آرشیف

2017-8-27

فرزاد رمضانی بونش

بررسی و چشم انداز راهبرد نوین ترامپ در افغانستان

چشم انداز:
یکی از مهمترین تفاوت‌های راهبرد ترامپ با راهبرد اوباما، توجه ترامپ بر فشار بر پاکستان و استقبال از نقش بیشتر هند در افغانستان است. در این حال راهبرد نوین امریکا در مورد افغانستان در وضعیت کنونی علل بی ثباتی در افغانستان را به پاکستان به عنوان کشوری که امریکا را فریب داده و از کمک‌های مالی آن سود برده مرتبط کرده و در این حوزه تلاش می‌کند تا از رقیب آنها یا هند به عنوان گزینه بهتر برای کمک به افغانستان استفاده کند. در واقع در این رویکرد دو دشمن دیرینه در مقابل یکدیگر در میدان بازی افغانستان قرار می‌گیرند و در مقابل توجه به گسترش روابط راهبردی امریکا با هند و نقش آفرینی بیشتر هند در کمک به ایجاد امنیت در افغانستان با هشدار به پاکستان و عدم سکوت در مقابل حضور و تحرکات تروریست‌ها در پاکستان، و کوشش‌هایی در جهت تعهد پاکستان به نظم و صلح انجام مد نظر خواهد بود.

آنچه مشخص است بی‌گمان اساس و محور راهبرد تازه دونالد ترامپ در قبال افغانستان، منافع و اهداف استراتژیک امریکاست نه امنیت، ثبات و مبارزه با تروریزم در افغانستان. درواقع پس از سال ۲۰۱۴ نظامیان امریکا تنها در افغانستان به آموزش و حمایت نیروهای افغان می‌پرداختند و در عملیات نقش کمکی داشتند اما در راهبرد تازه امریکا این محدودیت‌ها از سر راه نظامیان امریکا برداشته شده و افزایش صلاحیت‌های نیروهای امریکایی در افغانستان افزایش و محدودیت‌هایی لغو شده و به‌نوعی نیز نقش حکومت افغانستان در مورد تدوین سرفصل‌ها و خطوط کلی و اساسی راهبرد تازه امریکا را کاهش داده است. این امر به‌نوعی برخلاف تلاش واشنگتن و خواست ترامپ در افزایش نقش و بار کابل در خودکفایی در بخش‌های نظامی و اقتصادی است و عملاً وابستگی به امریکا را تداوم می‌بخشد. در بعد دیگری از این تکلیف دیپلماسی در مقابل طالبان همچنان نامعلوم است و سخنان رئیس‌جمهوری امریکا را مبنی بر باقی نگاه‌داشتن نظامیان امریکایی در افغانستان به مدت نامشخص و ورود هزاران نظامی امریکایی بیشتر به این کشور واکنش طالبان را افزون خواهد کرد و راه را بر صلح دشوارتر خواهد کرد.

 

#اشرف_غنی #عبداله #

#ترامپ  #آينده  #منطقه 

#بحران #امريكا #طالبان #صلح  #ايران #تحريم

 #farzadbonesh #Frbonesh

#فرزادبونش #بونش #farzadbonesh #Frbonesh #daesh

#فرزاد_رمضانی_بونش

#اهداف  #چشم_انداز #داعش #امريكا

#رویکرد #راهبرد #بازیگران #مؤثر #خارجی #افغانستان.