آرشیف

2018-5-14

علم عبدالقدیر

بیت المقدس مرکز اتحاد ادیان مهم جهان

روز انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس: امروز دوشنبه 14 می 2018 در استانه هفتاد مین سالگرد تا سیس حکومت صیهونستی اسرائیل دولت امریکا  برسم  حمایت ازین کشور سفارت خودرا از تل اویو به بیت المقدس انتقال میدهد .به همین مناسبت دختر وداماد ترامپ  رئیس جمهور امریکا که سمت مشاوریت وی را نیزدارند با تعداد از مسئولین ارشد حکومت ترامپ وارد اسرائیل شده اند .هر چند عدۀ از کشور های اسلامی وغیر اسلامی علیه این تصمیم امریکا اعلان مخالفت کردند اما واقعیت این است که این اعلان ها در برابر یک عمل انجام شده که بیش از نیم قرن از آن میگذرد تنها به عنوان شعار و حفظ رابطه های سیاسی بین کشور ها واکت سیاسی برای چهره های سیاستگر مسلمان تعبیر شده میتواند.همه میدانند که بیت المقدس بیشتر از نیم قرن تا حال در کنترول اسرائیل است لذا با انتقال سفارت امریکا در بیت المقدس  بر خلاف شعار ها ونفس های تازه مسلمانان مبارز نما اتفاق تازۀ صورت نخواهد گرفت چون اسرائیل در ماهیت خودش همان امریکاست که از سال 1967 تا حال بیت المقدس را به کنترول دارد. کنترول وتسلط اسرائیل به معنی تسلط وحاکمیت امریکاست کسا نیکه این دو را از هم جدا میکنند فقط بخاطر دلخوشی  وجلب توجه جوانان خون گرم است وبس لذا شعار نابود سازی اسرائیل قبل از نا بودی امریکا یک شعار بازاری ومیان تهی وعوام فریبانه به نظر میرسد.
بیت المقدس نقطه اتحاد ویا اختلاف ؟:
فلسطین از لحاظ مقام و موقعیت مذهبى جایگاه خاص در میان مسلمانان و مسیحیان و یهودیان داشته و در میان پیروان این ادیان از اهمیّت ویژۀ برخورداراست. بیت ‏المقدس  سرزمینى است که در بین سه دین از ادیان بزرگ معاصر یعنى اسلام، مسیحیت و یهودیت که داراى پیروان کلان در جهان هستند، اهمیت بسیار زیادى دارد و مقدس شمرده مى‏شود.لذا بحکم احترام به عقیده انسانها وتلاش بخاطر اتحاد ادیان بیت المقدس بهترین گزینه وچانس برای پیروان ادیان مهم جهان است وباید توسط مذ هبیون هر سه دین مدیریت شود.هر چند میدانم فلسطین در بیت المقدس ادعای ارضی دارند نه اینکه قدسیت این عبادتگاه توسط یهود ها زیر پا میشود اما مسلمانان در گوشه گوشه دنیا فکر میکنند فلسطنیان بخاطر عقیده واحترام به قدسیت بیت المقدس مانع ورود یهودان به آنجا میشوند که واقعیت ندارد.لذا از نظر من جنگ  مذهبی در بیت المقدس وبیرون کشیدن آن از اداره پیروان یک دین ویا مانع شدن پیروان ادیان دیگر از ورود به آن با  روح وجوهر عقیده همه ادیان در تضاد است.پس بیت المقدس بجای اختلاف باید محل اتحاد وهمگرائی ادیان باشد.اینکه در گذشته جنگ های خو نین در این سر زمین رخداده متاسفم اصلا لزومی نداشته باید  بیت المقدس همچنان محل امن برای مسلمانان وپیروان سائر ادیان باشد.
أهمیت بیت المقدس:

 1. محل اتحاد ادیان :هیچ مکان ونقطۀ در جهان اسلام  در بین پیروان دیگر ادیان به اندازه مسأله فلسطین با اهمیت نیست. خصوصیتی را که از لحاظ دینى مى ‏توان  به بیت المقدس نسبت داد این است که هیچ نقطۀ در جهان از لحاظ احترام عمومی مثل بیت المقدس ویا مسجد اقصی نمى ‏باشد حتى مکه  معظمه ویا مدینه منوره على‏ رغم همه تقدس و اهمیتى که دارند، باز هم تنها در نزد پیروان یک دین(اسلام) محترم شمرده مى‏ شود در حا لیکه مسجد اقصی مورد احترم مسلمانان مسیحیان ویهودیان نیز هست.

2- محل زایش ورویش پیامبران :این شهر محل رشد وپرورش پیامبران بزرگ است مانند حضرت ابراهیم علیه السلام .
از آن جا که این مکان را حضرت داوود و حضرت سلیمان به فرمان خداوند بنیان نهادند تا موحدان در آن جا به عبادت خداوند بپردازند، مسلمانان نیز مثل همه‏ ى موحدان تاریخ به آن توجه داشتند. به همین دلیل، ابتدا به سوى آن نماز بر پا مى‏ کردند.

 • حضرت ابراهیم (ع):
  هنگامى که حضرت ابراهیم(ع)در جریان مهاجرت خود، از مصر به فلسطین بازگشت به دستور خداوند در شهر قدس که در آن زمان یُبُوس نام داشت و به شهر صلح و آرامش (یورشالیم) مشهور شده بود، اقامت کرد. آن حضرت پس از مدتى، به دستور خداوند، قربانگاه و مکان مقدسى در این شهر به‏ وجود آورد و آن را بیت ‏الله نام نهاد. این مکان مقدس، بعدها به بیت‏ المقدس مشهور شد.
 • حضرت موسى (ع):
  پس از آن که حضرت ابراهیم(ع) در فلسطین درگذشت، فرزندان و نوادگان آن حضرت (حضرت یعقوب و فرزندانش( که رهبرى عبرانى‏ ها را عهده ‏دار بودند به مصر رفتند اما حضرت موسى(ع) که به تازگى ظهور کرده بود، تصمیم گرفت عبرانى‏ ها را به فلسطین بازگرداند. در آن زمان تبهکارى و سرکشى‏هاى قوم بنى ‏اسرائیل به اندازه ‏اى افزایش یافت که براى حضرت موسى(ع) غیرقابل تحمل شد. خداوند نیز به سبب همین نافرمانى‏ هاى بنى ‏اسرائیل، آن‏ها را چهل سال در بیابان‏ها سرگردان کرد و اجازه نداد به فلسطین بازگردند. این وضع ادامه یافت تا آن‏که عمر حضرت موسى به پایان رسید. در شهر قدس بود که خداوند تبارک و تعالى با حضرت موسى(ع)تکلم کرد و به اعتبار این تکلم آن حضرت کلیم‏ الله محسوب مى‏شود.
 • حضرت داوود و حضرت سلیمان (ع):
  پس از آن‏که حضرت داوود به پیامبرى برگزیده شد مأموریت یافت بنى‏ اسرائیل را به راه راست هدایت کند. آن پیامبر خدا توانست تبهکارى و شرارت‏هاى بنى‏ اسرائیل را تا حدّ زیادى مهار کرده و با فتح بیت‏ المقدس و سایر مناطق فلسطین، تمدن جدیدى را بنیان‏گذارى کند.یکى از کارهایى که حضرت داوود (ع) در جریان بنیان‏ گذارى تمدن الهى انجام داد، ایجاد پرستشگاه و مکان مقدس (مسجد)در محل فعلى مسجدالاقصى است. به همین دلیل، از این پیامبر خدا نیز به عنوان یکى از بانیان شهر بیت‏ المقدس نام برده شده است. پس از وفات حضرت داوود، پرستشگاهى که بعدها مسجدالاقصى نام گرفت، با شکوه فراوانى توسط حضرت سلیمان ساخته شد. شهر قدس نیز مقرّ سلطنت این پیامبر الهى شد. بنابر این حدود هشتاد سال حضرت داوود و حضرت سلیمان(ع) در این شهر حکومت تشکیل دادند.
 • حضرت عیسى(ع):
  یکى از وقایع مهمى که در دوره‏ ى تسلط رومیان در فلسطین اتفاق افتاد، تولد حضرت عیسى مسیح(ع) است. حضرت مسیح در روستاى بیت ‏لحم نزدیک قدس دیده به جهان گشود. تولد اعجاز گونه حضرت عیسی ع واظهار معجزات فراوان از صحبت در گهواره تا شفای مریض ها وحتی زنده ساختن مرده ها به اذن پروردگار وعروج از آنجا به اسمانها  بر قدسیت وشهرت این مکان افزود. باز ظهور حضرت عیسى)ع( و ورود ایشان به بیت‏ المقدس، بار دیگر روح خدایى به این شهر دمیده شد و فصل تازه‏ اى آغاز شد. در این شهر بود که حضرت عیسى (ع) از آن جا به اوج  اسمانها رفت.

3- معراج حضرت محمد ص:
مهمترین ارزش اینکه معراج پیامبر اسلام حضرت محمد ص از بیت المقدس صورت گرفت.
بیت‏ المقدس جایى است که پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) از آن جا به معراج رفت و یکى از معجزات خود را در آن جا تحقق بخشید. این حادثه یکى از مهم‏ترین وقایع مسجدالاقصى و شهر بیت‏ المقدس در زمان رسول اکرم(ص) است.

 • نام (مسجدالاقصى) را نخستین بار خداوند بزرگ بر این مکان مقدس و پرستشگاه کهن تاریخ نهاد.خداوند تبارک و تعالى در آیه‏ى اول سوره‏ اسراء که موضوع معراج حضرت رسول اکرم(ص)را مطرح کرده است، چنین مى‏ فرماید:
  (سبحان الذى اسرى بعبده لیلاً من‏المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هوالسمیع البصیر)  پیامبر گرامى اسلام در جریان معراج، ابتدا به آن سرزمین رفتند و سپس از آن جا به سیر در آسمان‏ها پرداختند. در همین زمان بود که رسول خدا در مسجدالاقصى براى پیامبران نماز برگزار کردند. پس از معراج حضرت رسول اکرم(ص) به مسجدالاقصى، توجه مسلمانان به بیت ‏المقدس و پرستشگاه آن (مسجدالاقصى) بیش از گذشته شد.

 
نام های تاریخی بیت المقدس: بیت ‏المقدس در طول تاریخ نام‏هاى متعددى مثل یبوس، یورشالیم – اورشلیم، ایلیا، بیت همیقداش، بیت‏ المقدس، قدس و… داشته است، پرستشگاه، کهن و مهم آن نیز که اکنون نزد ما مسلمانان حرم شریف و مسجدالاقصى نامیده مى‏ شود، در طول تاریخ نام‏هایى مثل هیکل حضرت سلیمان و… داشته است