آرشیف

2017-10-15

به پاس گرامی داشت از روز جهانی دختر

به نام خداوند احسن الخالقین

امسال رویدادی جالب و شگفت انگیزی در کشور ما اتفاق افتاد. برای نخستین بار در جامعه زن ستیز و دختر دشمن ما، از روز جهانی دختر بزرگداشت به عمل آمد.  شاید برای اکثر مردم عجیب به نظر برسد، در کشوری که منزلت انسانی شهروندانش اعم از زن و مرد و پسر و دختر زیر سوال است، و حقوق شهروندی شان مراعات نه می شود، علمک کردن چیزی به نام روز دختر و بزرگداشت از آن چه معنا و مفهومی خواهد داشت ؟! و چه درد دختران مظلوم و محروم جامعه ما را دوا خواهد کرد ؟!
و ازین جهت این مقاله را اختصاص دادیم به گرامی داشت از روز جهانی دختر، موجودی که مایه رحمت و فرحت است. و نگاه جامعه شناسانه یی به این موضوع خواهیم داشت .
امیدوارم عنوان این روز و طرح این بحث بتواند اندکی تکان داده و در تحکیم موقعیت دختران و بازتاب مشکلات دختران فرصت خوبی را فرا روی مسئولان امور کشوری قرار دهد. تا توجه و عنایت ویژه یی  به وضعیت دختران کشور ما که یکی از آسیب پذیرترین قشر اجتماعی هستند، بنمایند. و رسالت خطیر انسانی و اسلامی شان را در قبال نسل فردا انجام دهند.
بدون شک توجه به اهمیت و ضرورت این روز و فرصت های که به همین بهانه برای ما ایجاد شده و خواهد شد. یک نگاه مسئولانه به وضعیت دختران بیاندازیم.
همان طوری که شما بهتر می دانید؛ دین مقدس اسلام زمانی ظهور کرد که عصر جاهلیت بود، برای زن و دختر کسی ارزش قایل نه بود. همان زنان که وجود شان زمینه ساز آفرینش مردان بود و همان دخترانی که مادران آینده بودند.
در آن برهه حساس تاریخ که بربادی معیار های  انسانیت را از بیخ و بن نشانه گرفته بود، پیامبر بزرگوار اسلام (ص) آمد تا زن و دختر را از منجلاب بدبختی نجات دهد و آن منجی بشریت از درین بخش سه ماموریت ویژه را روی دست گرفت:
الف :         پندار های غلط را درست کند.
ب :            روش ناپسند و غیر انسانی را اصلاح کند.
ج :            توجه همه را به جایگاه والای مادر و زن و دختر معطوف سازد.
د :             و حقوق زن را برای نخستین بار من حیث یک شخصیت حقوقی به صورت    مدون مطرح  نماید
این تلاش و مجاهدت پیامبر گرامی به ثمر نشست و بعد از آن که کلبه پیامبر با مقدم دخترانی چون: فاطمه، زینب، رقیه و ام کلثوم رضی الله تعالی عنهم اجمعین روشن شد. آن رسول رحمت در عمل و نظر به مردم نشان داد که با دختران چگونه روشی را در پیش گیرند.
پس از تولد دختران پیامبر و اجرای دستورات پیامبر، دختران امتش یکی پس از دیگری راه توسعه و تکامل را به سرعت پیمودند. و هر کدام به مدارج و معارج دست یافتند.
وقتی پیامبر ما پدر چند دختر بود و آن ها را مورد تکریم و تعظیم قرار می داد. ما چرا این سیره نیک پیامبر را در حق دختران خود مراعات نه کنیم و آن ها را گرامی نه داریم.
ما و شما به عنوان یک مسلمان و پیرو حضرت محمد (ص)  رسالت خطیری را به دوش داریم تا برای اصلاح و تربیت و بهبود وضعیت بانوان و دختران کار کنیم زیرا زنان و دختران نخستین معماران و مربیان جامعه بشری اند.
در نگاه دین مقدس اسلام زن و مرد، پسر و دختر جایگاه یک سان دارند، و همه در زیر چتر کرامت انسانی قرار دارند. و پاداش جرم و جنایت نیز برای مرد و زن یک سان است. نه این که برای زن سنگین تر و برای مرد کمتر باشد. موضوع آیت (۳۵) سوره احزاب و آیت (۱۸) سوره حدید.  که همین یادآوری مردان و زنان با القاب مساوی و همسان، بر نقش و جایگاه هر یک در جامعه و مساوی بودن آنان در اصل تکلیف تاکید دارد.
آری، در دورانی که ملت های متمدن امروز جهان در گذشته تاریک و نکبت بار شان، زن از جایگاه پست و پائین از مرد قرار داشت و او را موجود شر و چیزی حد وسط بین انسان و حیوان می دانستند. از حق و حقوق و منزلت انسانی و حقوق بشری اش خبر و اثری نه بود.  امروز این دایه های مهربانتر از مادر از کجا آمده اند تا ازحقوق زن و دختر حرف و حدیث به میان آورند.  در واقعیت امر این غفلت های خود مان بود که ابتکار عمل را دست آن ها داده و ما مجبور به تقلید های کورکورانه از آن ها شده ایم.
در حقیقت امر این دین مقدس اسلام بود که آمد و حیثیت و ارزش از دست رفته زن را به او بازگرداند. و در خطاب های قرآنی نیز او را همسان و هم شان مرد قرار داد.
به هر حال این موضوع برای ما از اهمیت ویژه برخوردار است.  و ما در حالی که از این مناسبت جهانی گرامی داشت به عمل می آوریم که نه مرد این سرزمین امنیت و مصئونیت دارد نه زن آن و نه پسر و نه دختر آن . 
حال با الهام ازین روز خجسته خوب است که یک بار دیگر باید عزم خود را جزم کنیم و رزم خود را پایدار؛ تا وضعیت موجود را که برای دختران ما خیلی آزار دهنده است به وضعیت مطلوب  که سرشار از امید و دلگرمی به آینده است، تغییر دهیم.
بهتر است چنین فرصت های را غنیمت شماریم و با کار جمعی در مورد دختران، زمینه های حرکت های ثمربخش و تحولات درخشان را برای گسترش زمینه های آموزشی و پرورشی سالم و معیاری  و بهبود وضعیت زندگی دختران فراهم نمائیم. تا جامعه به سوی تعادل حرکت کند.
هر چند کرسی های دانشگاه ها پر از پسران و دختران دانشجو اند، که کنار هم نشسته اند و باهم درس می خوانند و دانش و تخصص به دست می آورند. اما برای این یکی (پسر) فرصت های خوب شغلی مساعد است و هیچ کارش هم عیب شمرده نه می شود، اما برای آن یکی دیگر (دختر)، بیرون آمدنش از خانه عیب است و هرکارش جرم پنداشته می شود. در حالی که برای هیچ کدام محدودیت قانونی وجود نه دارد. این گونه نگرش ها باید اصلاح شود.
با این توضیحات در می یابیم که برای دختران کشور ما سه مشکل بزرگ وجود دارد که باید برطرف شود تا آن ها بتوانند استعداد های شان را بروز دهند و در ساختار جامعه نوین کار و کوشش کنند.
۱-   حقوق شهروندی شان مراعات شود .
۲-   به خاطر دختر بودن ستم مضاعف را تحمل نه کنند.
۳-   از ساده دلی آن ها سوء استفاده صورت نه گیرد.
این فرصت که امروز دست ما آمده است، زمینه خوبی را فراهم ساخته تا به چالش های فراروی دختران جامعه ما پرداخته شود.  هر گونه بی توجهی به وضعیت دختران در آینده برای ما فاجعه بار است. از فاجعه اخلاقی گرفته تا فاجعه انسانی.
و در فرجام تأکید می کنم اکنون که اوضاع و احوال در حوزه مسایل زنان و دختران به سرعت در حال تغییر و تحول است. اگر دقت نه کنیم، اگر همت نه کنیم و آن را با فرهنگ و ارزش های ملی و اسلامی خود وفق نه دهیم، شاید در آینده زیان های بزرگ فرهنگی و اجتماعی را برای ما بار آورد. آن گاه در پیشگاه تاریخ و مردم و نسل های آینده مسئول خواهیم بود.
 بهتراست از همین امروز شروع کنیم و آغازگر یک تحول جدید در مورد دختران مظلوم و محروم جامعه خود گردیم تا به فردای سعادت مند برسیم و در ساختن یک جامعه فاضل و متعادل بذل مساعی کرده باشیم. ان شاءالله.

۲۱ میزان ۱۳۹۶