آرشیف

2017-12-19

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

بزرگ داشت از یک و نیم سالگرد…

بزرگ داشت از یک ونیم سالگرد شهادت ژنرال محی الدین غوری درشهر فیروزکوه احترامانه به عمل آمد درمراسم بزرگداشت از شهادت دگرژنرال محی الدین غوری اخیرا بعداز طی مراحل قانونی فرودگاه هوایی فیروزکوه را بنام ژنرال فقید غورمان دگرژنرال محی الدین غوری رسما ازطرف مقام ولایت غور افتتاح به عمل آمد ولوحه اش را درحریم فرودگاهی ژنرال محی الدین غوری باشورهیاجان شهروندان شهر فیروزکوه بالافرمودند که مورد بدرقه همه گان درشهر فیروزکوه قرار گرفت سخنرانان درتجلیل از یک ونیم سالکرد ژنرال فقید گوشه های گوناگون شخصیت پر ارج محی الدین غوری را به برسی گرفتند ونبودش را نه تنها برای غور بلکه درسرزمین بلا کشیده افغانستان، را یک ضایع جبران ناپذیر خواندند. ژنرال فقید غورمان الگو از شهامت ومردانگی ، الگو از غرور، سربلندی دردفاع از مستحضفین ، یورش بود به ظلم بی عدالتی ، بی انصافی که درسرخط کارهایش قرار داشت خیلی متاصف هستیم که دریک حادثه سوزناک آری در یک حادثه علم ناک ، تکان دهنده که چرخ بال حامل ژنرال باعزت مان از هوا به زمین نگون شد ودراین حادثه جان یگانه ژنرال مغرور غورمان ، که افتخار همگان بود از غور گرفت واویلا واحسراتا برما واولادمان توگویی که درغور قیامت قیام کرد ومحشر را همگان به هوش ، گوش مان درغور محسوس بود، تو گویی برادر من، تو گویی خواهر من قیامت به کربلای غور قیام کرد ودرحلقه خانواده هامان درشهر فیروزکوه واویلا، الفراق الوداع بلند بود آن سه شنبه را همه خانواده ها سه شنبه سیاه قلمداد نموده اند که خوشبختانه کتاب را به یاد بود ژنرال فقید که دراین مناسبت بدست همگان رسید عنوان این کتاب را نیز سه شنبه سیاه عنوان فرموده بودند که با واویلاهای شهر فیروزکوه هم خوانی داشت. در پایان این کوتاه گزارش گونه بخوانم یاکوتاه نوشته به اجازه جناب حضرت کارو "دردمان دردغور صدف نیست ، ماسه است غزل نیست حماسه است"  باز ابراز پوزش ازشما بیننده گان محترم سایت وزین جام غور راجع به ژنرال فقیدمان هرقدر بنویسیم بازهم کم است باشد خاطرات ایشان زنده جاویدان باقی بماند.
 
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی