آرشیف

2016-11-6

محمد نصير توكلي

برخورد منطقی غوری‌ها با رییس جمهور درخور ستایش است

پیش از این در جریان‌های انتخاباتی و مبارزات سیاسی دیگر، شاهد توهین و تحقیر کاندیدان ریاست جمهوری و نماینده‌های‌شان در غور بودیم. پیامد این برخوردهای غیر منطقی و مغرضانه، جز محرومیت بیشتر غو، چیز دیگری نبود. این‌بار با آمدن محمد اشرف‌غنی رییس جمهور کشور در غور، همه‌ی مردم این واقعیت را درک کرده بودند که با اخلال و مشکل‌تراشی کاری ساخته نیست. مردم غور با درک این مساله، زیر یک سقف گرد آمدند و گفتند که ما قرار است با رییس جمهور کشور روی مسایل مشترک غور گفتگو کنیم. به این اساس هیچ کسی حق ندارد، مشکلات کوچک منطقوی و جزوی را وارد این دستورالعمل بسازد و یک‌بار دیگر عکس‌العمل خشونت و بی‌منطقی غور‌ی‌ها سر زبان‌ها قرار گیرد.
با توجه به این مسایل، مردم غور با ورد رییس جمهور کشور، تا اندازه‌ی که ایجاب می‌کرد استقبال خوب کردند. نظم و آرامش شهر و صحنه‌ را به خوبی حفظ کردند. همه با یک صدا روی مسایل عام‌المنفعه‌ی غور پافشاری و تاکیید کردند. با این حال:

*   رییس جمهور متوجه شد که مردم غور هم چیزی به نام فرهنگ و ادب در وجودشان نهفته است.

*   مردم پی بردند که با انتقادهای خشک و خشن – مخصوصا از پایین به بالا- نتیجه‌یی به دست نیاوردند، این‌بار راه مدارا و نرمی را پیش گرفتند.

*   با این برخود مردم غور، رییس جمهور تشویق شد تا غور را مورد توجه خود داشته باشد.

*   برای رییس جمهور ثابت شد که مردم غور روی مسایل مبارزه با مخالفین، مشارکت سیاسی و زمینه‌های توسعوی، یک پارچه استند و حرف‌هاییکه تحت عنوان نام قومی، حزبی و سمتی به نام غور‌ی‌ها پخش می‌شود، بی‌مورد است.

*   مهم‌تر از همه این که حرکت‌های نامناسب قبلی را اکثر مردم غور بد می‌دانستند، حتا نصف کسانی که این حرکت‌ها توسط آنها انجام می‌شد، اما این‌بار تمام مردم، از رفتار منطقی و استقبال و بدرقه‌ی غوری‌ها با رییس جمهور، خرسند بودند و این حرکت را ستایش می‌کردند.