آرشیف

2015-3-21

محمد اسحاق ثنا

بـهــــار خــــــوش

فصل بهار آورد بوی از بنفشه زاران
أمد به شور و مستی دلهای بیقراران

ای باغبان ترحم بر حال مستمندان
بگشای درب گلشن بر روی دل فگاران

بردیده اشک گلگون ای گل به ذوق رویت
آیم به سویت از شوق بنواز اشکباران

نرگس زمن ربودی با جلوی دل از من
اکنون امید با توست رحمی به غمگساران

گرچه بهار و شادیست در غربتم چی گویم
دور از وطن چی گویم سخت است روزگاران

چون لاله داغ داغم از اندوه زمانه
کس را مباد داغی چون لاله در بهاران

دارد ثنا تمنا شادابی و طراوت
در این بهار بادا سرسبز سبزه زاران

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۲۱/۰۳/۲۰۱۵