آرشیف

2016-7-18

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ایجاد شورای سرتاسری قوم قبچاق به ابتکار حاجی صاحب حیات الله خان خادم در غور !!!

اخیرا این شورا با طیف وسیع و گسترده ی از مردمان ساکن در غور در تالار بزرگ مقام ولایت غور با شور و هیجان دایر و حاجی صاحب حیات الله خان را رییس قوم قبچاق در ولایت غور به معرفی گرفته اند. باحضور نماینده های قبچاق های تولک، قبچاق های دولینه، قبچاق های شهرک و قبچاق های دولتیار و پیام هم از طرف مولوی صاحب محمد جویا عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان در ایجاد این شورا به خوانش گرفته شد که مولوی صاحب محمد جویا نیز این آرزو را داشتند تا دست به ایجاد شورای قبچاق ببرند. ازینکه حاجی صاحب حیات الله خان خادم دست به چنین اقدام بردند از طرف ایشان بدرقه و به شورای قوم قبچاق موفقیت های بزرگ در امر همسویی، اتحاد و اتفاق با سایر اقوام ساکن در غور از بارگاه رب العزت استدعا فرمودند. 

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"
غ. رسول "مبین"
شهر فیروزکـــــــــــــوه !