آرشیف

2017-1-9

Shahla Latifi

ای عشق دلپذیر

 

ای عشق دلپذیر
ای ستاره ی بیدار جاده سبز امید
 ای تو کهکشان لبریز از احساس ماه و ناهید

شبانه که در خیال یک روزی پرفروغ به یاد تو می خوابم
درخت همیشه یادآور ساحل دریا را به خاطر می آورم
که شاخه هایش
یک به یک
 لانه های پرستوهای مهاجر بوده اند

و با آن خیال سرشار از عشق و دوستی
 به خواب می روم تا بیدارترین صبح نوین

شهلا لطیفی
12-15-2016
***********

 

عشق
در نگاه من زاده می شود
گهی که به خورشید می نگرم
 از دریچه قشنگ امروز

شهلا لطیفی
 01-06-2017
***********

 

در شهری دودزده
 غبار نیستی از همه سو می دمد

رنگین کمان
در پشت سقوط شادی ها نهفته
زمین، سخت
مرغ مینا در قفس
 منتظر نور آزادی است

شهلا لطیفی
 01-07-2017