آرشیف

2017-10-16

الحاج امین الدین سعـیـدی

»بی حیایی» هم از خود حد ومرزی دارد!

دین مقدس اسلام از جمله ادیانی با عظمتی است که به شئون اخلاقی انسانها نيز توجه ای خاصی مبذول داشت است. پيامبر بزرګوار اسلام محمد  صلی الله علیه وسلم با زیبای خاصی می فرمایند : «همانا من مبعوث شدم تا تمام کننده بهترین اخلاقها باشم.» (روایت احمد) هکذا میفرماید :«کامل ترین شما در ایمان کسانی هستند که نیکوترین اخلاق ها را داشته باشند.» یکی از مهمترین معیارها و نشانه‌های اخلاقِ نیکو، «حیاء» میباشد؛ زیرا رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) میفرماید: «هر دین داری وصف و نشانه‌ایست و وصف و نشانه‌ی ممتازِ اسلام، حیاء می‌باشد» .
 در حدیثی دیگر میفرمایند: «حیاء شعبه‌ایی از شعبه‌های ایمان است و حیاء همه‌اش خیر است و فقط خیر و خوبی را به ارمغان می‌آورد ».
حیاء از  اخلاق رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) است و همانا او با حیاء ترین افراد است و «حیای او از دختری که خود را در چادر پیچیده ، بیشتر بود.» (روایت بخاری) حیاء از جانب الله (ج) می باشد و بهترین راه برای رسیدن به طاعات و شتافتن به سوی خیرات و دوری و اجتناب از رذائل و گناه می باشد. «از خداوند متعال آن چنان حیاء کنید که حقِّ حیاء است».(روایت بخاری) حیاءشاخه ایی از ایمان است و جایگاه ایمان بهشت است و بی حیائی و بی شرمی، شرّ و بدی است و بدی (انسان را)به دوزخ می برد. (روایت ترمذی) حیاء همه اش خیر است و خیر و خوبی را به همراه می آورد. ( روایت مسلم و بخاری) حیاء نشانهء ایمان و خوبی هاست و بی حیائی و بی شرمی، نشانه نفاق و بی شرمی است.(روایتبخاری)
حیاء صاحب خود را زیبا و مزین می کند.«ما كان الفحش فی شيءٍإلا شانه و ما كان الحیاء فی شيءٍ إلا زانه.» (روایت ترمذی) دشنام و ناسزا درهرچه باشد، آنرا زشت‌ می‌سازد و حیاء در هرچه باشد آنرا مزین و زیبامی‌سازد.
حیا ء دارای انواع واقسامی می میباشد یکی از جمله «حیاء» حیاء از مردم است :
شخصی که از الله (ج)  و نفس خودش شرم دارد، طبعاً دارای اخلاق بزرگی است که حتی اثر آن را در رفتار با مردم می بیند و از انجام دادن اعمال و رفتار زشت وبد در حضور مردم دوری می کند و همان طور يکه از خدا (ج) شرم می کند، از مردم هم شرم میکند.ولی شخصی که بی حیا ء باشد نه پروا حیاء از الله (ج)را میکند ، نه پرواحیاء از نفس خود دارد ونه حیاء جامعه وملت ومردم را .
چنین بی حیاء ها در دور و پيش ما و صحنهء سیاست کشور ما وجود دارند که عدهء زیاد از مردم ما از حیاء برای همچو بی حیاء ها در موارد زیادی سکوت را در برابر شان ترجیح میدهند. الهی ما را هدایت نیکی کن. آمین

امین الدین « سعیدی – سعید افغانی »