آرشیف

2017-3-19

mazizi

به میمنت فرارسیدن بهار این موهبت بزرگ الهی وفرارسیدن سال نو هجری شمسی

تجلیل از رسومات وعنعنات مخالف ارزشهای اسلامی واعمال ناروا وشعایر بودائی ها ساسانیها وزردشتیها مطلقا حرام وناروا است از جمله تجلیل از چهارشنبه سوری واز پالای آتش پریدن ویا روز سیزده بدر وجهنده بالا کردن وبر زیارتها گرد آمدن وفحشا ومنکرات وشرابنوشی را ترویج کردن که همه از رسومات جاهلیت و بودائیها و آتش پرستان است ،با فرهنگ دینی واسلامی ما سازگار نیست
ولی تجلیل از بهار طبیعت وسبز شدن ونوگرائی وابراز شکر الهی در برابر چنین موهبت بزرگ خالق کائینات ، امریست که با اصول ومبانی دین ما ن هم در تضاد نیست
بهار طبیعت خود یکی از آیه های بزرگ وروشن الهی است که از زمین مرده وبیجان یکبار دیگر سبزه وطراوت وزیبائی سر زده وهر طرف از رویش گلهای خوش بو عطر آگین میشود
این غزلی که قبلا بمناسبت طلیعۀ بهار سروده بودم حالا بهمه دوستان وعزیران هدیه میکنم واز خداوند بزرگ می خواهم تا فضای افکار مان همیشه بهار گونه بوده و اتباع کشور های اسلامی نیز بهار پر طراوت وبدور از خون ریزی وکشت وکشتاری در فضای امنیت وسلامتی داشته باشد

به استقبال بهـــاراین موهبت بزرگ الهی

—————————-
وه ! چه بس زیبا تبسم بر دهن دارد بهار
پیـک شادی را بلب درهرسخن دارد بهار

ای که در خواب زمستانی، هله بیدارشو!
با دَرای دلکش ، آهنـگِ زدن دارد بهــــار

هر کجـا با خرمی در مقــدم اهل زمین
دسته دسته باغ گل اندر دمـن دارد بهار

باغهای لاله ونسرین وسنبل هر کجــــا
نرگسش چون نافۀ مشک ختن دارد بهار

باغهای لاله و نرگس و ســوسن هر کجا
سنبل ونسرین ومرسل ، یاسمن دارد بهار

عطرآگین میشود هر سو فضای باغ وراغ
شب بو، ورعنا ،گلاب ونسترن دارد بهـــار

نوعروس دهر را خالق بـُـَود مشاطه اش
دلربایئ را نگـر آنچــه به تن دارد بهـــار

مرحبا خیاط عالم را چه زیبا جامه دوخت
از حریر ســبزه وگل ، پیــرهن دارد بهــار

چشمها را خیره سازد زیورآلاتِی که آن
در گلو و سینــه وچاکِ یخن دارد بهـــار

بس لطافت ، صافی وبوئی چوعطردلکشی
درتن زیبای خود این گل بـــدن دارد بهـــار

جلــوه هــای از جمـــال صنعت پروردگــار
هر طرف در دشت وصحرا ودمن دارد بهار

در زمین بارِ دگر از کلک آن نقاش دهــر
موج های از هنــر درهر چمن دارد بهــار

در سرود بلبـــلان و نغمۀ صوتِ هــزار
ذکر واورادِ لب ِ «ویس قرن» دارد بهار

گوش دل را همنوا می کن بآهنگِ سروش
چون نوازشها بقلب وروح وتن دارد بهـار

سال نو آمد توهم، نوساز پیمان با خـــدا
فرصتِ دیگر بتو از ذوالمنن دارد بهــار

سالی ازغفلت زعمرِ ما گذشت ای وای را
غُصه ها در دل ازآن سال کهن دارد بهــار

نوبهـاران بر همه تبریک بادا ای « عزیز»!
از خدا خـواهم بکشــور مرد وزن دارد بهار

پــایان
———————-
محمد عزیز( عزیزی)
  18-03-2017
 

18مارج مطابق به 28 حوت سال 1395 هجری شمسی