آرشیف

2022-3-20

محمد اسحاق ثنا

بذر مهر 

 

بلبل ز خوشی به نغمه خوانی ست
فصل طرب است و‌ شادمانی ست
در باغ شگفته رنگ رنگ گل 
سرخ است و سپید و ارغوانی ست
در دامن دشت کار لاله 
از داغ جگر شرر فشانی ست 
نوروز به ملک ماست ممنوع 
آن جشن که روز مهربانی ست 
از حجله عروس گل برون شد 
بنگر، چه‌ طراوت جوانی ست 
در سینه تو بذر مهر افشان 
امروز که تخم گل فشانی ست 
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۲۱.۳.۲۰۲۲