آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

انــــار و سیـب

دلـم بــرنگ انار اســت ســـرخ الـــوانی
به یک اشاره به خــون می تـپد به آسانی

 

بیا دو تیــکه کن و دانه هاش را برگــیر
در این شبــان طــویـل و یــخ زمـستانی

 

انار هــر دو لبت را به بـوسه بازی داد
تو طعم میخوش آنـرا چه خـوب میدانی

 

یکی  حکایتی سیبـــی کند و روح حــوا
یکی  ازتحمـــل  آدم شبـــان  ظـــلمانی

 

مــرا کشید هــوس هـا ز باغهای  جنان
خطای کرده ی  عاقـل  بود پشیمـــــانی

 

انار و سیب  فـرستم  و شاخه گل سـرخ
برای  آنکـه بخـوانی مــرا به مهـــمانی

 

بخــوان تو سـورۀ فتــح کـویـر عشقم را
اگر تراست رسیدن به رحـمـت ارزانی

نعمت الله ترکانی
8.1.2008