X

آرشیف

باستانشناسی افغانستان, از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان

پیشگفتار
دوره پسینه پیش از تاریخ در افغانستان، مانند دوره کهن سنگی، تا آن گاهی که هیت باستانشناسی فرانسه دست به کاوش در موندیگک، در پایان ۱۹۵۰، نزده بودند، ناشناس باقی مانده بود. جایگاه پر اهمیت افغانستان در دوره پسینه پیش از تاریخ، به صورت روشن در کاوش های پیش از تاریخی که باستانشناسان شوروی در آسیای مرکزی شوروی انجام داده بودند و هم چنان کاوش های باستانشناسی در بلوچستان و وادی سند، به مشاهده رسیده بود. اما، همین دهه ۱۹۵۰، بود که آگاهی در مورد این دوره ها در افغانستان از دایره فرض های بیرون شدند و صورت واقعی را به خود گرفتند. با آن هم آگاهی ما تا کنون به اندازه سر ناخن، از آن چی در برخی از جایگاه های کاوشی، صورت گرفته است، می باشد.

ادامه مطلب در اینجا

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.