آرشیف

2023-12-14

محمد آصف فقیری

اوج جاهلیت تا کنونی که در آخر سال ۲۰۲۳ قرار داریم…

 

  • بیست سال به خاطر یک شهروند یا یک عرب مادر پمپ های آمریکا را مردم ما تحمل می کند – در حالیکه در عربستان سعودی که مهاجر کارت و حقوق مهاجرین نیست٬ و شهروندان افغانستان برای اجازه کار و زندگی باید سند و مدرک کفیل یا همانا قبولی وی از سوی یک عرب منحیث برده را دریافت کند تا حق زندگی و کار آنجا بدست بیاورد.
  • گفته آنجناب است:‌الانتظار اشد من القتل … ترجمه:‌ یعنی انتظار از قتل بدتر بوده که خواهران ما سه سال می شود در انتظار باز شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها هستند.
  • در لایحه محاکم طالبان در دیباچه آن آمده: طالبان حافظ جان٬ مال و عقل…می باشند٬ که باید شرح داد:‌ عقل جوهر بوده که میتافزیک و متجلاء در عقلگرایی می شود که نهایت بی عقلی می باشد که کسی ادعا کند که من عقل شهروندان را حافظ هستم.
  • چند همسری یا چند زن گرفتن مقامات در حالیکه مردم از فقر اعضاء بدن شان را می فروشند.
  • مانور نظامی با اسلحه های ساخت کشورهای دیگر٬ اما تنها اسلحه ساخت افغانستان یعنی گروپ انتحاری در مانورهای نظامی که به شدت آزار دهنده است.
  • بیدون شک امنیت بدوی کنونی در سرتاسر افغانستان و فعالیت شهرداری چون: ساخت تونل ها و نظارت بازار که پدیداری اوج ذلت و نفرین مردم بر مسوولین حکومت بیست سال گذشته می باشد – اما ثبات سیاسی تنها محصولیست که از حاکمیت قانون که از بیداری و آگاهی اراده جمعی پدیدار می شود٬ است.
  • اصل وفا به عهد چنان در عمق ارزش های دینی و افغانی این سرزمین ریشه گرفته٬ که در دهه ۹۰ به منظور دوستی هند و افغانستان فلم سینمای بنام خدا گواه ساخته می شود و این ارزش یعنی اصل وفا به عهد به تمثیل گرفته می شود. که مکتب فکری طالبان یا اسلام تندرو همچون کمونیسم ایده وارداتی به این خاک پاک بوده٬ قطعاً این وطن بی کس نیست و برای آن روز٬ یعنی چون دوره طلایی عصر احمد ظاهر برگردیم٬ اتحاد و همدیگر پذیری لازم و قدرت و رسیدن به قدرت را٬ از مسیر شایسته سالاری و رای مردم را٬ همه باید به رسمیت بشناسیم. زیرا زبان٬ سمت و باور دینی گونه های حقوق بین المللی فرهنگی است نه حقوق سیاسی که از آنها وسیله و ابزار برای رسیدن به قدرت کرده ایم.

این افغانستان مفتخرست که جز از موسسین پنجاه کشور در تاسیس سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵ بود و سال ۲۰۰۷ توسط یونسکو بنام محمد جلال الدین  محمد بلخی مسماء گردید. که این وطن افتخار داشتن چون سید جمال الدین افغان و صد ها روشنفکر٬ عارف و حکیم را دارد.که قطعاً حالت کنونی دوام پیدا نمی کند٬ اما اگر یکبار دیگر کدام قدرتی حمله نظامی کند٬ عناصر تندروی در مبانی اسلام سیاسی در جامعه باقی میماند و بعد چند سال یا چند دهه مانند امروز نتیجه معکوس می باشد .

 

محمدآصف فقیری