X

آرشیف

اندازه تولید انرژی هـــــــر کشور اندازه استقلال آن را به نماهش میگزارد

 

نبود برنامه‌ای استراتژیک برای تولید نیروی برق در افغانستان یا کمبود دانش دراین عرصه؟؟

 

 

اگرافغانستان آبرومندی میخاهید اگر صلح میخاهد پس باید بداند که مشکل کمبوتی انرژی را باید حل کند
من به باورم که هر قدر درعرسه تولید و اندازه مصرف انرژی خود کفا باشم به همان اندازه استقلال و به همان اندازه صلح و آرامش درمهین ما پایه دارتر می‌شود و به همان اندازه امیدواری زیاد تر می‌شود
صلح و آرمش بدونه بیشرفت اقتصادی غیره منکن است چون جنگ امروزی هم اقتصادی است آنانی که فکر میکننده مشکلات را با فریبکاری حل میکننده در اشتبا هستنده مشکلات اصلی ما درافغانستان که مادر تمامی مشکلات است اقتصادی است بدونه حل اقتصاد نمیشود دیگر مشکلات مهم ماننده آموزش و پرورش و بداشت و درمان را حل کرد شاخص های اقتصادی هم خیلی روشن است که اساسی ترین آن تولید نیروی برق ارزان و فراوان میباشد هرکشوری به اندازه تولیدانرژی اندازه استقلال خود را به نماهش میگزارد من بارو دارم که اندازه خود کفاهی درعرسه یاد شده مساوی به اندازه استقلال هر کشور میباشد برای این که نشان داد که این اقتصاد است که جنگ را به صلح تبدیل میکند و اگر اقتصاد خراب باشد صلح به جنگ تبدیل میشودبه پژوهش دقت فرمائید شما کمتر کشوری پیدامیکنید وابسته انرژی داشته باشد آرامی و پیشرفت داشته باشد پس این یک روش جدید از استعمار است در عرسه نظامی هر قدر که لازم باشد کمک میکنند ولی وقتی بس انرژی می‌شود از کمک خبری نیست بس باید شرط اصلی دوستی به هرکشور این باشد که در تولیدانرژی و خود کفاهی انرژی دوستی خود را صابت کند یعنی در بومی ساختن آن در حال حاضرتنها 600 میگاوات برق درافغانستان ازمنابع آبی و وارداتی تامین می شود. خندارتر از همه این است که شرکت ملی برق رسانی افغانستان برشنامیگوید که به پنج هزارمیگاوات برق نیاز دارد مشکل کم بود حل می‌شود در صورتی که به این پژوهش نظر اندازید خاهید دید که این‌ گونه نیست ما دریک دهی آهنده خیلی بیشتراز این ضرورت دارم تا یک کشور آبرومند و گدای منطقه خود نباشم 
پژوهش بنده طوری تنظیم شده است که براي عام مردم قابل فهم باشد، من مدل مقايسه ايي كه يكي از روش هاي تحقيق ميباشد كه تدوين كردم تا كه مخطبان اين پژوهش بتوانند آن را به سادگي درك كنند ، وشما افغانستان را به هركشوري كه ميخواهند مقايسه كنند ؛ بايد يادآوري كنم كه اين بخش كوچكي ازتحقيقاتي انجام شده میباشد اما از آن جايي كه افغانستان از نظر اجتماع و فرهنگ زنده گي مدرن به عنوان يك ملت ، به طور واقعي آن در نيم قرن اخير به شدت از جهان و خاصتاً از منطقه عقب مانده است و از يك جنگ خون بار و ويرانگر كه هنوز هم كم و بيش ادامه دارد ، سر بالا كرده است ولي بدون يك ارزيابي درست و علمي كه درباره نياز ها و توانايي هاي افغانستان باشد,در يك يا دو دهه آينده افغانستان كه چي برنامه براي اساسي ترين و مهم ترين پروژه هاي زير بنايي كه بدون شك برتمامي مشكلات ها تأثيرخواهد داشت چون مشكلات اساسي افغانستان در شهرهاي آن نيست بلكه در روستا هاي دورافتاده مركزي و مرزي افغانستان است كه نياز به باز سازي دارد آن هم باز سازي فكري و اقتصادي از اين نظر كه دسترسي آن به شبكه هاي تصرفي ملي، رسانه ها و توليد شغل كه اين ها نميتوانند بدون نيروي برق ارزان و فراوان حاصل شود، اين تجربه زندگي مدرن است و ثابت شده است كه با سازكارهاي كهنه و ناكار آمد قديمي نميشود، از بس كه مسئوليت هاي مدرن امروزي برآمد به اين واسطه كه من افغانستان را به چند كشور مقايسه كردم که شما در جدول زیرمشاهده میکنید، هدف از اين پژوهش اين است كه نياز واقعي نیروی برق افغانستان را به دوراز سياسي كردن آن ارزيابي صورت گرفته باشد و اينكه افغانستان در دو دهه آينده نه يك قدرت منطقوي به گفته بعضي از مسئولين بلكه يك كشوري که از جدول كشورهايي كه نياز به كمك هاي خارجي دارد ، خارج شود دست كم قابل مقايسه با يك يا هم دو همسايه خود باشد وهم چنان خود كفايي نسبي براي تأمين غذايی، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و حمل ونقل داشته باشد،هدف هاي ياد شده بدون نيروي برق كافي مورد نياز غير ممكن است بايد يادآوري كنم كه افغانستان نميتواند استثنا باشد ، ميشود درعرصه هاي فرهنگ يا اجتماعي استثنا قائل شد ولي در اين باره يعني اقتصاد و توليد نيروي برق، افغانستان نميتواند بدون الگو باشد چون اين تجربه كشورهايي است كه از مشكلاتي مشابه افغانستان داشته‌اند

نبود برنامه‌ای استراتژیک برای تولید نیروی برق در افغانستان یا کمبود دانش دراین عرصه؟؟

نبود برنامه‌ای استراتژیک برای تولید نیروی برق در افغانستان یا کمبود دانش دراین عرصه؟؟

حالا شما وعده هاي شاخدار بعضي ازمسئولين كشور مارا ميتواند با دادهای این تحقيقات مقایصه کنید وجیگاه‫افغانستان درکجای جدول تولید نیروی برق جهان قرارداردپیدا کنید؟که درچند درصد نیروی برق مورد نیاز خود راتولید میکند؟ چند سال بعد میتواند تولید نیروی برق خود را دست کم به کوچیکترین و فقیرترین همسایه خود یعنی تاجیکستان برساند ؟. آن های که از قدرت منطقوي افغانستان صحبت میکننداول باید جایگاه خود را در این جدول مشخص کنند و آیا مسئولین کشورما خودرا به کدام یک ازهمسایه های خود درتولید نیروی برق را مقایسه مینکند؟.

با احترام خلیل الله عالم متخصص نیروی برق

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.