آرشیف

2018-5-21

محمد عالم افتخار

باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان!

(نور احمد خالدی حتی روی ابومسلم خراسانی را ندید!)
 
«شعار تشکیل خراسان ساده لوحانه است»

محترم دکتور نور احمد خالدی یکی از تحلیل گران صاحب قلم و اندیشه مرتبط به قضایا و مسایل مبتلا به افغانستان بوده و حایز اثار فراوانی خاصتاً در انترنیت میباشند. گفته میشود ایشان متولد سال 1329 هجری شمسی در ولسوالی غوریان هرات بوده و پس از انجام تحصیلات مقدماتی در هرات و کابل؛ تحصیلات عالی خویش را در بخش اقتصاد و احصائیه در کابل و مومبای به پیش برده اند و مراتب عالیتر را در استرلیا به درجه پی ایچ دی اکمال نموده اند. گفتنی است که از سال 1985میلادی با فامیل در آسترلیا به سر می برند.
مقالات و آثار دکتور خالدی؛ منحیث یک تیپ ویژه نظریاتی مورد توجه و علاقه و دقت اینجانب بوده و شاید هم به دلیل فارسی نویسی شان راحت مورد مطالعه ام قرار میگیرد و با وصف عدم موافقت کم و بیش؛ بی کم و کاست مورد احترامم میباشد.
البته احترام مانع نشده و نمیشود که در مواردی از پرداختن انتقادی به آنها هرو و مرو خویشتن داری و خود سانسوری نمایم. چنانکه سال پار در مورد یک مقاله شان که با کلیشه عجیبی در ویبسایت «نعیمی» انتشار یافته بود؛ واکنش نشان داده و در موازات افادات متصوره از خود مقاله؛ عرایض مستند و مدلل متقابل خدمت ایشان و ارادتمندان شان و سایر عزیزان تقدیم داشتم.
تا آنکه ایشان طی ایمیلی؛ ضمن قبول اندیشه مقاله؛ طرز استفاده آنرا توسط افراد دارای عزایم افراطی؛ خود سرانه خوانده و داشتن هرنوع ارتباط فکری با برتری طلبان را رد کردند. عزیزان اگر مایل باشند؛ خالی از لطف نخواهد بود تا واکنش جناب خالدی به نقد و نظر بنده و خود این نقد و نظر را که همراه با آن باز نشر گردیده مروری بفرمایند؛ منجمله درین لینک کوتاه:
 
محمد عالم افتخار : دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند 
http://www.ariaye.com/dari14/siasi/eftekhar5.html
 
اما اینجا مطمح نظر؛ فرمایشات دیگر و تازه جناب دکتور خالدی با عنوان «شعار تشکیل خراسان ساده لوحانه است» میباشد. متن مکمل این نوشتار در پایان تقدیم تان میگردد.
ولی پیشتر از آن خوب است به علل و انگیزه های اینکه چرا درین مقطع زمانی در افغانستان؛ شعار خراسان بالا شده مکث نماییم.
البته توقع از مبصر و اندیشه گری چون دکتور خالدی این بود که در پهلوی ساده لوحانه و غیر عملی و چنین و چنان بودن شعار خراسان و مسایل موازی آن؛ اوضاع و احوال مشخص جاری را مقداری عالمانه و جامعه شناسانه و روانشناسانه بررسی و تجزیه و تحلیل نموده و جوانبی را که در موضوع دخالت و مسئولیت دارند؛ عادلانه به محاکمه میگرفتند.
تقریباً همه مردم افغانستان و ناظران جهانی میدانند که مسئاله تنها «ساده لوحی» و هوس و جنون چند مرکز گریز و سکتاریست و چه و چه نیست.  در افغانستان حساسیت و تحریک و تفرقه و زور گویی قوم پرستانه و شوونیستی عمداً و قویاً به راه انداخته شده و لذا چیز های نظیر شعار خراسان؛ عکس العمل است نه عمل بالذات و بی علت و بی انگیزش!
اتفاقا دکتور خالدی قسماً به طریق دیگری با این مهم به تماس آمده اند. توجه بفرمائید:

ادامه مطلب در اینجا