های سفید را از سیاه جدا و حق را به حق دار برساند این عملکرد باعت اعتماد مردم میگردد ایجاد اعتماد مردمی میتواند برای انتخابات ریاست جمهوری سهولت ها و همکاری های زیادی را با خود همراه داشته باشد.