آرشیف

2020-2-6

mhadad

تابکی

 

ای وطن،ای سرزمین اشک وخون
ای اسیر دشمنانِ پست و دون

تا بکی سوزی به آتش این چنین
تا بکی پژمرده گردی ،لاله گون

تا بکی در باغ تو زاغ و زغن
تابکی در راس تو مردِ زبون

تابکی تیشه زنند بر پیکرت
تا بکی در پنجه ی بخت نگون

تا بکی افسرده باشی،یا خموش
تا بکی «حداد» نالد از بیرون

تن بجنبان،نعره سَر دِه،میهنم !!
تا بگردند دشمنانت هون و هون

مسعود حداد