آرشیف

2015-9-6

علم عبدالقدیر

ایثار وشهادت

بسم الله الرحمن الرحیم
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین.
امسال نیز مانند سال های گذشته در آستانه تجلیل وبزرگداشت از هفته شهید قرار داریم اما نمیدانم طوفان قطرات خون شهید در زمین شهید پرور ما چه پیامدی برای ملت ما داشته است واین روز چه مفهومی وارزشی در جامعه از خود بجا گذاشته.
روز شهيد يعني روز ايثار، فداکاري، مقاومت و ايستادگي در برابر تجاوز. روز شهید يعني روز عزت و سربلندي، نه تنها براي يک خانواده بل براي يک ملت و براي يک تاريخ، اين روز بزرگ روز تبلور شهامت وایثار ملت افغانستان را گرامي و پاس مي‌داريم و از خداوند بزرگ وتوانا خالصانه استدعا داریم تا مارا توفیق دهد حق شهداء، ايثارگران و ادامه‌دهندگان مسير و آرمان‌هاي آنها را ادا کرده بتوانیم . جهاد، مقاومت و ايستادگي بخشي از هويت و تاريخ هر ملتي را تشکيل مي‌دهد چنا نچه  جنگ‌ها، دلاوري‌ها و ايستادگي‌ ملت ها در برابر تجاوز زور گوئی واستبداد بخشی از تاریخ شانرا میسازد..

.فرهنگ ايثارو شهادت  مجموعه اي از آگاهي ها، باورها ، اعتقادات واعمالي است که انسان  را به عالي ترين درجه كمال يعني انتخاب آگاهانه مرگ  وقله با شکوه  انسا نیت میرساند. شهادت مرگ تحمیلی نیست  شهادت تمثیل شهامت، تبلور ایثار وفدا کاریست که انسان با ایمان از جان خود بخاطر حفظ جان دیگران ودفاع از منافع ملی وارزش های فر هنگی  واعتقادی میگذرد. در فرهنگ اسلامي شهادت مرگي نيست كه به كسي تحميل شود؛ « شهادت مرگ دلخواهى است كه مجاهد با همه آگاهى و همه منطق و شعور و بيدارى و بينايى خويش  خود انتخاب مى‏كند شهید به سراغ مرگ میرود تا دیگران را از مردن نجات دهد .شهید هستی اش را بباد فنا میدهد تا بقا وهستی دیگران را بیمه کند. حفظ ثبات وامنیت ،بالندگی  فرهنگی وخود کفائی اقتصادی از پیامد های مقاومت وشهادت است.
 

نقش شهداء در تحولات تاریخی کشور:
ايثار و شهادت يكي از غني ترين گنجينه هاي فرهنگ اسلامي  است كه جلوه هاي اعجاب انگيز آن در طول سالهاي جهاد ومقاومت تا امروز آشكار گرديد و شگرف ترين و عظيم ترين صحنه هاي از خود گذشتگي انسان ها در آن تبلور يافت شهادت،‌ ايثار و ايستادگي، نقطه اوج روحيه يک ملت است .در تاريخ قرن‌هاي گذشته و حتي در قرن اخير تا امروز، در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز،شهداء نقش بزرگي را در حرکت تاريخي و پيروزي‌هاي بزرگ داشته‌اند. پیروزی های پیهم ملت سلحشور افغانستان در برابر تجاوز انگلیس ، ایثار وشهادت در برابر تجاوز اژدهای مهیب استعمار سرخ ومقاومت در برابر تجاوز پیدا وپنهان خفا شان شبتاز وتاریکدل( آی. اس .آی) از افتخارات است که با خون پاک شهدائی غنوده در دل کربلای خونین افغانستان زینت بخش اوراق تاریخ کشور مان گردیده است.

شهادت  ضامن امنیت ملت ها وکشور ها:

در مفهوم امنيت دو نوع نگرش وجود دارد : نگرش سنتي و نوين . در نگرش سنتي دولت ها منشأ اصلي تهديد و مسؤول اوليه برقراري امنيت هستند. براين اساس ، امنيت  در نقش حمایت و حفاظت فزيكي از دولت ها در مقابل تهديدهاي خارجي تعريف مي شود، اما در نگرش نوين امنيت رابطة مستقيمي با فرهنگ ، اقتصاد ، سياست ، اجتماع و زندگي اجتماعي ، شرايط زيست محيطي ، دفاعي و غیره دارد
  

آهمیت امنيت فر هنگی:
پيچيده ترين و مهمترين مؤلفه امنيت ملي در هر كشور ، امنيت فرهنگي است. تهديدات فرهنگي كه از آن به عنوان تهاجم فرهنگي يا تهديد نرم ياد مي شود، به منظور ايجاد انواع بحران هاي فرهنگي ـ سياسي در جامعه براي دستيابي به اهداف و اغراض سياسي  صورت میگیرد. هدف اصلي اين نوع تهديد ، سلب اراده و روحيه مقاومت ، تغيير در نگرش ها و باورها ، تأثيرگذاري بر انديشه ها و آرمان ها و ايجاد تغيير و تزلزل در آن ها و به تسليم كشاندن ملت هاي قوي در برابر خواست و ارادة  متجاوزین است. امروز موثرترين، كارآمدترين، كم هزينه ترين و درعين حال خطرناك ترين و پيچيده ترين نوع تهديد عليه امنيت ملي يك كشور  همان تجاوز وهجوم فر هنگی است چون با این روش مي توان با كمترين هزينه بدون لشكركشي و مقاومت هاي فزيكي به هدف رسيد. تهديد نرم  روحيه  قدرت ملي را خدشه  دار ، عزم و اراده ملت هارا ضعیف ، مقاومت و دفاع از آرمان  و سياست هاي نظام را نا بود می كند. فروپاشي رواني يك ملت، مقدمۀ است براي فروپاشي سياسي- امنيتي و ساختارهاي  زیر بنائی واقتصادی وغیره.
مصیبت هجوم فر هنگی:امروز کشور ما دچار تهاجم فر هنگیست از اعتقادات شروع تا حوزه مدیریتی وکلتوری همه متاثر از  هجوم فرهنگی کشور های مختلف دنیاست.ما میتوانیم با همه کشور های دنیا تعامل داشته باشیم اما نه به قیمت تعویض فر هنگ وتبدیل هویت. تمدن پذیری و تمدن منشی این نیست  که با گر فتن قطرۀ از فرهنگ بیگانه ها بحر فر هنگ اصیل خودرا بدست طوفان ویرانگر بسپاریم…ما بخاطر چا پلوسی به قدرت های بزرگ زبان خودرا فراموش میکنیم ،ما بخاطر نمایش تمدن کاذب کلتور وفر هنگ وعنعنه رسمی خودرا قربانی میدهیم .اگر ما به فر هنگ ملی خود عشق نورزیم برای دفاع از آن چه انگیزۀ ای داریم؟ما اگر فرهنگ تعریف شده نداشته باشیم با تجاوز بیگانه ها چه را از دست میدهیم؟ هیچ . پس دفاعی هم در کار نخواهد بود. هر فرهنگي كه در جامعه حاكم باشد، در نيروهاي مسلح  ودفاعی آن جامعه نيز همان فر هنگ متبلور و نمايان مي شود. اگر فرهنگ حاكم در كشوري ايثار ، شهادت ، مقاومت و ايستادگي باشد، به طور طبيعي در همة اركان آن كشور نيز ظاهر خواهد شد پیروزی وسر بلندی را نیز در پی خواهد داشت

ملت منبع قدرت ومظهر شهادت :
 هر كشوري که میخواهد امنيت ملي خود را تأمين كند، بايد داراي قدرت ملي بالايي باشد. قدرت ملی به تناسب تهدید ها وهجوم های متجاوزین... مردم با شعور وبا انگیزه، سر زمین، فرهنگ پویا وشکوفا ، تجهیزات وامکانات نظامی، منابع اقتصادی از عوامل قدرت ملیست.که بارز ترین نقش را درین راستا مردم یک سر زمین داراست .حال سوال اینجاست که آیا ما مردم را با فر هنگ تعریف شده ومنافع ملی تعریف شده با خود داریم ؟ تا با انگیزه های عالی من حیث قدرت ملی در برابر تجاوزات یکپارچه آماده ای قربانی باشند؟
 ما میدانیم مردم ما چگونه مي انديشند ، نسبت به حكومت چه ديدي دارند ، چه انگيزه های بخاطر رسیدن به اهداف خود دارند ، وتا چه پیمانه آماده ایثار وشهادت اند؟ شما میدانید که ارزش های فر هنگی واعتقادی  و نوع تفكر و نگرش مردم يك كشور جايگاه ويژۀ در سنجش قدرت ملي براي تأمين امنيت ملي دارد. 
 ملتی در تأمين امنيت  خویش  موفق تر است كه در كنار برخورداري از تجهيزات و امكانات مادي ، داراي روحية صبر ، بردباري ، ایثار وفدا کاری باشند و در راه رسيدن به اهداف ملي از جان خود نيز بگذرند و كشته شدن در راه حفظ آرمان ها را يك ارزش ملی فکر کند . ا
 امنیت ملی تنها با  توپ وتانگ وجنگنده های هوائی ودریائی وکلا هک های هسته ای تا مین نمیشود ، بلكه امنيت  زمان تضمین میگردد که  مردم دارايئ روحية مقاومت ، ايثار و فداكاري، اتحاد وهمبستگی باشند، و حاضر شوند با انگيزه بسيار بالا در برابر دشمنان متجاوز ايستادگي كنند. آنا نی که به ايثار و فدا کاری اعتقاد  وباور نداشته باشند، در انتخاب بین منافع  ملي و  منافع شخصي طبعا دومي یعنی شخصی را برمي گزيند درست مثل وزراء ومسئولین بلند پایه حکومت افغانستا که باچور واختلاس سر مایه های ملی این خصلت را به نمایش گذاشتند وملت را از پیروزی در برابر تهاجم دشمنان  وترورستان ما یوس ساختند.  ملتی که به دنبال منافع شخصی باشد  سست اراده و فاقد روحية مقاومت ، ايثار و فداكاري بوده حس تسلیم طلبی در آن رشد میکند .
هدف از تجلیل ومعرفی شهداء چیست؟
هدف از تجلیل وبزرگداشت انتقال فر هنگ دلاوری ومردانگی به آیندگان است.اگر فرهنگ شهادت و شرح حال زندگي و رشادت هاي شهدا بطور زیبا ومعقول به نسل جوان منتقل شود مي تواند نسلي  ببار آورد كه در هنگام خطر مانند پيشينيان خود به ميدان جهاد و شهادت بشتابد واز سر زمین وهستی خود مردانه دفاع کنند . اگر رشادت ها و خدمات شهدا و ايثار گران بخوبي براي مردم معرفي گردد و از قالب هاي كليشه اي و بيان هاي ژورناليستي بیرون گردد، بيشترين و بهترين نتايج را به همراه خوهد داشت. با نگرش هاي سطحي و روش هاي صوري نمیتوان این گنجینه پر بهارا كارآمد ساخت ، پس مي بايست چنين تفكري را با ساز و كارهاي مناسب بصورت عميق در بين مردم نهادينه ساخت . و پر واضح است كه شناسايي راهها و اتخاذ شيوه هايي كه بتواند اين فرهنگ را به بهترين شكل ممكن در جامعه مطرح سازد به بيداري و آگاهي جامعه نسبت به مقولۀ ايثار و شهادت منجر خواهد شدوملتی فدا کار وایثار گر وسر بلندی ببار خواهد آورد. . ومن الله التوفیق.