آرشیف

2016-7-9

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

بنام ایزد دانا وتوانا بنام پروردگار مهرآفرین بنام آنکه به آدمی قدرت تفکر بخشید تا حق را از باطل تمیز دهد وستایشگر حقیقت با شد

آفریننده ائی که عظمت وتوانائی اش نه به وصف آید ونه در فهم گنجد چه رسد به انکه قلم وزبان هرقدر رساه توانا باشد بتواند به تشریح بیان وصفات وعظمت اش بپردازد پس اورا نیایش میکنیم واز وی یاری مجوئیم .
از خاکم وخاک من از جان وتنم نیست
انگار که این قوم غضب هموطنم نیست
اینجا قلم وحرمت وقانون شکستند
با پرچم بی رنگ در این خانه نشستند
پا از قدم مردم این شهر گرفتند
رئ ونفس وحق با همه قهر گرفتند
شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند
با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند
بردند از این خاک مصیبت زده نعمت
این خاک کهن بوم وسراسر غم ومحنت
از عیبت تاریخی اش آوار بجا ماند
این باغ پر از آفت وبیمار بجا ماند
از مملکت فلسفه وشعر وشریعت
جهل وغضب و قسلت وانکار بجا ماند
 این بودچندفرد ازمثنوی شاعر جوان ایران با نو هیلا صدیقی که در شرایط کشور ما صدق میکند 
 دوستان ارجمند وطنداران محترم و بانوان فریخته سلام برشما
در موردجنبه عاطفی کربلا هرسال مراسم عاشورا رادر ماه محرم با نوحه سرایی وصحبت دانشمندان اسلامی ونعد ها ی پر محتوا در اماکن مقدسه وحسینیه ها درجهان اسلام تجلیل میکنند ٫دراین صحبت صرف پس منظرتاریخی واقعه کربلا بطورخیلی مختصر وفشرده خدمت دوستان وعزارداران ارائه میشود.  
محرم را چرا محرم الحرام میگویند ؟ دانشمندان اسلامی درمورد محرم الحرام دونظرمتفاوت دارند یک تعداد به این عقیده اند که  محرم نخستین ماه از ماهای دوازدگانه سال قمری است این ماه یک جنبه عنعنوی ورسومی برای اعراب هم دارد٫ در دروان جاهیلیت وحتی در دور دین نوظهوراسلام جنگ دراین ماه تحریم شده بود ٫ ماه محرم رابه یک فال نیک میگرفتند و به این امید  آنکه بقیه ماه های سال بدون جنگ وخونریزی سپری شود ولی واقعه دردناک کربلا وشهادت حضرت امام حسین این ماه را به ماه غمناک ٫ اندوه وماه عزاداری تبدیل نمود .تعداد دیگری چهار ماه را ماه حرام میگویند که عبارت اند از رجب المرجب٫ذیقعده الحرام ٫ ذیحجه الحرام ومحرم الحرام که دراین ماه جنگ وکشت وکشتار بین اعراب حرام بود .
نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱هجری قمری مطابق به (۲۰میزان سال ۵۹ خورشیدی ) که برابر به اکتوبر ۶۸۰ میلادی بوقوع پیوست .لشکرعمربن سعد وشمر زولجوشن با هشت هزارمرد جنگی که با همه تجهیزات جنگی آراسته بود ند درروز دهم محرم در مقابل  حضرت امام حسین و۷۲ تن  یارانش برای یک جنگ نابرابر قرارگرفت که منجربه شهادت حضرت اما حسین ویاران اش گردید ٫ سرحضرت امام حسین و۷۲تن از یارانش را جدا ساختند وحتی سرعلی اصغر فرزند شش ماهه حسین را بالای نیزه ها گذاشتند وخیمه هارارتاراج وبه آتش کشیدند ویکی ازساربانان کاروان شتر بنام بجدل بن سلیم برای بدست آوردن انگشتر حضرت امام حسین انگشت آن حضرت رابرید وسپاه عمربن سعد اجساد شیهدان کربلا را در بیابان رها کردند که بعد از گذشت سه روز توسط قوم بنی اسد دفن گردیدند. لشکر بزرگ یزید چند طفل وزنان را اسیر گرفته با یک غرور فاتحانه بشام وارد شدند  واین وحشت٫ بربریت٫ آشوب گری ٫ کج اندیشی ومطلق باوری یزید که در لجنزار قبیلوی واستمرارسلطه وستیره قوم بنی امیه غرق بود جهان اسلام را تکان داد که باعث تضعیف ومشروعیت حکومت بنی امیه  وبالاخره باعث اضمحلال گردید.
سالگرد روز عاشورا را به همه مسلمین جهان تعزیت میگویم . امام حسین مظهر وسمبول حق وحقیقت است که در همه عصر وزمان  واقعه کربلا یک حادثه جاویدان ماند هرسال درماه محرم الحرام شهادت حضرت امام حسین به حیث یک قهرمان توسط مسلمین جهان تجلیل میشود و واقعه کربلا انعکاس موج اندیشه ناب اسلامی است که همه مسلمین جهان به یاری جبهه انقلاب حق وحقیقت زمان خود در این روز دعوت میشوند .
 درود بر آزاد اندیشان ۷۲ تن شهیدان کر بلا ٫ مجاهدین راستین که مقابل طاغوتیان دودمان یزید( ابو سفیان )جهاد کردند ودین نوپای اسلام را ازخطر نابودی ومزلت با ریختن خون های خود دردشت کربلا نجات بخشیدند.
ای مدعی که جامه اسلام قبای تست
همچو یزید سلطه ناحق ادعای تست
آیا ندیدی که مهدی مملکت در این زمان
 با لشکرش فتاده ودر قفای تست
موعود میرسد توبکن هرچه میکنی
این کربلای اوست ولیکن فنای تست
 امروز بقایای همان لشکراهریمنی یزید ونواسه های یزید است که بنام داعش ٫القاعده ٫ جبهه النصره٫ احرارالشام ٫ جیش اسلام ٫بوکوحرام ٫ الشباب وطالب دین اسلام را بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال  یک بار دیگر در انظار جهانیان دین خشن ٫ بی رحم  وبی عاطفه  معرفی وبا سر بریدن مسلمین بی گناه در سوریه ٫ عراق ٫یمن ٫لیبیا ٫نایجریا٫سومالیا٫ پاکستان و افغانستان به جنایات شان ادامه می دهند ٫ مرقد مبارک اولیا وقهرمانان وآزادگان اسلام را منفجرساختند.
ای به خون مردمان٫ آلوده دامان شما
بدتر ازدوران چنگیز است دوران شما
عاقبت ای عصیان گران  جنون آفرین                پیش مردم شد هویدا راز پنهان شما
نفرت مردم که می جوشد در سینه ها                 خشم تاریخ است ٫می آید به پرسان شما
 در سوریه وعراق دختران ومادران جوان و بی دفاع  را بنام اسلام  به حیث غنیمت جنگی اسیرگرفته شد ودرکوچه وبازار بحیث کنیز که قناعت جنسی این شیاطین را اقناع کند در بدل چند دالرامریکایی به لیلام میگزارند وبرشرف وعزت ناموس این بیچارگان تجاوز میشود.
درود بر مردان بی گناه مسلمان وعیسوی مزهبان که بطور دسته جمعی سربریده شده اند.
 گروپ های تروریستی مساجد را بنام مساجد شیعه ویا سنی که شاهکارآبدات تاریخی ورنساس فرهنگ اسلامی را تبارز میداد با توپ وراکت یکی بعد دیگر منهدم ساختند .
                                                                       
سر میبرند میگویند الله اکبر مساجد را به توپ وراکت میبندند ومی گویند الله اکبرآبدات تاریخی اسلام را 
نابود میسازند به نعره الله واکبر قبورایمه اطهار وآزادگان اسلام را منفجر میسازند ونعره بلندالله اکبر سرمیدهند ٫
این حرامزادگان بی شعور که آله دست غربی ها بیش نیستند به تفکر دین اسلام ٫به پیغمبر اسلام  وبه قرآن اهانت میکنند واین شیاطین حتی به خدا اتهام میبندند وخداوند را توبه نعوذباالله خدای قهار٫ خدای جنگ و خدای کشتاربرای جهان معرفی میکنند.
سر هابرید وتیغ قضا را بهانه ساخت
خلق خدا بکشت وخدا را بهانه ساخت
شیخ از طریق کعبه زبت خانه سر کشید
بنگر کجا رسید وکجا را بهانه ساخت
زاهد به نوک نیزه جگرها شگاف کرد
چون دیدمش خمید وعصا رابهانه ساخت
بود نبود ما همه در پای غیر ریخت
گفتم بس است جود وسخا را بهانه ساخت
رزمندگا ن راه خدا را زمن بگوی
شیطان به عرصه تاخت وشمارابهانه ساخت
حضرت پیغمبراسلام  چهارده صد سال قبل با یک مشکلات عجیب دین اسلام را در شبه جزیره عرب پیاده ساخت ونظر به خصوصیات انسانی دین اسلام  نتنها این دین جهان شمول گردید بلکه این دین به بشریت اخلاق ستوده انسانی ٫ فرهنگ اعتماد به ظرفیت فکری  وجهاد دانش وقلم را به جهانیان عرضه داشت .دانش وقلم را قرآن وحدیث پیغمبر گرامی داشته ولی متا سفانه بعد از گذشت چهارده صد سال امت مسلمین زیادترین فیصدی بی سوادان را نسبت به هردین ومذهب دیگر دارد که باعث انحطاط اجتماعی وخمود وجمود فکری شده . امروز فقر فکری از فقر مادی فاجعه انگیز تراست که نتیجه آنرا در وحشت وبربریت گروه های تروریستی مشاهده میکنیم .
 ماافتخار میکنیم که به تعداد یک ونیم بلیون مسلمین درجهان است آیا این سوال را هم از خود کرده ایم که این یک ونیم بلیون مسلمین جهان در بخش سايینس ٫ تکنالوژی وتحقیقات های علمی امروزی که مصدراختراعات واکتشافات درجهان شده باشد کدام سهمی دا شته اند  ؟؟؟؟  دوستان  محترم !!!! شاید یک تعداد به افتخار بگویند که بلی در قرن ۱۳عیسوی مسلمین در بخش فلسفه ٫منطق  طبابت نجوم وریاضی وسائیرعلوم متداوله پیش تاز بودند که باعث روشنگری جهان غرب گردید ٫ولی چرا از قرن ۱۳ به بعد  که هفت صد سال میگزردجامعه مسلمین رو به انحطاط رفته واین سوالیست که نتها صاحب نظران ودانشمندان اسلامی ونخبه گان علوم الهیات بلکه روحانیوی مذهبی و دینی ما نیزدرپهلوی ارشادات دینی دراین باره تجسس وتحقیق کنند وامت مسلمین را به اهمیت دانش علمی متوجه سازند وامت مسلمین را به فرا گیری علوم سائینس تاکنالوژی تشویق کنند.
 دین اسلام از جمله یگانه ادیان سماوی است که کسب علم ودانش را برای مسلمین جهان توصیه کرده ودرقرآن واحادیث نبوی به صراحت لهجه به پیروان دین اسلام کسب علم ودانش را رکن مهم اسلام دانسته است ومثل مشهوراست که علم بجوید ولو در اگر درچین باشد .
چوشمع از پی علم باید گداخت
که بی علم نتوان خدا را شناخت
وباز شاعر دیگری میگوید که :
هر کسیکه قلم کند زبان قلم
خاموش کند سوز ونهان قلم
گنگ وکروکوروبی بال شود
تا باز کند باز دهان قلم
فرقه گرايیهای تروریستی متعدد سیمای اسلام را در جهان مخدوش ساخت وپیروان را به پندارهای منفی ونادرست کشیده ودر این اواخرمشاهده میشود که جهان غرب نیزکشت و کشتار این فرقه های تروریستی را به حیث یک حربه سیاسی برای تضعیف اسلام استفاده میکنند.درتلویزیون واخباراگر شما متوجه شده باشید جنایات ٫ آدمکشی وتخریب مساجد وبناه های تاریخی را که توسط گروه تروریستی داعش صورت میگیرد آنرا به مذهب سنی نسبت میدهند آدم کشتن وسربریدن را بنام سنی افراطی پروپاگند میکنند تا جائیکه من بیاد دارم سنی حنفی افراطی گراه نبوده وهم نیستند بلکه با مذاهب دیگر ومذهب شیعه همزیستی مصالمت آمیز دارند ولی دستگاه پروپاگندی غرب  به این ترتیب سعی دارند که پیروان مذهب اسلام را بجان هم بیاندازند. گروپ های تروریستی توسط یک ویا چند کشورمعلوم الحال برای اهداف سیاسی خویش حمایه ومسلح گردید تا پیروان یک مذهب راعلیه مذهب دیگر با تکفیر ونا سزا گویی که باعث کشت وکشتارمسلمین بی گناه میشوند تشویق میکند.
احساسات مذهبی حربه خیلی خطر ناک است لحن گفتن واهانت به بزرگان مذهبی سنی وشیعه  احساسات  پیروان هردومذهب را جریحه دار میسازند که باعث بی اتفاقی درجهان اسلام شده است ٫. وظیفه ایمانی و وجدانی اشخاص روحانی ٫دانشمندان ونخبگان اسلامی است که خاموشی اختیارنکنند کردار وپندارهای نا درست ملاهای کم سواد٫ لجوج ٫خودفروخته شده وطوطی خصال را بطورصریح تقبیح کنند .
دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است
شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است
کوه را با آن بزرگی میتوان هموار کرد
حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است
سیمین بهبانی در این مورد میفر ماید :
رها کردیم خالق را ٫گرفتار آن ادیانیم
تعصب چیست در مذهب !؟ مگر نه که انسانیم
اگر روح خدا در ماست ٫خدا گرمفرد وتنهاست
ستیزپس برای چیست ؟! برای خودپرستی هاست
 گرچه بعضی ازروحانیون ما مخالف فرقه گرایی های ٫که اسلام را به بی راهه کشیده استند ولی درمنبر به صورت غیر مستقیم وخیلی محتاطانه اعمال تروریستان را با این جمله که خدا هدایت شان کند اکتفا میکنند.این جمله کافی نیست باید اعمال غیراسلامی وغیرانسانی این گروصریحا تقبیح شود.
دومذهب عمده اسلام که یکی شیعه که پیروسلسله امامت است ومذهب سنی که پیرو امام ابوحنیفه در جهان اسلام است ٫هفتاد فیصد برادران سنی اسلام ازامام اعظم ابوحنیفه پیروی میکنند وبقیه صرف ۳۰ فیصد مسلمان سنی از سه مذهب دیگر پیروی دارند که آنهم درمحدوده جهان عرب باقی ماند .
 امام ابو حنیفه بن نعمان بن ثابت یکی از بزرگترین پیشوایان اسلام وفقیه نامدار کوفه بود وآن حضرت با فتوا وافکارخرد مندانه خود به فقه اسلام پویایی بخشید وبه افتخار باید گفت که اصلا امام ابوحنیفه خراسانی اهل افغانستان واز نواحی چاریکار بود. امام ابو حنیفه در زمان خود با ستمگران دورانش درعهد حکومت  ظالم اموی ها وعباسی سخت مجادله کرد در سال ۱۲۹قمری حکومت اموی خواست که امام ابو حنیفه مسند قضا را بپزیرد ولی چون حکومت اموی ستمگر٫ زورمند وفساد گراه بود مسند قضا را امام ابو حنیفه نپذیرفت واز کوفه به مکه رفت وبازبا پیروزی عباسیان به کوفه برگشت ولی بازهم از بیعت با خلیفه عباسی به سبب ستمگری او امتنا ورزید .امام ابو حنیفه با فرقه های گمراه از جمله خوارج که مسلمانان را تکفیر میکرد وخون مسلمانان را به اندک بهانه میرختاند سخت مجادله نمود و درحوضه علمی امام موسی کاظم بصورت فعال سهم گرفت ودراین حوضه علمی در حدود ۴۰۰۰محدث ودانشمند اسلامی شرکت داشتند که شخصیت های بزرگ عملی در فنون عقلی ونقدی پرورش داد ودر حوضه علمی امام موسی کاظم رجال بزرگ علمای سنت مانند امام ابو حنیفه ٫ مالک ابن انس ٫ قاضی سکونی ٫ وقاضی ابولابختری ازاین حوضه علمی فیض بردند .
گرچه امروز دونیم ایم ودوعنوان هستیم
ما دو جسم ایم ولی یک دل ویک جان هسیتم
ما همان بلخ وبخارا وخراسان هستیم
همگی روی به یک قبله مسلمان هستیم
سرنوشت که یکی است جدایی بی معنی است
مایک بوده وهستیم دوتا بی معنی است 
یونیورستی الازهر قدیم ترین یونیورستی درجهان است که این مکان علمی ودینی یک هزار سال قدامت دارد این جامعه بزرگ ومعتبراسلام توسط فاطمیون که درآن زمان در مصر حاکمیت داشت به منظور وحدت مسلمین جهان تاسیس گردید وهدف آن تقریب مذاهب اسلامی وفراهم ساختن زمینه وحدت اسلامی بود. مشایخ بزرگ الازهرمانند شیخ اشیرادی ٫محمد سالم حنفی٫داکتراحمد طیب٫ شیخ محمود شلتوت تلاش کردند تا الازهررا به کانون تعامل مذاهب تبدیل کنند. شیخ محمود شلتوت ازبزرگان اهل سنت ٫ محقق٫مفسر٫ فقی وادیب مصرازروسای دانشگاه الازهروموسسان دارالتقریب المذاهب اسلامی
واز مدافعان وفعالان وحدت بین سنی و شیعه  بود ٫اوج همکاری دوکانون بزرگ علمی اسلام یعنی حوضه های علمی قم ونجف وجامعه الازهردرزمان شیخ محمود شلتوت (۱۹۵۸-۱۹۶۳) شکل گرفت که درآن زمان مرجع بزرگ شیعیان آیت الله بروجردی ارتباط نزدیک با شیخ شلتوت برقرار نمود.
نفوذ وهابی ها در سال ۱۹۸۰در الازهر شروع شد وعوامل وطرفداران وهابی ها در جامعه الازهرنفوذ پیدا کرد وآل سعود از سال ۱۹۸۰ نزدیک به دوملیارد دالر کمک مالی در اختیار جامعه الازهر گذاشت واین کمک مالی سبب شد که تا وهابیون آل سعودسیاسیت تفرقه آمیز خودرا به جامعه الازهر تحمیل نمود که مشهور ترین آن یوسف القرضاوی است ک آتش فتنه را بین مذهب  سنی ٫شیعه وفرقه وهابی شعله ور ساخت . وهابیزم ننگ جامعه برادران اهل سنت و جماعت گردیده
امروزکه تنش های مذهبی توسط وهابی ها اوج گرفته جهان اسلام نسبت به هر وقت دیگر به  مانند شیخ شلتوت وآیت الله بروجردی دیگر شدیدا احتیاج دارد.
طوری که سال پار در صحبت خود اشاره داشتم ٫ بانک جهانی راپوراقتصادی کشورها را وقتا بوقتابه نشر میرساند . به اساس احصائیه بانک جهانی که در سال ۲۰۱۳ نشر گردید عربستان دوعاید بزرگ دارد یکی عاید سرشار نفت و گازاست که عاید ملی عربستان را تشکیل میدهدکه بالغ ۴۲۰ الی ۵۷۰ بلیون دالرمیشود و۹۸ فیصد عاید ملی این کشور را تشکیل میدهد ٫عاید دیگر کشورسعودی عواید سالانه حج  است که زائیرین جهان به زیارت مکه معظمه در مراسم عید اضحی وحج عمره  بالغ به ۶۲ بلیون دوصد ملیون دالر میرسد. واین ۶۲ بلیون ودوصدملیوندالرپول جهان اسلام است که جهت زیارت خانه خدا به مکه به مصرف میرسانند بايیست ۶۲بلیون دالر به مقایسه عاید ۵۷۰ بلیون دالرنفت وگاز سعودی ها مبلغ بزرگی نیست و لی این پول ها باید دوباره به حیث کمک های اقتصادی برای کشورهای اسلامی غریب٫کم انکشاف و دست نگر به حیث کمک  اسلامی اعاده میشد که به پروژه های اقتصادی ٫ اجتماعی ٫ تعلیم وتربیه امورصحی انکشاف زراعت مانند بند وانهار وموسسات جامعه مدنی وغیرانتفاعی کمک میشد . افغانستان فقیر به مقایسه درآمد سعودی ها صرف ۶ بلیون دالربوجه ملی آن دریک سال است  که بخش زیاد آن توسط کمک های خارجی تمویل میشود . درسال ۲۰۱۳ سی وپینج هزارمرد وزن از افغانستان به حج بیت الله مشرف شدند ونظر به آمار وزارت حج واوقاف شش بلیون افغانی صرف مصارف حج گردید درحالیکه شش ملیون نفر درافغانستان زیرخط فقرزندگی میکنند و گرسنگی وبیکاری درکشور بیداد میکند وجوانان ما کشوررا با یک سرنوشت پرخطر ونامعلوم افغانستان را بسوی یوروپ ترک میکنند . به تعداد هزارها مرد وزن وطفل درآبهای یونان جان های شیرین خودرا ازد ست داده اند که جنازه آنها هروز برای دفن به فامیل های شان تحویل داده میشود.اقلاُ همین پول حجاج افغان که درعربستان به مصرف رسیده که یک پول ناچیز برای سعودی بود دوباره به افغانستان اعاده میشد ولی آل سعود درعوض ازعواید حج مدارس دینی که آموزش انتحاری میدهد تا فرقه وهابی را بخصوص درکشورهای فقیرمانند افغانستان ٫ پاکستان ونایجریا پیاده سازد.
همه کشورهای اسلامی بخصوص آل سعود وشیخ های خلیج ٫ترکیه٫ ایران به حیث سیل بین وبا یک بی تفاوتی به این بدبختی ودربدری مسلمین درکشورهای جنگ زده نگاه میکنند.
انجلا میرکل صدراعظم کشور آلمان بطور تعنه آمیز در یک مصاحبه مطبوعاتی درمورد پنا گزینان اسلام که به آلمان رو آورده اند  و باز تاب گسترده درمطبوعات جهان پیداکرد او گفت که : این پنا گزینان چرا بصوب مکه  رو نیاوردند که برایشان نزدیک تربود که بدروازه های یورپ رو آورده اند .
   مسلمین جهان !!!!  باید بین کشورعربستان که درآن اقوام مختلف با مذاهب مختلف زندگی دارند  وآل سعود فرق قایل شویم :
آل سعود یک فامیل بزرگ که متشکل از شش هزار شهزاده است و خودها رامالک بالامنازعه سرزمین متبرک عربستان میدانند ویک حکمروای مطلق دراین سرزمین اند وبرای خود عناوین مانند پرده داران مکه وخادم الحرمین نیزاعطا کرده اند ودر یک تجمل وعیاشی غیر تخیل زندگی دارند  . دوسال قبل آل سعود وشیخهای خلیج با اتحاد همدیگر وموفقه امریکاه حمله نظامی را بالای یک کشورفقیر یمن براه انداخت وتا اکنون به تعداد شش هزار یمنی بشمول زن وکودک را توسط بمب های خوشه ایی از بین بردند  ویمن را ازفضا وزمین وبحر در محاصره کشیدند قرار راپور چینل (که پی بی اس ) که بتاریخ ۲۱ اپریل نشر شد امریکاه به مبلغ  ۴۷ بلیون دالردر سال ۲۰۱۵ اسلحه مدرن به سعودی ها فروختند که این اسلحه دریمن وسوریه بکار میرود ٫وازجانب دیگرآل سعود به کشورهای اسلامی تضرح دادو فریاد بلند کرد که حرمین شریف درخطراست که این ادعای آل سعود را پاکستان وکشورهای مسلمان هندو چین رد کردند. دوستان محترم حرمین شریف عالی ترین مرجع مسلمانان جهان ومرکز ثقل وحدت اسلامی است
 حرمین شریف همیش پابرجا وجاویدان است ٫ هر مسلمان وظیفه دارد که از حرمین شریف به قیمت جان خود دفاع کند ٫ حرمین شریف درخطرنیست ولی قدرت سیاسی آل سعود درخطراست .
باید مسلمین جهان دریک کنفرانس تمام اسلامی متحدا حرمین شریف را منطقه آزاد مسلمین جهان آباد کنند وسرپرستی واداره حرمین شریف بایست توسط انتخابات آزاد کشورهای اسلامی جهان برای هرسه سال تعین شود . ومصارف اداری حوضه مستقل حرمین شریف ازعواید حج مسلمین بخوبی پرداخته خواهد شد.
چو کفر از مکه بر خیزد کجا ماند مسلمانی
چو کافر پرورد مسجد چه سود از احکام قرآنی
چو زاهد در حریم حق ره مکر وریا پوید
چه حاصل از زهد مستوری چه طرفی از مسلمانی
چو عابد با حضوردل نگرددسوی حق واصل
چه سود ازآئین عبرانی چه فیض از دین نصرانی
  وهابیت  !!! فرقه است نه مذهب ٫ مختصر میخواهم که  پیش زمینه تاریخی فرقه وهابیت را که موسس آن محمد ابن عبدالوهاب است به شما بطور خیلی مختصربیان کنم .
عربستان تحت قیادت وکنترول سیاسی ترکان عثمانی بود وتر کان عثمانی قبل از جنگ عمومی اول از نگاه نظامی آنقدر قوی بودند که به طرف اروپا پیش رفته وتا اطریش امروزی رسیدند و تسخیر  کشورهای اروپا یکی بعد دیگر توسط عثمانی ها دولت انگلیس را که یگانه ابر قدرت استعماری در جهان بود خیلی به تشویش انداخت . برای آنکه انگلیس ها جلو پیشرفت ترکان عثمانی را دراروپا بگیرد با  محمد ابن عبدالوهاب یکی از سران قبایل نجد عرب که مخالف  سلطه ترکان عثمانی  در سرزمین عربستان بود موافقه  پنهانی  با انگلیس ها عقد نمودوانگلیس ها بافرستادان جاسوس های خود وحمایه پولی ونظامی ٫محمد ابن عبدالوهاب را برضد تر کان عثمانی تقویه نمود که جنگ های پارتیزانی را برضد ترکان عثمانی شروع نماید  وبدین طریق ترکان عثمانی را در جنگ باعربستان مصروف ساخت تا از پیشروی نظامی ترکان دراروپا صرف نظرکند واین سیاست انگلیس خوب کار گر افتاد وترکان در جنگ  های خونین با اعراب مصروف شد و از نگاه سیاسی ضعیف گردید تا بلاخره عثمانی ها شبه جزیره عربستان را ترک کرد و با بیرون شدن عساکر عثمانی ازعربستان  موقف سیاسی ونظامی محمد ابن عبدالوهاب متحد انگلیس قوی شد واینبار شروع به جنگ با قبایل متمرد دیگرعرب نمود٫ وخیلی خون های مسلمین دراین نبرد ها توسط محمد ابن عبدالوهاب جاری گردید ویکی از سران با نفوذ دیگر قبیله عرب محمد ابن سعود سرسلسله  خاندان سعودی ها با اتحاد با عبدالوهاب سلطنت خودرا اعلان کرد ودر جنگ های قبایل اعراب متحد محمد ابن عبدالوهاب گردید ومحمد ابن عبدالوهاب دخترخودرا به نکاح پادشاه ابن سعود درآورد وعبدالوهاب وابن سعود هردو یک اتحاد بزرگ را درعربستان تشکیل دادند و مذهب رسمی وهابی را در شبه جزیره عربستان  پایه گزاری نمودند .
یکی از جاسوسان انگلیس بنام همپفرکه ازجنگ های عربستان بر گشت در مورد جنگ اعراب با ترکان عثمانی کتابی نوشت ودر کتاب خود این جمله معروف را بطور افتخارآمیز چنین تذکرداد : من با اتحاد دو محمد یعنی محمد ابن عبدالوهاب ومحمد ابن سعود جد ال خاندان سعودی دین حضرت محمد را ویران کرده ام .انگلیس ها دین حضرت محمد (ص) را نتنها ویران کرده نتوانست  بلکه اسلام یک دین فراگیردرجهان گردید که یک ونیم بلیون پیرودارد .واینبار بازهم در صدد ویرانی دین اسلام بر آمده اند.
با تشکیل سلطنت آل سعود ذخیره سر شار نفت توسط انگلیسها دربخش قطیف شرق شبه جزیره عربستان کشف گردید وآل سعودی توسط یک قرارداد دوجانبه امتیاز استخراج و صدورنفت را به انگلیس ها واگزار شد وانگلیس ها در مقابل ضمانت نمودند که از خاندان ابن سعود پشتیبانی سیاسی ونظامی کنند و این قرارداد تا امروز پا بر جاست .
سلطنت  سعودی با تشکیل دولت استبدادی هیچ پشتیبانی مردمی برای خود ندارد وبرای بقای حاکمیت خودمجبور به اطاعت از قدرت های خارجی است تا با حمایت از آنها زمام امور کشور را همچنان در اختیار خود داشته باشد .کشوری که حتی  خود قانون اساسی ندارد وکشوری که در آن انتخابات  وجود ندارد .