X

آرشیف

به رسمیت شناختن فلسطین توسط سه کشور اروپائی کدام خلاء را پر خواهد کرد؟

 

در حال که 140 کشور جهان فلسطین را برسمیت میشناخت پیوستن سه کشور اروپائی در جمع این کشور ها کدام موازنه را تغییر خواهد داد.؟  روز پنجشنبه 23 می 2024 سه کشور اروپایی اسپانیا، ایرلند جنوبی و ناروی اعلام کردند که از تاریخ 28  امسال به بعد  «کشور فلسطین» را به رسمیت می‌شناسند؛ حالا ببینیم این بر سمیت شناختن.چه پیامدی دارد؟ سود آن برای فلسطینی ها چیست و چه اثر بر زخم 76 ساله ناشی از مناقشه فلسطین واسرائیل خواهد داشت.؟ کشور های بزرگ  مخالف برسمیت شناختن فلسطین برای فعلا  امریکا وکشور های اروپائی است. در حال حاضر 140 کشور دنیا که بیشتر آسیا ئی، افریقائی ومربوط کشور های امریکائی لا تین است  فلسطین را برسمیت میشناسند که با شنا سائی این سه کشور تعداد شان  به 143 کشور ارتقا یافته است واین تعداد بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد است اما باز هم چشم  همه به اروپا وامریکا دوخته است. واگر یک کشور عضو اتحادیه اروپا نسبت به فلسطین نظر مثبت میدهد همه هیجانی میشوند.حالا حدود ده کشور اروپائی که سویدن اول آنها است فلسطین را برسمیت میشناسند ولی این امریکاست که با ویتو همیشه میخ بر تابوت دموکراسی وعدالت جهانی میکوبد.

تاثیربرسمیت شناختن فلسطین از طرف کشور های عضو اتحادیه اروپا:

هر چند سه کشور  انگلیس، آلملان، فرانسه از کشورهای مقتدر اروپائی تشکیل دولت فلسطینی را راه حل مناقشه در آسیائی میانه میدانند اما از رهگذر زمانی وتخنیکی ملاحظات خودرا دارند ومیگوند برسمیت شناختن فلسطین باید در نتیجه مذاکره وگفتگو با اسرائیل انجام شود .حالا از مجموع بیست وهفت  عضو اتحادیه اروپا ۹ کشور به علاوه ناروی فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، اقدام جدید می‌تواند گام‌های بعدی را در سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای تحت فشار قرار دادن اسرائيل و پذیرش بیشتر فلسطین در جامعه جهانی شکل دهد. وحتی فشار وتاثیرش را برسائر کشور های اروپائی خواهد داشت. ناروی  در طول سال‌ها نقش محوری در دیپلماسی خاورمیانه ایفا کرده و بارها محل مذاکرات صلح میان اسرائيل و فلسطین در دهه 1990 بوده که به توافق اسلو مشهور است توافق که نتنیاهو آنرا اشتباه تاریخی خواند وگفت وجود فلسطین برای همیشه برای اسرائیل مایه درد سر است.

ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورهای غربی از تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به‌عنوان راه حلی برای حل‌نشدنی‌ترین مناقشهٔ خاورمیانه حمایت میکنند اما آن‌ها اصرار دارند که تشکیل کشور فلسطین باید به عنوان بخشی از یک راه‌حل مورد مذاکره  با اسرائیل باشد و نقش وسهم اسرائیل در آن بر جسته باشد . شایان ذکر است که از سال 2009 به بعد دیگر هیچ مذاکرهٔ اساسی در این رابطه  به حل بحران آسیائی میانه وتشکیل دولتین صورت نگرفته است. در شرائط فعلی که جنگ در تمام نقاط فلسطین خصوصا غرب وجنوب غزه ادامه دارد أوضاع خیلی التهابی وهولناک است طوری که کسی جرأت نمیکند طرف یکی ازین دو جناح را بگیرد .

تاثیر جنایات اسرائیل بر تصمیم سه کشور اروپائی:

احتمالاً مهم‌ترین عاملی که کشورهای اروپایی را به این نتیجه رسانده که در این مقطع زمانی چنین سیاستی اتخاذ کنند، طولانی شدن عملیات نظامی وجنایت هولناک  اسرائيل در نوار غزه است .نمونه ویرانی ، کشتار أطفال وزیان وافراد بیگناه  واعمال سیاست گرسنگی از طرف اسرائیل وجدان بشریت را تکان داده تا جا ئئیکه سر سخت ترین حا میان اسرائیل هم تلاش میکنند اسرائیل دست ازین جنایت بر دارد.

افزایش تعداد تلفات در میان غیرنظامیان،، مراکز صحی وزیر ساخت های تا مین کننده خدمات اجتماعی و هدف گرفتن فعالان حقوق بشر و کسانی که تلاش داشتند به آوارگان فلسطینی در غزه کمک برسانند و همچنین ممانعت کابینه نتانیاهو و جریان‌های راست افراطی در اسرائيل از رسیدن کمک‌ها به مردم در نوار غزه، از جمله اصلی‌ترین عواملی هستند که بار دیگر توجهات جهانی را متوجه این مناقشه در قلب خاورمیانه کرده است.تا باید یک راه حل مطمئن به آن پیدا کنند وازادامه جنایات امریکا واسرائیل در منطقه بکاهند.

اگر بیاد داشته باشید در نخسین روز حمله حماس بتاریخ 7 اکتوبر 2023 کشور های امریکائی واروپائی بصورت جدی ودوامدار حماس را محکوم کردند وبنوبت جهت نوازش وعرض تسلیت به تل اویو رفتند  وبر حماس اتهامات گوناگون از قبول قتل های بی رحمانه وسر بریدن وتجاوز جنسی وغیره بستند .اما اسرائیل بعد از هفت اکتوبر چنان ظلم بر فلسطینیان روا داشت که قضاوت جهانیان را معکوس کرد امروز حتی حا میان اسرائیل هم بجای حماس نتنیاهو وکا بینه آنرا محکوم میکنند  وآنرا عامل ادامه خشونت ها وجنایت ها در منطقه می پندارند.

پیامدهای به رسمیت شناختن فلسطین چیست؟

در حالی که ده‌ها کشور کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، هیچ یک از قدرت‌های بزرگ غربی این کار را انجام نداده‌اند و مشخص نیست که اقدام این سه کشور چقدر می‌تواند تفاوت ایجاد کند.ویا ما یه تشویق سایر کشور های اروپا ئی شود تا یکی بعد از دیگری فلسطین را برسمیت بشناسند وراه را برای عضویت کامل ورسمی فلسطین در سازمان ملل متحد هموار سازد. تازه اتحادیه اروپا اعلان کرده است که أواخر چون نشستی را به منظور بر رسی راه های صلح وبر رسی ختم منازعه بر گزار میکنند وفیصله های شان هردو طرف را ملزم خواهد ساخت.

در حال حاضر فلسطین دارای نوعی وضعیت ناظر پیشرفته در سازمان ملل است که به آن‌ها کرسی می‌دهد، اما همچنان اجازه رأی دادن را ندارند.با این حال، به رسمیت شناختن آن‌ها دستاورد مهمی برای فلسطینی‌ها خواهد بود، که معتقدند این امر به مبارزهٔ آن‌ها مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد. ناروی گفته است که دفتر نمایندگی خود در فلسطین را به سفارت ارتقا خواهد داد، اما مشخص نیست ایرلند و اسپانیا چه خواهند کرد.به همه حال نفس برسمیت شناختن خشم اسرائیل را بر انگیخیته است .اسرائیل در واکنش به این تصمیم سه کشور اروپائی گفته  اقدامات سه کشور اروپایی موضع فلسطین را سخت‌تر و روند مذاکرات را تضعیف می‌کند. اما نتنیاهو وبرخصی اعضای کا بینه آن میگویند به هیچصورت اجازه نخواهند داد کشور بنام فلسطین در روی زمین شکل گیرد.

مشکل دوم اختلافات درونی فلسطینی هاست:

اگر ظلم وتجاوز فعلی اسرائییل کنار برویم مشکل دوم رهبران فلسطینی هاست اینها حکومت یک پارچه نساختند ومانند أحزاب جهادی أفغانستان با هم در گیر شدند ودر سال 2007 فلسطین را به دو قسمت غزه وکرانه غزبی تقسیم کردند ودر فلسطین کوچک وپراگنده دو حا کمیت ویا دو پادشاهی حکمرانی دارد که یکی از دلائل بی رحمی وجسارت اسرائیل علیه فلسطینی در همین اختلافات فلسطینی ها نهفته است.رهبران فلسطینی ها وگروه های جنگی گاهی ابزار دست استخبارات کشور های منطقه میشوند  خصوصا ایران که پیوسته وجود اسرائیل را درمنطقه انکار میکنند واین شعار از طرف گروه های وابسته ایران  باعث شده تا أوضاع پیچیده تر شود.

با آنچه گفته آمد همه مشکل اسرائیل وامریکا وکشور های غربی نیست بلکه اختلافات درونی فلسطینی ها نیز کارد دست دشمنان شان داده است واینکه پای ایران نیز در میان است که به بحرانی شدن وپیچیدگی اوضاع افزوده است.باز هم اقدام سه کشور اروپائی   اسرائیل را در وضعیت نا مساعد قرار میدهد .با توجه به گسست عمیق در جامعهٔ اسرائيل به‌خاطر بیزاری از عملکرد کابینهٔ دست‌راستی نتانیاهو ممکن است چنین اقداماتی به شدت‌گیری بیشتر نارضایتی‌های داخلی در اسرائیل بینجامد و نتانیاهو و یارانش را بیش از قبل در جبههٔ داخلی در موضع ضعف قرار دهد اما درین میان رهبران گروه های فلسطینی باید شکاف های خودرا کم کنند وبطور یک دست با یک طرح وارد میدان سیاست شوند واگر اختلاف کنند عمر مصیبت فلسطینی هارا طولانی تر میسازند.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.