آرشیف

2017-12-8

دوکتور ص. سعیدي

بیت المقدس، سیاست ترامپ و اعلامیهء حکومت افغاني!

 

بیت المقدس متعلق به تاریخ  و تمدن بشریت است و درآن آثار و محلات مهم تاریخي و عبادتی ادیان بزرګ ابراهیمی یهودیت، مسیحی و اسلام قرار دارند. تصاحب آن توسط حکومت اسرائيل خلاف تمام اصول انسانی و خلاف عدالت است. 

اعلام رئيس جمهور امریکا دونالد ترامپ خلاف تمام موازین بشری و حقوقی و خلاف عدالت و نمونهء روشن از استکبار جهانی است. 

این اعلام ترامپ بر علاوهء دیګر تلاش آقای ترامپ بخاطر در 

حاشیه قرار دادن عناوین تحقیقات و پيګرد ممکن عدلی و قضایی است که در امریکا علیه تیم ترامپ بخاطر تقلباتش در انتخابات ریاست جمهوری ګذشته جریان دارد، میباشد.

 این تصمیم و عمل مبنی بر اعلان بیت المقدس مانند حاکمیت دولت یهودیان به نفع یهودان و امریکا نیست. 

جامعهء جهانی مدیون ملت فلسطين بخاطر ایجاد دولت مستقل مانند تصمیم ملل متحد مبنی بر ایجاد دولت اسرائيل و فلسطین هنوز هم است. 

ترور و دهشت را در جهان مبرر دادن است و سوال جدی نجات امریکا و مردم آن از همچو تصمیم ددمنشانه است. 

بر یهودان، مسیحیان، مسلمانان و تمام خیر خواهان و عدالت پروران جهان اعلام موضع مشخص و کار عملی متمدن درین عرصه است. 
رجب طيب اروغان در عصر حاضر و عالم اسباب ممثل و قهرمان افسانوي حق و راستی با شهامت موضع خود، ملت ترک و مسلمانان جهان را با مخالفت با اعلام امریکا به مناسبت قبول قدس و آن شهر مانند پایتخت  حاکمیت یهودي در قلب مسلمان جهان جای ګرفت و ادای رسالت کرد. ما وی را رهبر راستین و با رسالت عالم اسلام میدانیم و هست. 

حاکمیت عربستان سعودی و حاکمیت های سایر کشور های اسلامی قسماً جبونانه عمل کردند. 

ملت افغان و حاکمیت آن در راه حق و اسلامی قربانی زیاد داده و ما از حاکمیت افغانی توقع بیشتر درین زمینه با مشکلات که داریم، نداریم. 
اما اعلامیه های رسمی حکومت و آنهم در همچو موارد حساس و مهم باید بس حسابی افاده و کلمات آن باید جداً دقیق و نظر کلکتیف و حاکمیت را بیان بدارد.  و موضع و این مقالهء شخص نیست رئيس اجرائيه نیست که درآن به نمایش فلمي و نطاقی براید. 

سمبول قصر سفیدار در عقب جناب رئيس اجرائيه در تصویر و نبودن متبارز بیرق و سمبول ملی در تصویر ضعف حاکمیت و خلاف پروتوکل و به نفع ریاست اجرائيه نیست. 

سپيدار و درخت آن به ذات خود میوه نه خواهد کرده! 

با تأسف و تأثر رئيس اجرائيه حکومت افغانستان موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عملاً مانند شخص دوم در حکومت آنرا مانند مقالهء با الفاظ تکراری و بدون آمادکی ګفت، درحالیکه این نظر باید به صورت تحریری و نظر حکومت و نوشته ارایه میشد. 

علاوه براین این پارلمان کشور است که مظهر ارادهء ملت را تمثیل میکند. میدانیم که پارلمان افغان دیګر وقتش پوره و پارلمان سابق است، آما حال کې هست باید رئيس پارلمان ما و اعتراضات مردم باید در مورد موضع مشخص خود را بیان دارند. 

و بلاخره عوض دادن شعارهای ضد امریکایی باید شعار و تمرکز ما بر ضد سیاست های دونالد ترامپ که امریکا را به تقابل و پرتګاه نابودي میبرد و جهان را به تقابل  تمدنها میکشاند، تمرکز اساسي داشت. 

ما نباید به کینه و تعصب بین مردمان جهان تمرکز کنیم. ما باید به مقابله  به سیاستهای خطای حاکمیتها تمرکز داشته باشیم. 

این تنهاوظيفه مسلمانان جهان در مقابله به این تصمیم استکبار جهانی نیست. این وظيفهء همه بشریت با وجدان و با عزت است تا مانع چنین سیاستهای استکبار و غیر عادلانه شوند. 

درایت لازم موجب کم شدن درد و آلام بشری خواهد شد! 
 

و من الله التوفیق

د. ص. سعیدی

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

۷/۱۲/۲۰۱۷