آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

بِِِِــــــــــــــی ریشه

 

 

 

من رگ و ریشه ندارم

بوته ای ام که درین جنگل بی پایان

مثل یک قارچ

مثل یک  الجی سرخ

مثل یک  کاکتوس

بی ثمر روییدم

آفتابی اگر هست و اگر آبی بود

روحبخش شجر سبز شماست

 

 

نعمت الله ترکانی

11.1.2008