آرشیف

2015-9-23

Shahla Latifi

بنفش ارغوانی

 

امروز ناخن هایم را لاک زدم
چون رنگ دل افروز بنفش ارغوانی
که قلب باغ را هر سحر
زنده می کند

امروز موهایم را آشفته ساختم
چو گلبرگ های نسیم زده ای باغ
که ایمان را تسخیر می کنند

و امروز دوست دارم
فقط یک زن باشم
با واقعیت افروخته گی معنی واژه  زن 
از میان رنگ و بوی جنونم در نقش ماه

شهلا لطیفی
09-16-2015