آرشیف

2019-7-28

رفعت حسینی

بخوان وبدان!!

 

در هشتم سپتامبر سال ١٩٨٥ ترسایی ،هيئتی از افغانستان (کشتمند،نجیب،لایق،زیری،نظرمحمد) بریاست كارمل ،براى يك ملاقات با زمام داران شوروى برهبرى گرباچف ،به ماسكو رفت.

 

ببرک دربیانیه «انقلابی !» خود ، درپهلوی سخنهای دیگر، گفت:

 

«…شش سال قبل وقتى اتباع شوروى به بازار می‌رفتند، دكانداران به آنان چيزى نه‌ می‌فروختند، زيرا امين دوستى شوروى را بدنام كرده بود.

 

امروز مردم افغانستان به رفقاى شوروى مراجعه می‌كنند و از آنان تقاضاى حمايت می‌نمايند.

 

رفيق نجيب همين اكنون برايم يادداشت داد كه ملا‌ها با آيات قرآن دوستى شوروى را اثبات می‌كنند!!!»

…..

 

درنگارش این متن،ببرگه غرزی لایق درفیس بوک،استنادشده است.