آرشیف

2017-11-12

امان معاشر

اوزبیکها و ترکمنهای افغانستان در کانادا

در سفارت کبرا و قونسولگری های افعانستان در کانادا  بیشتراز  50 دیپلومات  کار می‌کند در بین آن‌ها یک هموطن اوزبیک و یااز سایر اقوام تورک نیست

اقوام تورک افغانستان در کانادا  خود را با تمام قوانین کانادا عیار  ساخته و مطایق این قوانین در تمام امور کانادا سهم فعال میگیرند.و کانادا را به مثابه ی کشور خویش دوست دارند.

هموطنان اقوام تورکافغانستان در شهر گولف ایالت انتریو مکتب را به ارتباط زبان مادری اوزبیکی  ایجاد و تمام وسایل تدریسی را آماده ساخته‌اند و فعلن این مکتب فعال وبا معلمین مجرب تدریس می شوندو همه ساله شاگران از آن مکتب فارغ میگردند.

 

علاقمندی اقوام تورک افغانستان در کانادا  به تدریس فرزندان شان بیشتر از وقت دیگر است.

چون می‌بینند که کانادا یک کشور نهایت پیشرفته آباد و آزاد است و انرا درک مردمش از علم و دانش میدانندو به این جهت در تربیه ی اولاد های خود نهایت علاقمند اند

مسابل علوم  دینی در مسجد بزرگ که در شهر گولف اعمار نموده اند بصورت دقیق تدریس می‌شود و فرهنگ میهنی را بسط و توسعه میدهند.

در جشنهای ملی مردم کانادا  سهم فعال میگیرند و اعیاد خود را یکجا با کانادیان شاندار تجلیل می کنند.

  با جلب توجه و همکاری سایر انجمن‌های تورکی تبار مقیم کانادا  مجسمه حضرت علیشیر نواعی را در یکی از حال های با پرستیژ  ترانتو گذاشتند

که سبب افتخار هر یک افغان در کانادا شد که اخبار انرا از رسانه‌های کانادایی دیدیم و خواندیم.

  کتاب‌ رهنمای مهاجران  برای بزرگسالان  به زبان اوزبیکی در اداره ی مهاجرین کانادا بچاپ رسانیده  از آن دقیق استفاده می نمایند

 

به تعداد 2600 جلد کتاب به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در آن وقت آقای رهین وزیر آن اداره بود،به وسیله ی  استاد فیض الله

ایماق تسلیم داده شد.

 

فعالتهای هنری و فرهنگی این انجمن قابل چشم دید است که در  موزیم  یزرگ شهر ترانتو تصویر های بسیار روشن و بزرگ ابوریحان بیرونی ، الفاریابی ، ابسینا و الخوارزمی را  به نمایش گذاشته‌اند که افتخارات فرهنگی ما را به مردم جهان نشان میدهد.

جمع‌آوری اعانه از طریق فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  به مکاتب و اداره های نیاز مند افغانستان از همه فعالتر جریان دارد

 

تورکان افغانستان بخصوص جوانان جنبش کانادا در مسایل فرهنگی و اجتماعی و انتخابات پارلمانی و ریاستی کانادا سهم فعال می‌گیرند و به فرهنگ کانادا خود را وفق می دهند.

.تورکان افغانستان در کانادا بخصوص  ایالت انتر یو با تشکیلات منظم در انتخاب وکیلان در پارلمان کانادا سهم فعال و سازنده را دار.د

 

مدال الماس که پر عتبار ترین مدال در کانادا است به وسیله ی ر وزیر اطلاعات و فرهنگ کانادا به سینه  رئیس فدرسیون فرهنگی تورکان افغانستان بخاطر قدر دانی از فعالیتهای فرهنگی  هنری و تدریسی به سینه‌اش تعلیق  گردید که  همه افغانستانی های کانادا به آن افتخار می‌کنند.

مع الاصف 

در سفارت و قونسولگری های افعانستان در کانادا  بیشتر 50 دیپلومات افغانستانی کار می‌کند در بین آن‌ها یک هموطن اوزبیک و یااز سایر اقوام تورک نیست

   "به صد ها و هزارها دانشمند ، شاعر و نویسنده چون: بوعلی ها ، فارابی ها ، مولانا ها ،  خوارزمی ها ،بیرونی ها، نظامی ها ، صائب ها ، نوایی ها ، الغ بیگ ها ، امیر خسرو ها ، گوهر شاد ها ، پروین ها ، شهریار ها و صد ها و هزاران دیگر از میان قوم تورک سر بلند نموده و حکومت داری نموده ، انها در طول صد ها سال حکم روایی خویش مصدر خدمات بس بزرگ علمی و فرهنگی به جامعه بشری گردیده است که مردم سر زمین ما اعم از پشتون ها ، تاجیک ها ، هزاره ها ، اوزبیک ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، نورستانی ها ، اهل هنود و غیره در طول سده های گذشته با اشتراکات زبان ، زمین و زندگی با همی رفته رفته خصایل مشترک ملی پیدا نموده و گام های استوار به سوی وحدت و همبستگی ملی که یکی از مؤلفه های اساسی ملت سازی به شمار می آید برداشته اند ."

،امان معاشر ، خبرنگار مجله زن